Legal Disclaimer

Denne Internetside er udarbejdet af Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Sverige. Monier Roofing AB har udviklet og ejer Internetsiden samt dets indhold. Internetsiden kan kun bruges i henhold til nedenstående brugsvilkår. Bruger du Internetsiden, accepterer du også disse vilkår.

This website has been created by:

Monier Roofing AB
Box 518
129 69 Solna
Sweden
Tel. +46 8 555 660 00
Fax. +46 8 555 660 02
Executive Committee: Mark Randall (CEO), Mats Ekström, Margaretha Söderström, Thomas Nilsson, Bo Lindgren

Registered office:   Monier A/S, Kong Christians Allé 53, 9000  Aalborg
Commercial Register:  Erhvervs- og selskabsstyrelsen
Comm. Reg. No:  31310113
VAT nr:    DK 31310113
Tax Payer ID no.:  31310113 

Vilkår

1. Copyright

Alle rettigheder til denne Internetside tilhører Monier Roofing AB eller tredjemand. Du må kun anvende denne Internetside til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug. Du må også bruge de forskellige bestillingsfunktioner, som Monier Roofing AB tilbyder. Anden anvendelse udover at se, downloade, udskrive dele af Internetsiden til personligt, ikke-kommercielt brug er forbudt. Varemærker, logoer, slogans og produktnavne er registreret af Monier Roofing AB eller anvendes af Monier Roofing på licens. Der vil ikke blive givet nogen form for tilladelse til brug af disse.

2. Kopiering

Kopiering af Internetsiden eller dele heraf er kun tilladt til personligt, ikke- kommercielt brug på betingelse af, at Monier Roofing AB opgives som kilde. Alle kopier (papirkopi, digital kopi eller andet) skal mærkes som følger: Kilde: "www.moniertag.dk" og "Monier Roofing AB".

3. Links

Det er ikke tilladt at ændre Internetsiden og/eller dens indhold, som f.eks. ved at lave en ny ramme, indsætte links eller anden kobling uden forudgående skriftlig aftale med Monier Roofing AB. De på Internetsiden indlagte links, er beregnet som en hjælp til dig. Når du bruger de eksisterende links, forlader du Monier Roofing ABs Internetside, og derfor har Monier Roofing AB ingen indflydelse på indholdet af de Internetsider, du kommer til via disse links. Monier Roofing AB er derfor heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte opstå ved at gå ind på, downloade fra eller på anden måde bruge indholdet af disse andre Internetsider. Hvis der fra tredjeparts Internetside ledes til Monier Roofing ABs Internetside, betyder dette ikke, at Monier Roofing AB er enig i denne Internetsides indhold eller på nogen måde er ansvarlig for denne Internetside.

4. Nøjagtighed

Monier Roofing AB lægger stor vægt på at sikre, at informationerne på Internetsiden er korrekte, fuldstændige og opdaterede. Desuden anbefaler Monier Roofing AB, at du undersøger rigtigheden af informationerne, før du tager disse i brug. Vores salgsmedarbejdere hjælper dig gerne med at kontrollere, om informationerne stemmer. Monier Roofing AB er ikke juridisk ansvarlig for Internetsidens indhold eller eventuelle skader, som måtte opstå ved at gå ind på Internetsiden, downloade herfra eller ved anden brug af Internetsiden.

5. Værneting

Eventuelle retstvister opstået i forbindelse med brug af Internetsiden og/eller dennes funktioner afgøres efter svensk lovgivning.

6. Opbevaring af personlige oplysninger

Ved bestilling af Monier Roofings produkter, må du opgive de personlige oplysninger, der bedes om på Internetsiden Monier Roofing AB opbevarer disse oplysninger til behandling af din ordre og til at sende dig (specielt via e-mail) produktinformation samt nyheder om tagløsninger. Monier Roofing AB vil behandle de personlige oplysninger fortroligt og vil kun give dem videre til en tredjepart, når det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål.