Hr. Andersen kom på besøg

Som en oase ligger herregården Nørre Vosborg tæt på stationsbyen Vemb og Store Ås udløb i Nissum Fjord. Et fantastisk anlæg, som i 2004 blev overtaget af Ejendomsselskabet Realea A/S og gennemgribende renoveret for over 100 mio. kr. Efter 4 års intenst restaureringsarbejde kunne Nørre Vosborg i april 2008 byde de første gæster velkommen.

Nørre Vosborg er opført løbende gennem 4 århundreder.
Nørre Vosborg er opført løbende gennem 4 århundreder.

Med respekt for stedets sjæl og arkitektur

Det er altid en stor opgave, når man kaster sig over restaurering af gamle, historiske bygningsværker, fortæller projektleder Frans Frandsen, Realea. På Nørre Vosborg var opgaven ekstra stor, fordi der er så mange bygninger, og de var i en dårlig forfatning. Fonden Nørre Vosborg, som i dag driver stedet, havde allerede i nogle år arbejdet på at omdanne herregården til et vestjysk kraftcenter for kultur. Når vi går ind i et projekt, handler det om at skabe et bæredygtigt projekt, hvor vi ved at tilføre nye ting og aktiviteter skaber en ny fremtid for stedet. Det mente vi, der var god mulighed for på Nørre Vosborg ved at arbejde videre på de kulturelle aktiviteter og så indrette hotel, restaurant og konferencefaciliteter i nogle af de mange bygninger. På den måde håber vi at kunne skabe et selvbærende Nørre Vosborg. Når vi tager fat på en restaurering, sker det naturligvis med stor respekt for stedets sjæl og den oprindelige arkitektur. Specielt i det ydre har vi været tro mod bygningernes historie og udseende, men når det gælder ladegårdsanlægget er der lavet en del forandringer indvendig, så stedet lever op til nutidens standarder. Hotelværelserne er således indrettet med moderne danske møbelklassikere.

Renoveret med lokale kræfter

Stedet drives i dag af Fonden Nørre Vosborg, der har bortforpagtet hotel- og restaurationsdelen.

Lokalbefolkningen har ivrigt fulgt med i den store renovering, og det er lykkedes os at benytte fortrinsvis lokale håndværkere, dvs. murere, tømrere og malere. I dag er der også et stort frivilligt korps fra nærområdet, der hjælper til med forskellige ting på herregården. Det indvendige af hovedbygningen, dvs. vægge, lofter, døre og vinduer, er også renoveret. Arkæologer og konservatorer har omhyggeligt fjernet mange lag maling og tapeter for at finde frem til det oprindelige udseende. Også de mange møbler er minutiøst sat i stand.         

Opført gennem fire århundreder

Det, der først møder den besøgende på Nørre Vosborg, er det pompøse porttårn, som købmand Peder Tang lod opføre i 1790, men herregården kan føre sin historie helt tilbage til 1200-tallet, hvor den omtales som ”Osborg” og var ejet af kong Erik Menved. Fra omkring 1340 tilhørte Nørre Vosborg den magtfulde stormand Niels Bugge, der ejede flere herregårde, bl.a. Hald Hovedgård ved Viborg og borgen Spøttrup ved Skive. Den ældste del af det nuværende Nørre Vosborg er opført af Knud Henriksen Gyldenstjerne i 1552. Herefter er der bygget til og udvidet i flere omgange, hvilket man også tydeligt fornemmer, når man besøger den vestjyske herregård. Det store bygningskompleks omfatter bygninger fra fire århundreder og det i ikke mindre end fem stilarter.

Nørre Vosborg med håndstrøgne Dantegl til JP-binder.
1. Det pompøse porttårn er det første, der møder den besøgende.
2. Et kig gennem porten til borganlægget.
3. Nørre Vosborg emmer af romantik og gode historier.
Det lille tårn på Tanghuset var allerede så forfaldent, at det måtte nedtages i 1975.

80% af træværket måtte udskiftes

Det store restaureringsarbejde blev delt mellem to tegnestuer. Erik Einar Holms Tegnestue stod for borganlægget, mens Arkitema tog sig af ladegårdsanlægget og den helt nye fløj, hvor der er indrettet 37 hotelværelser.  

For at undgå de helt store overraskelser, da vi tog fat på at restaurere borganlægget, gennemførte vi først en ret omfattende undersøgelse af bygningernes tilstand, fortæller arkitekt Peter Carstens, Erik Einar Holms Tegnestue. Specielt taget var så nedslidt, at 80% af træværket måtte udskiftes. Når der er tale om et historisk og bevaringsværdigt bygningsværk, gør vi alt for at bevare så meget af det originale træværk som overhovedet muligt. Hvor der som her er tale om egetømmer helt tilbage fra 1500-tallet, er det naturligvis ekstra vigtigt. Rent praktisk foregår det ved at fjerne alt råddent træ og erstatte det med nyt træ. Det er en omstændelig proces, hvor vi også må tænke på økonomien, hvis der f.eks. er tale om almindeligt fyrretræ, så er vi tilbøjelige til at udskifte det totalt med nyt træ.

Nørre Vosborg

Udskiftningen af taget foregik i flere etaper i 2005. På borganlægget og forpagterlængen er der oplaget håndstrøgne Dantegl vingetagsten til JP-binder.

En markant del af tagkonstruktionen er det lille tårn på Tanghuset. Det var i 1975 så forfaldent, at den daværende ejer valgte at pille det ned. I forbindelse med restaureringen er tårnet blevet genskabt og placeret, hvor det oprindeligt sad.  Alle facaderne har også været igennem den helt store tur. De er renset i bund, pudset op og kalket på ny. Den nordlige fløj, der også kaldes Ide Langes Hus, er opført i bindingsværk. Bygningen er fra 1642 og dermed den næsteældste i det store herregårdskompleks. Restaureringen afslørede, at egetræsbjælkerne ikke altid har været sorttjærede, men derimod kalket hvide, som den øvrige del af facaden. Dette udseende ville vi prøve at genskabe, så bindingsværket blev renset og kalket over med en særlig kalkblanding. Det var lidt af et forsøg, som har vist sig at falde rigtig heldigt ud. I Ide Langes Hus er der i dag indrettet restaurant.

I 2008 modtog Nørre Vosborg Holstebro Kommunes arkitekturpris. I begrundelsen for valget lød det bl.a.: Efter herregårdens restaurering samt opførelsen af den nye tilbygning fremstår anlægget som et fornemt billede på både vores kulturhistorie og arkitektur. Den omfattende restaurering af Nørre Vosborg har også vakt behørig opmærksomhed uden for landets grænser, hvor projektet har været indstillet til flere prestigefyldte priser.

FAKTA
Ejendomsselskabet Realea A/S blev i 2003 stiftet som et datterselskab af Realdania. Målet er at opbygge og formidle en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tidsperioder og forskellige egne i Danmark. Realea fungerer således som Realdanias kompetencecenter inden for området ”udvikling og bevaring af ejendomme”. Realea har to indsatsområder: 1. På den ene side investerer selskabet i fredede og bevaringsværdige bygninger, som restaureres med respekt for ejendommens arkitektur og historie. 2. På den anden side deltager Realea i nybyggeri, hvor der er fokus på udvikling og nyskabelse.

Fik fint besøg i 1859

Forfatteren H. C. Andersen var en flittig gæst på landets herregårde, hvor han underholdt sine værter og deres gæster med at lave papirklip og læse højt fra sine eventyr og rejsebeskrivelser. I perioden fra 5. juli til 20. juli 1859 gæstede han Marie Kathrine og Andreas Evald Meinert Tang på Nørre Vosborg. Om sit møde med den vestjyske herregård skriver H. C. Andersen i sin dagbog:

Da vi kom til Nørre Vosborg flagede Danebrog, hele Familien stod paa Altanen og siden nede i Døren, der var i Besøg en Præst, der var Student med mig; Præsten Tang som boer her. Steg op paa Volden og fik en stærk Theevandsknægt til Aften. I Kapellet sover jeg, der spøger den hvide Dame.

Under det blomstrende hyldetræ

I de følgende dage besøgte H. C. Andersen omegnen, hvor ikke mindst det frådende Vesterhav vakte forfatterens begejstring. Han gik også ture i herregårdens have, og om aftenen blev han fyrsteligt beværtet med dejlig mad og gode vine. På Nørre Vosborg kan man se det værelse, hvor H. C. Andersen boede. Her hænger også de papirklip han lavede under sit ophold. Efter en af sine havevandringer, hvor han beklagede sig over hovedpine, skriver han et lille hyldestdigt til Nørre Vosborg og det blomstrende hyldetræ. Digtet hænger i dag i glas og ramme på H. C. Andersens værelse på herregården:

Her under det blomstrende Hyldetræ
Vi sidde mod Vinden deiligt i Læ
Og see over Buske og Træers Top
Smukt Nørre Vosborg løfte sig op
Med Taarn og med Gavl, som i gamle Dage,
Og gjennem vor Tanke Minderne drage
Om Bugge og Podebusk – til Peder Tang,
Sært Tankerne svulme og blive til Sang.

(Underskrevet H. C. Andersen, Nørre Wosborg, den 10. juli 1859)       

Herregården Nørre Vosborg på kanten af Vesterhavet er bestemt et besøg værd.

De nye håndstrøgne Dantegl tagsten er også med til at bevare Nørre Vosborg på lang sigt.
De nye håndstrøgne Dantegl tagsten er også med til at bevare Nørre Vosborg på lang sigt.
Fakta
Nørre Vosborg er året rundt ramme om en lang række kulturelle arrangementer. Herregårdsstuerne har åben hver søndag kl. 13-16 i perioden januar-juni, september-december. I juli og august er der åben både onsdag og søndag kl. 13-16. Alle dage er der rundvisning kl. 13.30. Entré 60 kr. Gratis for børn og unge op til 18 år. Der er gratis adgang til parken året rundt, og der er ligeledes flere spændende vandreture i området. Folder udleveres på stedet. Hotellet og restauranten har åben hele året. Se mere på http://www.nrvosborg.dk/.