Svindel, mord og røde Dantegl

Højris Have får oplagt håndstrøgne Dantegl vingetagsten.
Højris er en fredet bygning, hvilket stiller store krav til renoveringen af taget.
På Højris er der oplagt håndstrøgne Dantegl vingetagsten.
Højris, Ikasts ældste bygning, er idag indrettet som hjem for demenssyge.

Gården Højris i den østlige udkant af Ikast er ikke blot byens ældste ejendom, det er også et sted med en både rig og ikke mindst drabelig historie. Første gang, den hvidkalkede gård med det røde tegltag omtales, er i 1618. Beliggenheden tæt på Storå med de frodige engarealer gjorde Højris til en attraktiv gård. Uden betydning var det da heller ikke, at der til gården hørte et teglværk, så man var selvforsynende med teglsten og tilmed kunne levere til områdets byggerier. Lerkvaliteten i området var dog ikke den bedste, så produktionen på Højris Teglværk stoppede omkring 1960. Det var nærliggende at tro, at Højris så var opført af brændte tegl, men sådan forholder det sig ikke, fortæller tømrermester Henrik Hyldtoft, der var med til at renovere den indvendige del af gården i 1991:

Da vi fik pudset af og kom helt ind til det oprindelige bindingsværk, kunne vi se, at mellemrummene var udfyldt med soltørrede lersten og ikke brændte teglsten, hvilket blot er med til at understrege gårdens alder. Der er dog ikke meget tilbage af det ældste Højris, for gården nedbrændte delvist i december 1819 og blev efterfølgende genopført i nogenlunde det udseende, gården har i dag.

Højris kan føre sin historie tilbage til 1618.
Højris kan føre sin historie tilbage til 1618.

En opgave, der stiller krav

Sammen med murermester Poul Maibom har Henrik Hyldtoft også stået for den seneste renovering af Højris, hvor hele tagkonstruktionen er blevet kigget efter i sømmene, og der er oplagt nye håndstrøgne Dantegl vingetagsten til JP-binder.

Det tag, som vi måtte pille ned, var ikke så særlig gammelt, blot fra 1983, men det var desværre ikke lavet korrekt, så der var store problemer med udluftningen i tagkonstruktionen. Når man som håndværker tager fat på sådan en opgave, stilles der helt særlige krav, for Højris er en fredet ejendom, så det er Kulturarvsstyrelsen, der udstikker retningslinjerne for, hvordan arbejdet ønskes udført. Vi måtte på ingen måde forsøge at rette op på tagkonstruktionen, så f.eks. afstanden mellem tagfod og rygning blev den samme hele vejen rundt. Lægtningen skal følge huset. Kulturarvsstyrelsen går ned i detaljerne, f.eks. var det i dette tilfælde et krav, at rygningerne blev lagt i mørtel, og at der ikke måtte forekomme skårne tagsten ved kip.

Lidt af en udfordring

Arbejdet med renoveringen af taget på Højris blev afsluttet i november 2009.          

Det er altid en udfordring at komme til at arbejde med en ejendom, der kan føre sin historie så langt tilbage i tiden. Det er spændende at se, hvad der dukker frem, og hvordan vores forfædre med langt færre hjælpemidler har løst opgaverne, men det stiller også krav til os som håndværkere, for ofte må vi tage løsninger og metoder i brug, som vi ikke normalt bruger. Man kan vel godt sige, at man skal have respekt for bygningen og dens historie. Vi forsøger så vidt muligt at bevare så meget af det oprindelige som overhovedet muligt, f.eks. træværket, hvor vi kun fjerner og erstatter de dele, som der er gået råd i. På en ejendom som Højris får du også lov til at arbejde med eksklusive produkter som f.eks. håndstrøgne Dantegl, der er en markant del af den danske bygningshistorie.

Højris Have i Ikast
Håndstrøgne Dantegl tagsten

En farverig fortid

Hovedbygningen, der har rummet både bolig, sommerrestaurant og herredsfogedkontor, blev i 1943 indrettet til plejehjem, og i 1958 købte Danske Diakonhjem Højris, hvor der i dag er indrettet 15 boliger til borgere med demenssygdomme.

Som tidligere nævnt har Højris en lang og broget historie, der omhandler både mord og svindel. I 1705 fik Højris ny ejer, nemlig møller Niels Jørgensen, Klode Mølle, der dog ikke fik megen glæde af nyerhvervelsen, da han blev myrdet året efter. Datidens møller fungerede ofte som kroer, hvor rejsende kunne få husly og en bid brød. Den 18. maj 1706 indlogerede matros Niels Pedersen sig på Klode Mølle. Han var på vej til Flensborg, men ventede på kørelejlighed. Om natten den 20. maj slog han først mølleren ihjel med en kniv og forsøgte også at tage livet af møllerens kone, men det mislykkedes. Matrosen flygtede tomhændet mod syd, men blev efter nogle dage pågrebet af lokale mænd og ført tilbage til gerningsstedet Klode Mølle, hvor han blev dømt til døden. Ifølge dommen skulle først den højre hånd og efterfølgende hovedet afhugges med en økse. Under rettergangen kom det tillige frem, at det ikke var det eneste mord, matrosen havde på samvittigheden. Kort forinden havde han kvalt en mand med en halsklud, fordi manden havde truet ham med soldatertjeneste.

Håndstrøgne Dantegl på Højris.
Højris' lange historie rummer både mord og bedrag af værste skuffe.

Højris har også været ejet af en falskmøntner, der som straf for sine gerninger fik afhugget den højre hånd. I 1780 blev Højris solgt på auktion, og køberen var herredsfoged Caspar Møller, der ikke holdt sig tilbage for at snyde områdets borgere på det groveste. Det fortælles bl.a., at han skaffede sig store summer ved at tømme dødsboer for kontanter. Når arvingerne kom for at afhente deres arv, lod herredsfogeden dem først underskrive en kvittering som bevis på, at han havde udbetalt, hvad der rettelig tilkom dem. Virkeligheden var dog en anden, for arvingerne fik ikke en eneste krone, når udbetalingen først var kvitteret, men måtte blot forlade herredsfogedkontoret med en lang næse. Dette svindelnummer kunne naturligvis ikke fortsætte, så den 19. december 1824 blev Caspar Møller afhentet til forhør. Han bad om lov til at skifte tøj, men gik i stedet ind i riddersalen på Højris, hvor han hængte sig.

Oplægning af Dantegl håndstrøgne til JP-binder.
Oplægning af Dantegl håndstrøgne til JP-binder.
Dantegl – håndstrøgen til JP-binder
Længde:403 mm
Bredde:230 mm
Dækbredde:ca. 200 mm
Lægteafstand:ca. 310 mm
Vægt:ca. 2,7 kg pr. stk.
Forbrug:16 stk. pr. m2
Taghældning:min. 25 grader
Farver:rød og glaseret sort