TEKNISK TAGINFO
1/2016
Forsøg med understrygningsmørtler

Når fredede og historiske bygninger renoveres, forsøger man som oftest at bevare så meget af det oprindelige som overhovedet muligt. Det gælder både materialer og arbejdsmetoder. I 2012 tog man fat på at renovere taget på et gammelt pakhus med håndstrøgne tegl på Lundeborg Havn på Sydfyn. Det blev samtidig begyndelsen på et spændende projekt, hvor 6 forskellige understrygningsmørtler blev testet på forskellige tegltagsten – såvel håndstrøgne som maskinfremstillede. Arkitekt Søren Lundqvist, Hillerød, er ansvarlig for det omfattende forsøg, der er gennemført i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

For nøje at overvåge luftfugtigheden i de enkelte mørteltyper blev der installeret måleudstyr i loftsrummet, ligesom der udvendig blev opsat en vejrstation, der angav vindretning, vindhastighed, regnmængde og temperatur. Resultatet af de mere end 640.000 gennemførte målinger er anbefalingen af en understrygningsmørtel med følgende sammensætning:    

  • 3 dele læskemørtel 12% 0-4 mm
  • 1 del hydraulisk kalk St. Astier NHL5
  • Husk fæhår

Denne understrygningsmørtel har en klistret konsistens, hvilket betyder, at den er nem at arbejde med og hæfter bedre på tagstenene.

Mørtelblandingen er bl.a. anvendt i forbindelse med renoveringen af taget på Selsø Slot, som vi besøger i næste udgave af Moniers nyhedsbrev.

Part of BMI Group

Hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, så klik her for at afmelde dig.

Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, så klik venligst her.