De 10 mest stillede spørgsmål

Har du spørgsmål om tag, så kan du altid kontakte Moniers kundeservice og teknisk afdeling. Vi får dagligt mange spørgsmål, og de allerfleste kan vi give dig et svar på nu og her, for mange af spørgsmålene er gengangere. Her har vi samlet de mest stillede spørgsmål og de tilhørende svar, som forhåbentlig også giver dig større viden om tag.

Ventileret fuglegitter
1. Skal der anvendes fuglegitter ved tagfod?
Nej, men der skal etableres en spærring, der forhindrer fugle i at komme ind under tagstenene. Er der tale om et tegltag, skal der ydermere etableres en 20 mm ventilationsåbning. Formålet med ventilationsåbningen er at sikre en lang levetid, og formålet med fuglespærringen er at opnå mindre vedligeholdelse. Hvis den krævede ventilationsåbning på 20 mm ikke er etableret, eller hvis der er fuglereder og andet uønsket under tagstenene, så er vores produktgaranti vedrørende frostbestandighed ikke gældende. Ved anvendelse af vores ventilerede fuglegitre opnås fuglespærring og ventilation i ét og samme produkt.
Divoroll Top undertag
2. Skal et nyt undertag midlertidig overdækkes i perioden frem til tagstenene oplægges?
Ja, hvis man vil være sikker på, at der ikke trænger regnvand ind i de underliggende konstruktioner. Undertag af banevarer er 100% tæt mellem afstandslisternes sømhuller. Ved specielle vejrforhold, hvor regn og blæst kombineres, vil der på undertagets overside opstå et overtryk, mens der vil være et undertryk på undersiden. Derved skabes der risiko for, at vand suges igennem sømhuller og overlæg, hvilket kan føre til vandskader.
Montering af undertag og Dantegl tagsten
3. I forbindelse med nybyggeri forekommer der dryp fra undersiden af undertaget. Er det utæt?
Nej, men problemet forekommer, når der sættes varme på nybyggeri, inden der er monteret dampspærre. Varmen får byggefugten til at fordampe og trænge igennem isoleringen og videre op på bagsiden af det kolde undertag, hvor fugten omdannes til vanddråber (kondens). Husk derfor altid at etablere dampspærre før opvarmningen af nybyggeri sættes i gang.
4. Hvordan fjerner jeg alger og mos på mit tag?
En undersøgelse gennemført af Teknologisk Institut slår fast, at det ikke kan bevises, at bevoksninger som alger og mos skader tegl- og betontagsten – i hvert fald ikke i den levetid, man normalt kan forvente på disse byggematerialer. Undersøgelsen konkluderer dog, at på de tagflader, hvor der forekommer en kraftig mosvækst i overlappet mellem tagstenene, der bør bevoksningen fjernes, hvis der er risiko for, at mosset kan tilbageholde og dermed foranledige vandindtrængning. Mosset fjernes med hænderne eller en blød børste. Ønsker du at rense dit tag for mos og alger, anbefaler vi, at du bruger rent vand, en stiv børste og en hel masse knofedt. Altså ingen brug af kemikalier, da de er skadelige for miljøet, og vi kender ikke deres langtidseffekt på tagsten og underliggende materialer som f.eks. undertaget. Du skal ligeledes være yderst varsom med at benytte en højtryksrenser, der hurtigt kan ødelægge overfladen på tagstenene, så den bliver ru og dermed endnu mere modtagelig over for bevoksninger.
Produktdatablad
5. Præcis hvor skal den nederste lægte placeres?
I vores datablade angiver vi en hængelængde, som er længden fra øverste kant af lægten til forkanten af tagstenen. Generelt skal den nederste lægte placeres således, at tagstenen rager ca. en tredjedel ud i tagrenden. Når tagrende og fodblik er monteret, måler man således baglæns fra ca. en tredjedel ude i tagrenden og i en afstand svarende til hængelængden. Punktet markerer overkanten af den nederste lægte.
Monier fugleklodser
6. Må der anvendes fuglegitter på et tag med B&C DANFLOCK®?
Nej, men for at modvirke indtrængning af fygesne og slagregn skal der monteres imprægnerede fugleklodser i tagfoden. Ventilationen under tagstenene etableres som en klassisk tagrumsventilation.
Tagfod - gesims
7. Hvordan sikrer man en korrekt ventilation, hvis man vælger en tagløsning med B&C DANFLOCK®, og der tillige er gesims på huset?
I en tagkonstruktion, hvor der oplægges B&C Dobbelt-S betontagsten med DANFLOCK® Systemfuge, anvendes imprægnerede fugleklodser i tagfoden, hvilket resulterer i, at man lukker ventilationsåbningen under tagstenene. For at opnå en 1/1000 ventilationsåbning, hvor konstruktionen er udført med gesims i tagfoden, opklodses fodpladen, så der kommer en ventilationsspalte mellem murkrone og fodplade.
MFS - Monier Tagforstærkningssystem
8. Mit gamle eternittag trænger til udskiftning, og jeg vil gerne have et nyt tag med rigtige tagsten, men kan mine spær holde til det?
Er dit tag konstrueret med gitterspær, er der god mulighed for, at det kan bære et tungt tag med enten tegl- eller betontagsten. For at kunne give et endeligt svar skal vi bruge en række oplysninger om dit tag, så vi kan lave de nødvendige beregninger. Her kan du downloade skemaet ”Fra let til tungt tag". Udfyld skemaet og send det til os, så laver vi helt gratis en beregning. Det er måske nødvendigt at forstærke din nuværende tagkonstruktion, men også her er der hjælp at hente hos Monier, for vi har udviklet et specielt tagforstærkningssystem.
Monier produktdatablad
9. Hvordan beregner man bredden på taget under hensyntagen til tagstens breddemodul?
  1. Om gavltagstenen (dobbeltvingede eller vindskedesten) skal man kende opstregningsmål fra højre og fra venstre samt tagstenens breddemodul. Oplysningerne fremgår af tagstenens datablad.
  2. Om huset skal man kende bredden, der måles fra yderside af udhæng til yderside af udhæng.
  3. Opstregningsmålene for gavltagstenene hhv. højre og venstre lægges sammen. Hertil lægges et antal af tagstenens breddemodul. Dette antal justeres, indtil man kommer tættest muligt på husets totale bredde. Af databladet fremgår tagstenens fleksibilitet, dvs. hvor mange mm den enkelte tagsten kan skubbes og trækkes.
10. Hvordan beregner jeg, hvordan topplanken skal placeres i rygningen?
Topplanken eller lægten skal monteres så lavt, at rygningsstenene ligger ned til – men fri af – tagstenene i tagfladerne. Når tagstenene er monteret, oplægges en rygningssten, og for at få den korrekte placering på topplanken måles fra overkanten af afstandslisten til undersiden af rygningsstenen.

Du kan finde flere oplysninger om ovenstående og svar på mange andre spørgsmål på www.monier.dk. Du er selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte vores kundeservice på 9631 6100, hvis du har spørgsmål om tag.