Herregården på næsset

De ligger spredt rundt om i Danmark, men i Østjylland er der flest, her ligger de som perler på en snor, prægtige slotte og herregårde. Nogle kendte, andre ukendte, store og små. Nebbegaard hører til blandt de små og mindre kendte, hvilket bestemt ikke gør den gulkalkede herregård mindre interessant, for her er nok at fortælle, også historier af mere farverig karakter. Nebbegaard, der har fået tagkonstruktionen renoveret med håndbearbejdede Dantegl vingetagsten, ligger med smuk udsigt over Rands Fjord (oprindelig en del af Vejle Fjord).   

Nebbegaard med Håndbearbejdet Dantegl
Nebbegaard med Håndbearbejdet Dantegl

Når man kommer til Nebbegaard, er det som at hoppe tilbage i tiden. Stedet er som hentet ud af en Morten Korch roman. Som besøgende mødes man af et bakket landskab med bøgeskov, gamle alléer og dyrkede marker, der gennemskæres af smalle, snoede veje, hvor det er lige før man fornemmer en fløjtende Poul Reichhardt dukke frem bag det næste sving. Noget af en kontrast til den nærliggende motorvej og den stærkt befærdede landevej mellem Vejle og Fredericia. Nebbegaard, der ligger lidt syd for Børkop, kan føre sin historie helt tilbage til 1348, hvor den kullede greves sønner sluttede fred med Valdemar Atterdag på selve herregården. Gerhard 3. af Holsten, i folkemunde Den kullede (skaldede) greve, var en af datidens mægtigste og mest forhadte mænd, som havde fået både Fyn og Jylland i pant. Da han den 1. april 1340 opholdt sig i Randers, lykkedes det om natten Niels Ebbesen at myrde greven. En gerning som gav Niels Ebbesen heltestatus. Ved fredsaftalen på Nebbegaard fik grev Gerhards sønner herredømmet over Sønderjylland. Da denne begivenhed fandt sted lå herregården nogle få hundrede meter længere mod nordvest, hvor der i dag blot er et voldsted tilbage.

Håndbearbejdet Dantegl på Nebbegaard

Nebbe – næb eller næs

Ordet nebbe betyder næb eller næs, altså en ejendom beliggende på en fremskudt plads, en pynt eller et næs. Det nuværende Nebbegaard kan føres tilbage til år 1770, men der har ligget flere gårde på stedet før denne, som enten er gået i forfald eller brændt ned under krige, som det f.eks. skete under Torstenssonskrigen mod svenskerne i 1644. Hovedbygningen er tegnet af arkitekt Anders Møller, der også er bygmesteren bag de nærliggende herregårde Williamsborg, Skerrildsgaard og Bygholm. Nebbegaard blev i 1967 overtaget af Johs. Andersen.

Der hører 350 tdr. land til gården, som er dækket af dyrkede marker og skov, hvor vi bl.a. holder jagt, siger Johs. Andersen og fortsætter: Dyr har vi ingen af mere, så avlsbygningerne står tomme. Det er et privilegium at bo på et sted som Nebbegaard, hvor man har storslået natur lige uden for døren og en lang spændende historie, som får stedet til at leve. Men det er også bekosteligt at bo i et gammelt, fredet hus, hvor al vedligeholdelse og restaurering skal ske med respekt for bygningens alder og værdi for eftertiden. Skal vi blot lave en lille ting, f.eks. male hoveddøren, så skal Kulturarvsstyrelsen tages med på råd. Det samme gjorde sig gældende, da taget trængte til udskiftning.

Nebbegaard med Dantegl tagsten

Lyser op i landskabet

I forbindelse med tagrenoveringen fik Johs. Andersen Kulturarvsstyrelsens godkendelse til at oplægge et undertag bestående af brædder og tagpap. Ved samme lejlighed blev det bestemt, at de moderne ovenlysvinduer skulle erstattes med traditionelle støbejernsvinduer. 

Det var spændende at følge arbejdet med tagrenoveringen, som sammenlagt stod på i 4 måneder, siger Johs. Andersen. Det gamle tag havde ligget i ca. 100 år, så måske gemte tagkonstruktionen på en overraskelse. Tømmeret var i en fantastisk stand, så meget lidt måtte udskiftes. Det var positivt, men også den eneste større overraskelse, for de af vore forfædre, som tidligere har bygget om på stedet, havde ikke efterladt noget spændende. Det er en stor og dominerende tagflade, så det nye tag med håndbearbejdede Dantegl har gjort en forskel. Bygningen lyser op og kan sikkert overdrages til næste generation.

Fakta

Det er Leif Hansen's Tegnestue i København, der har været arkitekt på det store renoveringsprojekt og stået for istandsættelsen af Nebbegaard.

Dantegl er en 100% dansk vingetagsten, fremstillet på traditionel vis af dansk ler på Volstrup Teglværk i Nordjylland. Den ægte teglrøde tagsten, som pryder de fleste historiske bygningsværker i Danmark. Den håndbearbejdede Dantegl er en maskinfremstillet tagsten, som har fået en efterbehandling af overfladen, så den virker mere rustik. Du kan læse meget mere om Dantegl i ”Håndstrøgne tagsten” og ”Vælg tag”. 

Herremanden, der måtte begraves uden kiste

Vi slutter vores besøg på Nebbegaard med en af de mere farverige historier, for blandt stedets mange ejere var flere herremænd, der var berygtet for at behandle deres fæstebønder med hård hånd. En af dem var Hartvig Limbak, et særdeles hidsigt gemyt, der straffede selv den mindste forseelse. Da han en dag tog en fattig kone i at samle brænde i hans skov, kogte han over af raseri. Hun blev slæbt op til Nebbegaard og straffet med et utal af piskeslag. Alt imens slagene faldt, svor den gamle kone, at denne handling ville herremanden kommer til at fortryde. Den spådom gik i opfyldelse, men først efter Hartvig Limbaks død. Da han skulle begraves ved Gaarslev Kirke, skete det mærkværdige, at jorden skred sammen, hver gang graveren forsøgte at grave et hul til kisten. Til sidst opgav man, og herremanden blev begravet uden kiste.

Håndbearbejdet Dantegl vingetagsten på herregård i Østjylland
Fakta
Der er ingen offentlig adgang til Nebbegaard, men herregården kan ses fra vejen. Der er mulighed for en spændende bil- eller cykeltur rundt om Rands Fjord. Oprindelig en del af Vejle Fjord, som ved inddæmning er omdannet til en ferskvandssø. I Nebbegaard Skov er der en afmærket sti til det gamle voldsted, og langs søen/fjorden er det muligt at opleve det rige fugleliv fra specielle udsigtstårne. Download folder om området på http://www.fredericiakommune.dk/ og/eller find flere oplysninger på http://www.naturnet.dk/