Tag på København

Den centrale og ældste del af København er en sand perle, hvad storslået arkitektur angår. Når man til daglig færdes i den travle hovedstad er det nok de færreste, som overhovedet tænker på at kigge op og beundre de mange bygningsværker, der ligger tæt klinet op ad hinanden. Det har man så til gengæld rig lejlighed til, når man som turist besøger København, hvor arkitekturen står som vidne om rigets storhed og farverige fortid. Tænk blot på Christian den 4., der mere end nogen anden konge har sat sit præg på hovedstaden med sine mange byggeprojekter – Rundetårn, Rosenborg, Holmens Kirke, Regensen, Børsen, Kongens Bryghus, Nyboder, Tøjhuset m.fl. Imponerende når man tænker på, at datidens håndværkere ikke havde den viden og de hjælpemidler, som vi betjener os af ved nutidens byggeri. De kunne deres kram, men selv byggeri af høj kvalitet må med jævne mellemrum renoveres, og det er her, Monier kommer ind i billedet.

Frederiksholms Kanal omkranser Slotsholmen, der rummer et utal af historiske bygningsværker, som også Dantegl er en del af.
Frederiksholms Kanal omkranser Slotsholmen, der rummer et utal af historiske bygningsværker, som også Dantegl er en del af.

Dantegl – en del af historien

Når tagene på de mange historiske bygningsværker trænger til en kærlig hånd, falder valget nemlig ofte på Dantegl fra Monier. Den traditionelle vingetagsten er i sig selv et stykke historie, for denne type tagsten er lagt på danske tage i århundreder. Den smukke bølgeformede lertagsten fremstilles på Volstrup Teglværk i Nordjylland, hvor fortid og nutid mødes. Et moderne teglværk, hvor avanceret maskineri klarer det meste, men hvor der også er plads til en helt unik produktion af håndstrøgne tagsten, der på bestilling leveres til primært slotte, herregårde, kirker og andre bygningsværker med en lang historie. Vingetagsten, bæverhaler, munke og nonner – alle fremstillet af 100% dansk ler, hvilket giver den smukke og højt værdsatte naturrøde teglfarve. På teglværket fremstilles også blådæmpede og sortglaserede vingetagsten, der betegnes som den absolutte Rolls Royce blandt tagsten.

På fotosafari

På langt de fleste af hovedstadens betydelige historiske bygningsværker er oplagt vingetagsten fra Volstrup Teglværk, så Dantegl er virkelig tag på København. Slotsholmen, Gammelholm, Bremerholm og Frederiksholm, den ældste del af København er anlagt på flere småholme i strædet mellem Sjælland og Amager. Omkring den naturlige havn opstod et lille fiskerleje, der var handelsplads for bl.a. sild. Stedet kom meget passende til at hedde Havn eller Købmændenes Havn. Valdemar den Store skænkede området til biskop Absalon, som fra år 1167 opførte en borg på Slotsholmen på det sted, hvor Christiansborg ligger i dag. Det er grunden til, at biskop Absalon betragtes som Københavns grundlægger.

Dantegl på Københavns tage
Takkeladehuse
Søndre Masteskure
Søndre Mærsehuse
Holmens Kirke
Holmens Kirke
Kanonbådsskurene
Kanonbådsskurene

Holmens Kirke hører til blandt Christian den 4. markante bygningsværker. Den er opført af flere omgange. Den ældste del, der oprindelig var ankersmedje, lod Christian den 4. ombygge til en kirke, der blev indviet i 1619. Det var flådens kirke, for som navnet antyder, ligger Holmens Kirke på Holmen, hvor også orlogsværftet tidligere lå.  På kirken ligger sortglaserede håndstrøgne Dantegl. Her finder vi også de maleriske Søndre Masteskure og Søndre Mærsehus, der for nylig har gennemgået en omfattende og meget nyskabende renovering, ikke mindst indvendig. De 7 masteskure, der stod færdigbyggede i 1754, blev brugt til opmagasinering af master, mens mærsehuset blev brugt til opbevaring af de platforme også kaldet en mærs, der sad på øverste ende af undermasten i et større sejlskib. Bygningerne er opført af træ, og på taget ligger håndstrøgne Dantegl. I umiddelbar forlængelse af Søndre Masteskure ligger de grundmurede Takkeladehuse, der i 1774 stod færdigbygget som materielmagasin for flådens orlogsskibe. De er i dag indrettet til eksklusive boliger. Til de omkring 150 ro-kanonbåde, som flåden rådede over, blev der i årene 1827-1836 opført 32 lukkede kanonbådsskure, der hver havde plads til to fartøjer. Flere af Kanonbådsskurene er blevet genopført efter en brand, og i den forbindelse er oplagt nye håndstrøgne Dantegl på de lange markante træskure. I området ligger flere af de originale Kanonbådsskure, der også stærkt trænger til renovering, hvis de skal bevares for eftertiden.

Dantegl på Københavns tage
Christian den 4.'s Bryghus
Christiansborg Ridebane
Nationalmuseet
Dantegl på Københavns tage
Staldmestergaarden
Civiletatens Materialgaard
Frederiksholm Kanal

Ved Frederiksholms Kanal, der omkranser Slotsholmen, står de historiske bygningsværker nærmest i kø. Her ligger Christian den 4. Bryghus med den imponerende tagkonstruktion, der i sig selv rummer ikke mindre end 5 etager. Staldmestergaarden er en anden af de markante bygningsværker. Den blev opført i årene 1703-1706. På den modsatte side af kanalen ligger to smukke gulkalkede bygninger, Hestgardekasernen og Civiletatens Materialgaard. Sidstnævnte, der blev opført i 1771, rummede atelier og boliger for kunstnere, der arbejdede med udsmykning af alle offentlige bygninger. Til de mere kendte beboere hører billedhuggeren H. V. Bissen og komponisten Carl Nielsen, der i en årrække boede her sammen med sin hustru Anne Marie, der ligeledes var billedhugger. Hun har bl.a. skabt Christian den 9.’s rytterstatue på Christiansborg Ridebane. På disse bygninger er oplagt håndstrøgne Dantegl. Christiansborg, landets regeringssæde, er opført i årene 1907-1916. Det er den femte bygning på området. Slottet er nedbrændt flere gange, men der er noget tilbage af det første Christiansborg, som Christian den 6. lod opføre fra 1733, nemlig ridebaneanlægget, der betragtes som et af Europas smukkeste byggerier fra første halvdel af 1700-tallet. Ridehusets mansardtag er dækket med sortglaserede håndstrøgne Dantegl. Det samme gør sig gældende for den bygning, der ligger over for Christiansborg, Nationalmuseet, der fortæller Danmarks riges historie. Oprindelig Prinsens Palæ, der i årene 1929-1938 blev ombygget til sit nuværende udseende.

fakta
Dantegl vingetagsten er et 100% dansk naturprodukt fremstillet på traditionel vis af dansk ler på Volstrup Teglværk i Nordjylland. Den ægte teglrøde tagsten, som pryder de fleste historiske bygningsværker i Danmark. Du kan læse meget mere om Dantegl i ”Håndstrøgne tagsten”, der kan bestilles på tlf. 9631 6100, og i ”Vælg tag”, der kan downloades her.