En blodplet så rød, som nye håndstrøgne Dantegl

Borgen Spøttrup, der ligger med udsigt til Limfjorden nordvest for Skive, er en af det nordlige Jyllands store turistattraktioner. Den røde teglstensbygning omgivet af beskyttende volde og vand blev opført af Viborgbispen Niels Glob i slutningen af 1400-tallet og gennemgribende restaureret i 1940’erne. Her er der mulighed for at opleve middelalderens byggeskik på tætteste hold, for borganlægget Spøttrup er noget af det mest autentiske, vi finder fra netop denne meget farverige periode af Danmarkshistorien.

Som at åbne for historien

Den trefløjede bygning, der oprindelig var i tre etager, er opført af rødgule munkesten under et rødt teglhængt sadeltag. Tagkonstruktionen består af solidt egetømmer. I det flade og forblæste jyske landskab skal tagfladen kunne holde til lidt af hvert, når vinden blæser kraftigt fra vest. Tagfladen på nordfløjen var efterhånden så nedslidt, at der trængte vand ind, så i sensommeren 2007 blev det gamle tegltag nedtaget. Arbejdet blev lagt i hænderne på tagpartner Børge Lind & Sønner A/S fra Linde ved Struer.

Det er altid spændende at skulle renovere taget på en bygning med en så lang og spændende historie, fortæller Frits Lind. Men det kan også hurtigt vise sig at være lidt af en udfordring. På Spøttrup måtte vi således udskifte nogle af de gamle egetræsbjælker og efter bedste evne forsøge at kompensere for de skævheder og forskydninger, som helt naturligt vil forekomme i en bygning opført for over 600 år siden. På sådan en opgave er vi også afhængige af nogenlunde hæderligt vejr, så i den periode vi har arbejdet på Spøttrup, er vejrudsigterne blevet studeret ekstra nøje.  

Reddet på målstregen

Som de fleste jyske slotte og herregårde blev også Spøttrup i 1534 angrebet af den berygtede Skipper Clement og hans bondehær. Trods store skader lykkedes det, i modsætning til andre steder, borgens beboere at holde stand. Skiftende tiders stilarter har også sat præg på Spøttrup, der har været igennem flere små og store ombygninger for at tilfredsstille de forskellige ejeres ønsker. De største forandringer er sket indvendig. I 1800-tallet gik borgen i forfald, og voldgravene blev kastet til. Et kulturhistorisk mindesmærke var ved at gå tabt, men i sidste øjeblik købte staten ejendommen og igangsatte en restaurering, der stod på fra 1938 til 1941.

Spøttrup med Dantegl Håndstrøgen til JP binder
Spøttrup ligger stor og mægtig omgivet af både volde og voldgrav.

Tagflade med farvespil og patina

Børge Lind & Sønner A/S har også stået for renoveringen af taget på det vestjyske gods Nørre Vosborg, hvor der er anvendt ikke mindre end 35.000 håndstrøgne Dantegl tagsten til JP-binder.

I modsætning til renoveringen af taget på Nørre Vosborg, så er Spøttrup en mindre sag, men her er der til gengæld nye opgaver, som venter nemlig taget på østfløjen, fortæller Frits Lind. Der er i alt brugt 7.000 håndstrøgne tagsten på nordfløjen af Spøttrup. De kommer fra 3 forskellige brændinger, så vi har i forbindelse med oplægningen blandet stenene for at få en tagflade med et flot farvespil. For at klimatisere og hærde tagstenene, så de endnu bedre kan modstå vind og vejr, har de ligget udendørs i et år. Det betyder selvfølgelig også, at stenene har mere patina, når vi lægger dem op. Samtlige tagsten er understrøget og fastgjort med 7-talsbindere og rygningen er lagt i mørtel.                         

Spøgelser i hobetal

Spøttrup hører til blandt landets ældste herregårde, men det er også her vi finder det største antal beretninger om spøgeri og andre mystiske hændelser. Det er et af de steder, man nok gør klogest i at holde sig langt fra efter mørkets frembrud. Hvad der helt præcist er foregået, er der flere forklaringer på, men på væggen i sydfløjens sal sidder en plet, ikke nogen helt almindelig plet, men en blodplet. Efter sigende er det et håndaftryk fra en jomfru, der lod sig danse i døden af en flok lystige riddere. Eller er det måske det synlige spor efter en kvinde, der ombragte sit nyfødte barn og murede det ind i væggen. Og er det ikke tilstrækkelig med uhygge, så er der også mulighed for at møde genfærd i form af både en grå, en hvid og en blå dame, der huserer forskellige steder på borgen.

fakta
På den renoverede tagkonstruktion er oplagt håndstrøgne Dantegl vingetagsten, der fremstilles på Volstup Teglværk ved Sæby. Her holdes de gamle håndværksmæssige traditioner i hævd som et af de få steder i Norden. De håndstrøgne vingetagsten fremstilles efter metoder og teknikker, som er blevet brugt i århundreder. De håndstrøgne Dantegl leveres til slotte, herregårde, kirker og andre historiske bygningsværker. Blandt aftagerne kan nævnes Amalienborg Slot, Børglum Kloster, Den tilsandede Kirke, Clausholm Slot, Holmens Kirke, Nørre Vosborg, Fredensborg Slot, Vitskøl Kloster og Spøttrup.
info
Spøttrup blev i 1941 åbnet for publikum og er i sæsonen fra april til oktober rammen om talrige aktiviteter såsom levendegørelser, udstillinger og middelaldermarked. Læs mere på http://www.spottrupborg.dk/

 

 

Borgen Spøttrup ligger som en uindtagelig fæstning tæt på Limfjorden.
Borgen Spøttrup ligger som en uindtagelig fæstning tæt på Limfjorden.
Borgen Spøttrup
Som besøgende må man først passere voldgraven.
Håndværkerne fra Børge Lind & Sønner arbejder højt til vejrs på Spøttrup.
Håndværkerne fra Børge Lind & Sønner arbejder højt til vejrs på Spøttrup.
Håndstrøgne Dantegl oplægges på Spøttrup
De håndstrøgne Dantegl tagsten har ligget udendørs for at få patina.
Dantegl tagsten på Borgen Spøttrup
Ikke kun tagstenene måtte skiftes, men også store dele af tømmeret i tagkonstruktionen.