TEKNISK TAGINFO 4
4/2017
30 års frostgaranti på alle tagsten fra Monier

Et tag skal i det omskiftelige danske klima kunne holde til mangt og meget – ikke mindst om vinteren, hvor temperaturen flere gange i døgnet kan skifte mellem plus- og minusgrader. 

Gennem hele produktionsprocessen gennemgår tagsten fra Monier et omfattende testprogram, hvor der bl.a. gennemføres test for brudstyrke, vandgennemtrængning og frostfasthed. Monier har et af markedets mest omfattende testprogrammer, der også omfatter langtidstest af tagsten under ekstreme vejrforhold på testanlæg rundt om i verden.

På såvel beton- som tegltagsten giver Monier 30 års frostgaranti. En garanti, der virkelig får værdi, når man kigger nærmere på, hvordan Monier tester tagsten for frostfasthed. 

For at kvalitetsteste tegltagstens frostfasthed gennemgår en serie af udvalgte tagsten fryse-tø-cykler. I en speciel maskine nedsænkes tagstenene i vand, udsættes for frost, optøs derefter ved overrisling med genopvarmet vand, nedsænkes atter i vand osv. En cyklus tager 4 timer. Ifølge DS/EN 1304 (den europæiske standard for tegltagsten) skal fryse-tø-cyklerne gentages, indtil tegltagstenene viser tegn på beskadigelser, eller indtil der er gennemført 150 fryse-tø-cykler. Monier har indført en langt mere vidtgående kvalitetskontrol, der betyder, at tegltagsten gennemgår 300 fryse-tø-cykler, altså det dobbelte.

Ved test af betontagstens frostfasthed foreskriver DS/EN 491, at der gennemføres 25 fryse-tø-cykler efter samme princip som beskrevet ovenfor. Her har Monier ligeledes indført en langt mere omfattende test, der omfatter min. 300 fryse-tø-cykler.      

Hos Monier gør vi en stor indsats for at teste alle tagsten grundigt, så vi kan sikre, at danske husejere får det bedste tag overhovedet.

Part of BMI Group

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, så klik her for at afmelde dig.

Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, så klik venligst her.