Rubin på værket

Det er det letbølgede udtryk, der bedst karakteriserer en traditionel nordisk tagflade. Uanset materiale har vi en vis forkærlighed for de rundede former, som er blevet en markant del af vores byggeskik, men tagsten kan også have andre former. Rubin er en tysk kvalitetstagsten, der kombinerer den buede og den flade profil på smukkeste vis, hvilket giver et mere markant og stramt udtryk. Rubin, der er en af de mest solgte falstagsten i Tyskland, har nu også gjort sit indtog i Danmark.

Ægteparret Bente og Børge Kynæb i Aalestrup valgte Rubin, da taget på deres villa fra 1972 trængte til en kærlig hånd.

De originale vingetagsten fejlede egentlig ikke noget, fortæller Børge Kynæb. 37 års påvirkning af vind og vejr havde naturligvis sat sit præg på overfladen, men de var stadig helt tætte. Derimod var rygningen, der var lagt i mørtel, begyndt at smuldre, skotrenderne var rådne og de indbyggede tagrender var utætte, så det var grunden til, at vi valgte at få hele taget udskiftet. Naboerne, der har tagkonstruktioner af samme type, har så fået mulighed for at sikre sig nogle ekstra tagsten, da teglværket, der producerede netop disse røde vingetagsten, ikke eksisterer mere.

Rubin sætter ny karakter på 70'er villa.
Rubin sætter ny karakter på 70'er villa.

Ny forbedret falstagsten

Rubin, der tidligere har været en del af Moniers produktprogram, er forbedret på flere væsentlige punkter. Falssystemet er ændret, så tagstenen påvirkes mindre af vind og regn. Lægteafstanden er langt mere fleksibel, 330-360 mm mod tidligere blot 357-365 mm, og dækbredden er forøget fra 215 mm til 224 mm. Kan oplægges på taghældninger helt ned til 16 grader. Alt i alt er den nye Rubin falstagsten nemmere at arbejde med. 

Da vi skulle vælge tagsten, kørte vi først lidt rundt i området for at se forskellige tagstenstyper. Efterfølgende anbefalede Tømrerfirmaet Svend Aage Larsen, Fjelsø, der stod for opgaven, at vi besøgte XL-BYG Arnold D. i Møldrup for at se det store udvalg, fortæller Bente Kynæb. Der var mange forskellige tagsten, farver og overflader at vælge mellem, men vi var enige om at holde os til den røde. Sælgeren hos XL-BYG talte varmt for Rubin med den engoberede overflade, der er mindre modtagelig over for smuds. Min mand og jeg var dog ikke helt enige om valget af tagsten, men han fik det afgørende ord. Det, der tiltalte mig ved netop Rubin, var, at tagstenene slutter helt tæt sammen, hvilket f.eks. ikke var tilfældet med det gamle tag med vingetagsten, tilføjer Børge Kynæb.

Tilfredshed med resultatet

Taget er renoveret fra A til Z med Divoroll undertag, nye lægter, nye sternbrædder, nye tagrender og ny gavlbeklædning.

Vi er selv meget tilfredse med resultatet. De røde, lidt blanke tagsten går fint i spænd med de rustikke gule mursten. Og når man kigger op, så ligger tagstenene utrolig flot og stabilt på lægterne, siger Børge Kynæb. Vi tror, Rubin var det rigtige valg, så vi har et godt og solidt tag de næste mange år.                         
        
Rubin fås i 4 farver: Natur rød, engoberet rød, engoberet sort og ædelengoberet sort. Som det er kendetegnende for alle Moniers tagløsninger, leveres Rubin også med et stort udvalg af specialsten og tilbehør.

Traditionelle vingetagsten blev udskiftet med Rubin falstagsten.
Traditionelle vingetagsten blev udskiftet med Rubin falstagsten.
rubinfakta
Længde435 mm
Bredde275 mm
Dækbredde224 mm
Lægteafstand330 - 360 mm
Forbrug13 stk./m²
Vægt3,2 kg/stk.
Taghældning16˚
Den variable lægteafstand gør Rubin nem at arbejde med.
Den variable lægteafstand gør Rubin nem at arbejde med.
Rubin falstagsten giver tagfladen et harmonisk og tæt udtryk.
Rubin falstagsten giver tagfladen et harmonisk og tæt udtryk.