Prægtigt som et slot

Kobberspir, prægtige sandstensrelieffer, udvendig søjlegang og en udsigt helt i særklasse. Vidste man ikke bedre, skulle man tro, der var tale om et slot, men det prægtige bygningsværk, der i dag huser Hotel Koldingfjord, har en fortid som tuberkulosesanatorium. Taget på hovedbygningen, der ligger med udsigt over Kolding Fjord, gennemgik i 2017 en gennemgribende restaurering, hvor der blev oplagt håndstrøgne, sortglaserede Dantegl vingetagsten. Der er valgt den specielle slotsblanding, der består af sortglaserede tagsten, som nuancemæssigt spænder over sort, transparent sort, sølvsort og brun. 

Gik grundigt til værks       

Det er en helt særlig bygning med en lang og spændende historie, som vi sætter en stor ære i at passe på og vedligeholde bedst muligt, fortæller adm. direktør Peder J. Madsen, Hotel Koldingfjord. Når vi kaster os ud i et projekt som dette til adskillige millioner, allierer vi os med de bedste lokale samarbejdspartnere og sammen undersøger vi de forskellige muligheder.

Jeg synes, det er vigtigt at komme i dialog med leverandøren for herigennem at få en større viden om de forskellige materialer. Taget er en væsentlig del af bygningens udseende, så vi har været grundige og undersøgt flere alternativer. Det viste sig dog hurtigt, at de håndstrøgne, sortglaserede Dantegl vingetagsten fra Monier var den optimale løsning – for det spiller også en rolle, at der er tale om en danskproduceret tagsten. Bygningen er fredet, så der er også helt særlige krav, som vi skal overholde i forbindelse med restaureringen. 

Salget af julemærker skabte fundamentet 

Det rokoko- og renæssanceinspirerede bygningskompleks blev oprindeligt kendt under navnet ”Julemærkesanatoriet”. Det er opført for midler, der stammer fra salget af julemærker. Det var postmester Einar Holbøll, der fik idéen til verdens første julemærke, der udkom i 1904. Byggeriet, der var budgetteret til 600.000 kr., blev igangsat i 1907. Det skulle dog hurtigt vise sig at blive langt dyrere, da det var nødvendigt at pilotere den bløde undergrund ned mod fjorden ved at banke store pæle i jorden. Den endelige byggepris blev en million og sanatoriet, der behandlede tuberkuloseramte børn, stod færdigt i 1911.  

På besøg på Volstrup Teglværk

For mig er det nye tag ikke bare et helt almindeligt tag, for jeg har set, hvor og hvordan håndstrygeren og udrulleren på Volstrup Teglværk ved Sæby fremstiller de smukke Dantegl vingetagsten. Sammen med håndværkerne, der skulle stå for restaureringen, tog jeg turen til Nordjylland, hvor vi fik en spændende præsentation af et på en gang moderne teglværk, hvor mange rutiner er overtaget af maskiner, og et teglværk, hvor de gamle håndværksmæssige traditioner holdes i hævd. Det var en stor oplevelse, og jeg fik da også ved samme lejlighed selv muligheden for at prøve kræfter som håndstryger og på den måde sætte et aftryk på det nye tag, siger Peder J. Madsen.   

Dagmars Palæ og Christians Palæ står for tur

Behandlingen af tuberkuloseramte børn fortsatte frem til 1960, hvorefter bygningerne blev overtaget af Åndssvageforsorgen i Vejle Amt. I 1987 købte Dansk Sygeplejeråd og Pensionskassen for Sygeplejersker stedet og igangsatte en større ombygning til hoteldrift. Hotel Koldingfjord åbnede 1. maj 1990. Læs mere på koldingfjord.dk.

Med det nye tag er vi, hvad hovedbygningen angår, parat til de næste 100 år, men der er planer om yderligere restaureringer. De to sidebygninger, der i dag kaldes Dagmars Palæ og Christians Palæ, trænger også til at få skiftet taget inden for få år, fortæller Peder J. Madsen. 

For at matche fortidens sortglaserede vingetagsten, der havde et varieret farvespil pga. af den manuelle brændingsproces, har Monier fremstillet den specielle slotsblanding, der består af håndstrøgne Dantegl vingetagsten JP2 i et farvemix af sort, transparentsort, sølvsort og brun. Til restaureringen af Hotel Koldingfjord er der anvendt ca. 20.000 håndstrøgne Dantegl vingetagsten. Arbejdet er gennemført i samarbejde med Deas A/S, Murer- og entreprenørvirksomheden O. Adsbøll & Sønner og DN Tømrer A/S.         

Få større viden om håndstrøgne Dantegl

Vil du vide mere om de unikke håndstrøgne og håndbearbejdede Dantegl vingetagsten, så har vi lavet en spændende og rigt illustreret brochure, som du kan downloade her eller få tilsendt ved at kontakte kundeservice på 96 31 61 00.