Illustrationer - B&C DANFLOCK®

Spar tid og penge med B&C DANFLOCK® - taget uden undertag!

Hvad er B&C DANFLOCK®, og hvorfor kan den lægges uden undertag? Den specielle B&C DANFLOCK® Systemfuge, der ligger i tagstenens overlæg som et fugebånd kan bedst sammenlignes med velcrobånd på f.eks. tøj, blot meget stærkere. Systemfugen består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængning af fygesne og slagregn. Skulle der opstå kondens og fugtproblemer indenfor, så er fugen så ”utæt”, at kondensdannelser drænes ud gennem nylonfibrene. Det betyder tørre lofter og mere ventilation. Simpelt og genialt!

Nedenfor illustreres udvalgte tagdetaljer, hvor B&C DANFLOCK® især gør en forskel, når det kommer til oplægning af tag.

B&C DANFLOCK anvendt ved skotrende
Skotrende

Fremgangsmåden med at nedfælde krydsfiner på påforede lægtestykker, således at krydsfineroverside er i samme plan som spæroverside, er helt overflødig ved en DANFLOCK® skotrende. Her monteres blot 2 passende planker oven på spærene. Sammen med en kantlægte på hver side af plankerne udgør disse skotrendens bund, hvorpå skotrendeprofilet monteres. Imellem skotrendeprofilet og DANFLOCK® tagstenene er det vigtigt at montere en "pølse" B&C STRIPS for derved at lukke for slagregn og fygesne.

B&C DANFLOCK anvendt i forbindelse med gavl - udhæng
gavl - udhæng

Der sikres mod fygesne og slagregn ved at indlægge f.eks. mineraluld mellem tagstenene og gavlens overside.

B&C DANFLOCK anvendt ved gavl - gesims
gavl - gesims

Mellem DANFLOCK® tagstenene og gavlens overside sikres der mod fygesne og slagregn ved at indlægge mineraluld eller mørtel, når der anvendes vindskedesten og mørtel, når der anvendes dobbeltvingede afslutningssten.

 

 

B&C DANFLOCK anvendt ved tagfod - gesims
tagfod - gesims

Mellem spærene indlægges vandfast krydsfiner. Krydsfinerpladen skal opklodses for derved at skabe en ventilationsspalte for tagrumsventilationen. I denne spalte bør der monteres snefangsrør eller lignende. På krydsfinerpladen monteres rendejern og fodblik. Imellem fodblikket og DANFLOCK® tagstenen skal der monteres fugleklodser eller tilsvarende sikring mod fygesne og slagregn.

 

 

B&C DANFLOCK anvendt ved tagfod - udhæng
tagfod - udhæng

I stedet for tagfodsplade nedfældet mellem spær, monteres der ved tagfoden blot en lægte. For at undgå "dryppende" tagsten skal der på lægten påfores en 15 mm liste. Anvendes der rendejern i stedet for konsoljern, skal der monteres en bagvedliggende lægte for at sikre en stabil tagrendekonstruktion. Disse to nederste lægter skal være trykimprægnerede. Fodblik monteres på nederste lægte, og der tætnes mod fygesne og slagregn ved montering af fugleklodser eller tilsvarende tæt løsning. Tagrumsventilationen skabes f.eks. med spalter mellem udhængsbrædder.

B&C DANFLOCK anvendt ved rygning
rygning & grater

I stedet for ventilationsspalter indbygget mellem undertag og kip-konstruktion, monteres blot en simpel toplægte. Ventilation, snesikring og slagregnssikring opnås ved anvendelse af METALROLL rygningsbånd. For optimal vedhæftning mellem rygningsbånd og tagsten anvendes DANFLOCK® topsten i øverste række.