B&C DANFLOCK - et økonomisk og praktisk valg

B&C DANFLOCK Antikrød

B&C DANFLOCK® - et økonomisk og praktisk valg

Vil du spare tid og penge, når du skal lægge tag? Så skal du vælge B&C DANFLOCK®. Tagstenen har nemlig så gode tætningsegenskaber, at du slet ikke har brug for et undertag. For at give dig en idé om, hvor mange penge du kan spare ved at lægge B&C DANFLOCK®, har vi fået Byggeriets Beregningsservice til at foretage en uvildig prissammenligning mellem at oplægge hhv. traditionelle betontagsten, som kræver undertag, og B&C DANFLOCK® på et vinkelhus med en tagflade på 192 m, 30 graders taghældning og med en skotrende, en grat og en skorsten. Nedenfor ser du resultatet af beregningen, og hvor meget du kan spare med B&C DANFLOCK®:

Tagsten+ 17.000 kr.
Undertag- 5.000 kr.
Tagfod- 3.000 kr.
Stillads- 2.000 kr.
Løn*- 18.000 kr.
Besparelse i alt- 11.000 kr.

* Besparelsen på arbejdslønnen er fordelt således: Der spares 3.000 kr. på lægtning, 4.000 kr. på montering af tagfod, 8.000 kr. på montering af undertaget, 2.000 kr. på udførelse af skotrende og 1.000 kr. på diverse. I alt 18.000 kr.

Beregningen viser således, at du kan spare op til 11.000 kr. med B&C DANFLOCK®. Så selv om tagstenene - i det givne eksempel - er 17.000 kr. dyrere, hentes der markante besparelser ind på både materialer og lønomkostninger.

Læs mere om udvalgte tagdetaljer i forbindelse med B&C DANFLOCK® her.