Projekt Support

Med Monier Projekt Support tilbyder vi rådgivning i alle byggeriets faser.

Hos Monier er vi eksperter i tag og tilbyder rådgivning, service og support i forbindelse med både tagrenovering og nybyggeri. For at hjælpe de involverede parter bedst muligt i at udforme, gennemføre og forvalte større byggeprojekter tilbyder Monier systematisk rådgivning i 4 trin.

1. PROJEKTERING

Opstartsmøde 1 er rettet mod arkitekter og øvrige parter i projekteringsleddet, som tilbydes assistance til:

PROJEKTERING
 • Valg af undertagsprincip
 • Valg af undertag
 • Valg af tagstenstype/-farve
 • Udlevering af tagstensprøver
 • Referencer
 • Gennemgang af relevante punkter i oplægningsvejledninger
 • Kontrol i henhold til DUKO
 • Gennemgang af ventilationsforhold
 • Redigering af udbudsbeskrivelse
 • Ansøgning om evt. dispensation (min. taghældning, rygning m.m.)
 • Sambesøg på byggeplads/teglværk

2. PROJEKTGRANSKNING

Opstartsmøde 2 er et projektgranskningsmøde mellem arkitekt, entreprenør, eventuel tømmer-handel og Monier. Mødet indeholder typisk:

PROJEKTGRANSKNING
 • Gennemgang af tegningsmateriale
 • Tagstensvalg, eventuelle alternativer
 • Mængdeberegning at tagsten, specialsten og tilbehør
 • Krav til sikkerhed på taget
 • Detailløsninger iht. oplægningsvejledninger
 • Undertagsvalg
 • Leveringsterminer
 • Leveringsmetode – løft på tag
 • Uddannelse af håndværkere
 • Udlevering af tilbehørsprøver
 • Udlevering af brochurer, datablade og vejledninger

3. UDFØRELSE

Opstartsmøde 3 er et kontrolmøde på byggepladsen mellem håndværker, entreprenør, arkitekt og Monier i relation til projektets udførelse. Følgende emner behandles:

UDFØRELSE

Orientering om og kontrol af udfaldskrav

 • Er gældende oplægningsvejledninger fulgt på undertag og tagsten?
 • Er ventilationsforholdene i orden, både for hus og tagsten?

Tips & Tricks vedrørende oplægning

 • Er der anvendt specialsten?

Logistik

 • Holder tidsplanen?
 • Holder leveringstiderne?

4. AFLEVERING

Når opgaven er udført, kan vi sammensætte en "bygherrepakke" med bl.a. følgende indhold:

AFLEVERING
 • Oplægningsvejledninger
 • Produktdatablade
 • Garantibevis
 • Drift- og vedligeholdelsesprogram

FORDELE VED AT VÆLGE MONIER

Helhedsleverandør. 
Vi er de førende eksperter inden for tag i Norden og Baltikum og en tryg samarbejdspartner i dit tagprojekt. Vi kan beregne alt det, der skal indgå i den komplette løsning, og vi ved, hvad der kræves for at både kunder og myndigheder bliver tilfredse.

Historie.
Vi har lange, stolte tagtraditioner; fra specialfremstillede, håndstrøgne tegltagsten til moderne, komplette tagløsninger.

Komplette tagløsninger.
Vi har alle de produkter, du behøver til et nyt tag: tagsten, undertag, specialsten og tilbehørsprodukter til fastgørelse, inddækninger, ventilation og sikkerhed.

Test.
Monier har adskillige forskningscentre rundt om i verden. Her kvalitetstester vi vores produkter for at sikre, at de holder til vejr og vind.

Innovation.
Vi ved, at taget har en vigtig energibesparende funktion, og vores forskning og udvikling fokuserer derfor på effektive isoleringsmaterialer, diffusionsåbne undertage og solceller.