EN SUND INVESTERING

Monier udvikler og tilbyder tagprodukter, der hjælper forbrugeren med at skabe miljø- og energimæssige forbedringer. Samtidig arbejder vi hele tiden med at minimere vores egen påvirkning af miljøet – i alt fra materialevalg til produktion og transport.

NATURNÆRE TAGSTEN

Vores vingetagsten indeholder kun ler fra marker i nærheden af fabrikken. Betontagstenen indeholder kun cement, sand, vand og kalk. Tagstenene har også meget lang levetid og er således en både miljømæssig og økonomisk sund investering.

EN SUND INVESTERING

ENERGI - VÆRD AT TÆNKE PÅ

I samtlige produktionsprocesser tilstræber vi at holde energiforbrug og restprodukter på et absolut minimum. Desuden forsøger vi så vidt muligt at genanvende energi, for eksempel via spildvarme, som opvarmer fabrikker, og spildevand, der føres tilbage i produktionsprocessen.

TRANSPORTER

Hovedleverandør til vores transporter er DHL, som har en veludviklet miljøfokusering i sin rolle som transportør. DHL følger ISO 14001, og over 75 % af deres transporter sker med EURO Klasse 3 eller bedre.

GENNEMGANG OG CERTIFICERING

 I 2012 har vi ladet ÅF foretage en fuldstændig gennemgang af alle vores fabrikker for at sikre, at vi ikke på nogen måde afviger fra de love og regler eller retningslinjer, som vi skal tage hensyn til.

FREMTIDENS TAG

Vi ser det som en selvfølgelig opgave at udvikle produkter, der er på forkant med hensyn til at bidrage til holdbare og energieffektive tage. Et produkt, som vi er glade for at kunne lancere i fremtiden, er et isoleringsmateriale, der effektivt mindsker bygningens energiforbrug. En anden meget spændende lancering er vores solcelleprodukter, som er et supplement til de sædvanlige tagsten. Et alternativ, der bringer solcelleenergien en skridt nærmere at være en naturlig del af det moderne tag.