1/2018: Østens krydderier og sortglaserede Dantegl

Nyhavn var tidligere et af Københavns mere skumle kvarterer med små listige beverdinger, glædespiger og søfolk på orlov. Sådan er det ikke mere! Nyhavn hører i dag til hovedstadens attraktive boligområder. Det er ligeledes en sand turistmagnet. Her i de gamle, smukt istandsatte ejendomme, hvor de ældste kan føres tilbage til slutningen af 1600-tallet, ligger i dag restauranter, fortovscafeer og hoteller bl.a. Hotel Nyhavn 71. I 2016 blev hotellets facade renoveret, og der blev oplagt nyt tag med sortglaserede Dantegl vingetagsten.

Håndstrøgne sortglaserede Dantegl, Nyhavn

Hotel Nyhavn 71 ligger yderst ved indsejlingen til ”Gyldenløves Kanal”, som havnen oprindelig blev kaldt. I folkemunde blev kanalområdet dog udelukkende omtalt som Nyhavn, og det navn blev hængende. Fra hotellet er der en flot udsigt over den indre del af havnen og de mange turbåde, der det meste af året sejler rundt med turister. Kanalen blev med håndkraft udgravet af svenske krigsfanger fra 1671 til 1673. En af Nyhavns berømte beboere var H. C. Andersen, der havde sin bopæl her i mere end 20 år

Hotel Nyhavn 71 med sortglaserede Dantegl
Hotel Nyhavn 71 med sortglaserede Dantegl

Hotel Nyhavn 71 er indrettet i to tidligere pakhuse. Det ældste, Suhrs Pakhus, som har facade ud til kanalen, blev opført i 1804, mens det bagvedliggende pakhus, Puggaards Pakhus, blev opført i 1850. I modsætning til Nyhavns øvrige ejendomme, der har pudsede facader, og er malet i forskellige farvestrålende nuancer, er Suhrs Pakhus opført i røde munkesten. Pakhuset har kælder og fire stokværk.

Fra pakhus til hotel

Da København var centrum for handel med Østen ad søvejen, blev pakhusene bl.a. brugt til opbevaring af eksotiske krydderier, men også varer fra nærområdet, som f.eks. norsk salt. Suhrs Pakhus blev fredet i 1918 og i 1970 solgt til murermester Alf Arp-Hansen, der året efter åbnede hotel i det gamle pakhus. Med respekt for den smukke bygnings historie og den bærende bjælkekonstruktion af pommersk fyr gennemgik pakhuset i 2016 en større renovering. 

Hotel Nyhavn 71 med håndstrøgne Dantegl
Hotel Nyhavn 71 med håndstrøgne Dantegl

Det gamle sortglaserede tegltag, der var understrøget og igennem årene nødtørftigt repareret med bl.a. almindelige røde vingetagsten, var tjenligt til udskiftning. Der blev etableret en ny undertagbeklædning bestående af brædder og tagpap og oplagt håndstrøgne, sortglaserede Dantegl vingetagsten. Samtidig blev også hotellets facade renoveret. Indvendig blev de oprindelige skillevægge fjernet, og der blev indrettet 64 større og mere tidssvarende værelser. Arbejdet er udført af Guldmann Dam og Pre/Nor A/S i Søborg.