På skolebænken - få større viden om tag

Uanset hvor vi er i livet, har vi alle med jævne mellemrum brug for at tilegne os ny viden. En ordentlig saltvandindsprøjtning, der skaber indsigt og kan være med til at berige og udvikle. Hos Monier har vi i snart mange år afholdt Tagskoler, hvor vi har beskæftiget os med alle mulige facetter inden for det at lægge et tag såvel praktisk som teoretisk. For at blive endnu skrappere til det, vi gør, og for at kunne tilbyde dig den allernyeste viden har vi indledt et samarbejde med Tag-Akademiet på Construction College i Aalborg.

Tagskole 2009
1. Den teoretiske del af undervisningen.
2. Forskellige løsninger afprøves.
3. Speciel fokus på undertag.

Tag-Akademiet - bindeled mellem tagbranchen og eksperterne

Idéen til Tag-Akademiet opstod for ca. 10 år siden, fortæller faglærer og projektkoordinator Søren Christensen, Aalborg. Det kom egentlig som et krav fra eleverne, at de ville vide mere om tag, og samtidig blev der offentliggjort en ret skræmmende undersøgelse, der viste, at der var fejl i 86% af de danske tagkonstruktioner. 70% af fejlene var så graverende, at de krævede øjeblikkelig indgriben. I kroner og ører løber det op i byggeskader for 12-15 mia. kr. Der var med andre ord flere gode grunde til at gøre en ekstra indsats på området. Som skole har vi en formidlingsopgave, og med Tag-Akademiet fungerer vi som bindeled mellem eksperterne, der forsker i tag, og tagbranchen herunder leverandører, producenter og håndværkere. Formålet er at minimere antallet af byggefejl og etablere kontakt mellem de involverede parter. Som erhvervsskole har vi også oparbejdet en viden, som vi stiller til rådighed, og så har vi den fordel, at vi i det daglige arbejder med både håndværkere og teknikere, så vi taler begge sprog og forstår at videreformidle problemstillinger og løsninger. Vi begyndte i det små, men vores idé har vist sig at være bæredygtig, for i dag samarbejder vi med størstedelen af den danske tagbranche.

Oplægning af tegltag
Monier har altid lagt stor vægt på den tætte dialog med rådgivere, bygherre og håndværkere.

Højt fagligt indhold

De forskellige kursusforløb tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem Tag-Akademiet og den enkelte leverandør i dette tilfælde Monier, der senest har haft fokus på undertag. Kurset foregår over to dage, hvor den første foregår på Volstrup Teglværk ved Sæby og den anden dag på Tag-Akademiet på Construction College i Aalborg.

Jeg synes først og fremmest, kurset havde et højt fagligt niveau både teoretisk og praktisk. Jeg føler virkelig, jeg har fået noget med hjem. Jeg har fået ny viden, og jeg er blevet bekræftet i, at de løsninger, vi har valgt, er rigtige, hvilket er ligeså væsentligt, fortæller tagpartner Hans Peter Jensen, Tømrerfirmaet H. P. Jensen, Århus, der deltog på Moniers Tagskole i juni, hvor der var fokus på undertag. På Tag-Akademiet blev dagen indledt med en teoretisk del, der bl.a. omhandlede DUKOs klassificering af undertagsprodukter og så ikke mindst de farer og problemer, som man skal være opmærksom på, når man arbejder med undertag. Her var en rigtig god dialog også mellem kollegaer. Alle var indstillet på at bidrage og få det bedste ud af forløbet, det var herligt. Herefter fulgte den praktiske del, hvor der blevet arbejdet med forskellige undertagsløsninger bl.a. omkring skotrender og inddækninger ved ovenlysvinduer. Helt konkret fik jeg flere god ting med hjem, som jeg nu skal have videreformidlet til mine medarbejdere. Hældningen omkring tagfod har altid givet anledning til diskussion, men på kurset fik vi én gang for alle fastslået, at hældningen skal være 7 grader. Endelig fik jeg indsigt i nogle metoder, hvor jeg kan se, at vi kan gøre det bedre og hurtigere. Den sociale del af sådan et kursusforløb er naturligvis også vigtig. Vi får talt om branchen og udvekslet erfaringer. Jeg ser på det som en investering i fremtiden, og jeg overvejer da også stærkt at sende mine medarbejdere af sted.

Fakta
Tømrerfirmaet H. P. Jensen udfører opgaver inden for traditionelt tømrer- og snedkerarbejde, tilbygninger, renoveringer, nybyggerier mm. Firmaet, der har til huse i Århus, er med i Moniers landsdækkende net af tagpartnere. Læs mere på http://www.hptomrer.dk/

Kommer rundt om hele taget

Tag-Akademiet har til dato haft 1.200 kursister på skolebænken – og det både håndværkere og salgspersonale fra trælaster og byggemarkeder.

De enkelte kursusforløb tilpasses den pågældende målgruppe. Er der tale om håndværkere og teknikere, går vi naturligvis langt dybere ned i materialet end, hvis deltagerne er salgspersonale. Her handler det om at skabe indsigt og forståelse, så de to grupper taler det samme sprog, fortæller Søren Christensen. På Tag-Akademiet prøver vi at komme hele vejen rundt om taget ved at udvikle og tilbyde forskellige kurser. Vi har bl.a. arrangeret kurser, der omhandler inddækninger, undertag og energikrav. På Tag-Akademiet udfører vi også de test, der ligger til grund for klassificering af undertagsprodukter på det danske marked (DUKO). Et at vores mål var at minimere antallet af byggeskader, og det er lykkedes, men der ligger stadig en stor opgave foran os for at få fejlprocenten endnu længere ned, så i tæt samarbejde med tagbranchen arbejder vi ufortrødent videre med at udbrede viden om tag. Jeg oplever ofte, at håndværkere kontakter mig med forskellige spørgsmål efter et kursus. De fleste gange kan jeg hjælpe, men kender jeg ikke svaret, så ved jeg, hvem jeg skal henvise til. Det handler om at bruge og udnytte hinandens viden optimalt.

Tagskole på Tag-Akademiet
info
Monier tilbyder tagskoler til både forhandlere og håndværkere i perioden november til marts. Ring til Moniers kundeservice på 9631 6100, hvis du ønsker at få tilsendt materiale til forhåndsbestilling af en plads på tagskolen.