ER DER VANDDRÅBER PÅ DIT UNDERTAG?
Teknisk Taginfo 5/2017
Er der vanddråber på dit undertag?

Når vi går mod vinter, og temperaturen falder, har du sikkert konstateret, at vinduerne kan være duggede til. Det skyldes, at luften kan indeholde mindre fugt, når det bliver koldt. Luftens indhold af vand måles og angives som dens procent relative fugtighed. Det er en lidt vanskelig størrelse, så prøv i stedet at betragte luften som en vandbeholder. Dens størrelse ændrer sig i takt med temperaturen. Er luften kølig, kan den kun rumme en lille mængde vand, men stiger temperaturen, kan luften derimod indeholde mere vand. Den relative luftfugtighed er på samme måde et mål for, hvor mange procent vand der er i luften i forhold til, hvad den maksimalt kan rumme ved den givne temperatur.

Et godt indeklima
Ved en relativ fugtighed på 100% kan luften ikke optage mere fugt, men vil udskille den som dråber eller dug, der typisk sætter sig på ruder og andre kølige flader. For høj luftfugtighed inden døre vil over længere tid resultere i dannelse af mug og skimmelsvamp.  Problemet kan i høj grad løses ved at lufte godt ud og hæve temperaturen, så luften kan optage mere fugt. Forudsætningen for et godt indeklima er dog, at boligens luft udskiftes mindst en gang hver anden time, så på længere sigt er den ideelle løsning at øge ventilationen. 

Tjek boligens luftfugtighed med et hygrometer   
En korrekt luftfugtighed er afgørende for et sundt og behageligt indeklima. Med et hygrometer har du selv mulighed for at aflæse, hvor stor luftfugtigheden er i din bolig. Den relative fugtighed bør ligge på 40 - 45%, så der skabes dårlige vækstbetingelser for husstøvmider, skimmelsvampe, bakterier o.l. Samtidig minimeres risikoen for kondens.  

Er mit undertag utæt?
Når vinteren sætter ind, og kassen med julepynt skal ned fra loftet, er der nogle husejere, som får sig en slem overraskelse, når de ser, at der hænger vanddråber på undersiden af undertaget. Mange tror forståeligt nok, at deres undertag er utæt, men det er nu sjældent årsagen. Er der tale om et nyt hus, er der med stor sandsynlighed tale om byggefugt, det vil sige fugt fordampet fra vægge og byggematerialer. For at udtørre boligen sættes der varme på, og den stiger naturligt op ad, hvor den møder det kolde undertag. Den fugtige luft har svært ved at slippe bort, så under byggeprocessen dannes der vanddråber på undersiden af undertaget. Problemet kan undgås ved at etablere dampspærren, før der sættes varme på.    

Utætte rørgennemføringer eller en utæt loftslem 
Årsagen kan også skyldes utætte rørgennemføringer i loftet, en utæt dampspærre eller en loftslem, der ikke slutter tæt. Eventuelle fejl og utætheder skal udbedres hurtigst muligt, men er taget ellers konstrueret korrekt med den nødvendige udluftning ved tagfod og kip, er der ingen grund til nervøsitet. Det er ikke unormalt, at der i vinterperioden kortvarigt dannes vanddråber på undersiden af undertaget, og det er ikke noget tagkonstruktionen tager skade af. Et diffusionsåbent undertag, som Divoroll fra Monier, hjælper også på problemet. Det er konstrueret, så det kan ånde, og det uden at vand kan trænge ind. Evt. fugt kan altså trænge gennem undertaget og ud i det fri.

Muggen lugt og spor af skimmelsvamp

Der er først grund til bekymring, hvis undertagets underside er jordslået, der er en underlig muggen lugt, og du finder spor af skimmelsvamp. Så gælder det om, hurtigst muligt at få fat i en håndværker, der kan se nærmere på taget, før der opstår skader. 

Part of BMI Group

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, så klik her for at afmelde dig.

Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, så klik venligst her.