TEKNISK TAGINFO
1/2016
Forsøg med understrygningsmørtler

Når fredede og historiske bygninger renoveres, forsøger man som oftest at bevare så meget af det oprindelige som overhovedet muligt. Det gælder både materialer og arbejdsmetoder. I 2012 tog man fat på at renovere taget på et gammelt pakhus med håndstrøgne tegl på Lundeborg Havn på Sydfyn. Det blev samtidig begyndelsen på et spændende projekt, hvor 6 forskellige understrygningsmørtler blev testet på forskellige tegltagsten – såvel håndstrøgne som maskinfremstillede. Arkitekt Søren Lundqvist, Hillerød, er ansvarlig for det omfattende forsøg, der er gennemført i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

For nøje at overvåge luftfugtigheden i de enkelte mørteltyper blev der installeret måleudstyr i loftsrummet, ligesom der udvendig blev opsat en vejrstation, der angav vindretning, vindhastighed, regnmængde og temperatur. Resultatet af de mere end 640.000 gennemførte målinger er anbefalingen af en understrygningsmørtel med følgende sammensætning:    

  • 3 dele læskemørtel 12% 0-4 mm
  • 1 del hydraulisk kalk St. Astier NHL5
  • Husk fæhår

Denne understrygningsmørtel har en klistret konsistens, hvilket betyder, at den er nem at arbejde med og hæfter bedre på tagstenene.

Mørtelblandingen er bl.a. anvendt i forbindelse med renoveringen af taget på Selsø Slot, som vi besøger i næste udgave af Moniers nyhedsbrev.

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, så klik her for at afmelde dig.

Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, så klik venligst her.