Reklamationer

Som markedets førende leverandør af tagmaterialer tilstræber vi at være "det første valg inden for kvalitetstage". Vi driver kontinuerlig forskning på vores produkter for at kunne sikre, at vores kunder får det smukkeste og mest funktionelle tag. Vores mål er, ved enhver kundekontakt, at agere hurtigt og effektivt, og vi tilstræber, at vores leverancer skal være af høj kvalitet; komplette, fejlfri og leveret til den aftalte tid.

Hvis noget alligevel skulle gå galt, vil vi vide det hurtigst muligt. Du er velkommen til straks at kontakte os.

Modtagerkontrol

Vi anbefaler, at du kontrollerer varerne ved modtagelsen. Modtagerkontrollen bør omfatte antal, produkt og transportskader. Varer, som er emballeret, skal udpakkes og besigtiges senest fem dage efter leverancen.

Ved forekomst af transportskade

Ved synlig transportskade skal skadens art og omfang noteres på fragtsedlen, og chaufføren skal (direkte i forbindelse med leverancen) kvittere og bekræfte manglerne ved leverancen. Gem kopien. Anmeld derefter skaden umiddelbart til din forhandler. Foto af skaden skal vedlægges.

Skjulte skader (som først opdages ved udpakning) skal anmeldes til din forhandler inden for fem arbejdsdage fra modtagelse af leverancen.

Foto af transportskader skal vedlægges.

Transportskader på varer, som ikke er reklameret inden for ovennævnte frister, berettiger ikke til erstatning.

Bemærk, at beskadigede varer og emballage skal beholdes min. 2 uger med henblik på eventuel besigtigelse.