Bag om Kanslergården

5.000 kvadratmeter tagflade udskiftet med nye håndstrøgne Dantegl og mere end 1.500 sprossede trævinduer afrenset, renoveret og nymalet – Kanslergården på Østerbro i København har været igennem den helt store facaderenovering. Det omfattende arbejde er sket i tæt samarbejde mellem ejerforening, ejendomsadministrator, rådgiver, entreprenør og Kulturarvsstyrelsen.

Den fredede Kanslergård er opført i 1918 og netop renoveret for 28 mio. kr.
Den fredede Kanslergård er opført i 1918 og netop renoveret for 28 mio. kr.

Kanslergården, der rummer godt 100 lejligheder, er en af hovedstadens markante boligkarreer, såvel arkitektonisk som historisk. Det store bygningskompleks, der har facader mod Borgmester Jensen Allé, Jagtvej, Serridslevvej og Kanslergade, er tegnet af arkitekt Henning Jensen og opført i 1918-19. Der var tale om lidt af et prestigebyggeri med store rummelige lejligheder, der skulle få folk fra hovedstadens centrum til at flytte lidt uden for byen. En af de kendte beboere var statsminister Thorvald Stauning, i hvis lejlighed det berømte politiske Kanslergadeforlig blev indgået i 1933.  Kanslergården blev fredet i 2001 og er nu opdelt i ejerlejligheder.

Kanslergården er på alle måder en markant og spændende ejendom med sine sammenhængende facader og sine indre rekreative anlagte gårde, et eksempel på Københavns kommunes tidlige storkarrébebyggelser, her i herskabelig udformning beregnet for velstående lejere, fortæller Tony Bødtker Munch, arkitekt MAA, Kulturarvsstyrelsen.

Renovering for 28 mio. kr.

I 2007 blev der taget fat på en omfattende renovering af den fredede ejendoms ydre, det vil sige taget, tagrenderne, kvistene, vinduerne og sålbænkene. Et samlet renoveringsprojekt til 28 mio. kr. i entrepriseudgifter, som blev lagt i hænderne på arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Der var allerede et par firmaer, der havde budt på opgaven, men efter møder med ejerforeningens bestyrelse og administrator, gennemgang af bygningen, præsentation af de ting, som vi mente skulle gøres ved ejendommen, og sluttelig et prisoverslag på den samlede renovering, faldt valget på os, fortæller Peter Tybrind, arkitekt, Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Det handler naturligvis om at skabe tillid fra begyndelsen og holde kommunikationen og kontakten gennem hele forløbet samt ikke mindst præsentere et projekt, der tager udgangspunkt i og opfylder kundens ønsker. I dette tilfælde var der så tale om en fredet bygning, så vi skulle også rådføre os med Kulturarvsstyrelsen vedrørende valg af materialer, tagsten, vinduer, håndværksmæssige metoder osv.

Kanslergården med håndstrøgne Dantegl til JP-binder.
1. Kanslergården er en af Østerbros markante ejendomme.
2. På taget er der lagt Håndstrøgne Dantegl vingetagsten.
FAKTA - kanslergadeforliget
Kanslergadeforliget mellem Venstre og regeringspartierne Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre blev forhandlet på plads i Staunings lejlighed i Kanslergade på Østerbro den 29. og 30. januar 1933. Parterne stod stejlt over for hinanden, så på et tidspunkt havde Venstres forhandlere retning mod entréen. Stauning mente nu ikke, det var nogen måde at slutte mødet på, så han foreslog, at de alle tog en øl. Det skabte en mere løssluppen stemning, og ud på natten var Kanslergadeforliget en realitet. Forliget indeholdt bl.a. et 1-årigt forbud mod lockouter og strejker, hvilket skulle forhindre en truende storlockout, en sænkning af den danske kronekurs for at tilgodese det nødstedte landbrug, statsstøtte til boligbyggeri, lettelse af ejendomsskatterne og en socialreform. Thorvald Stauning, der i 1930’erne fik status af ”landsfader”, var landets statsminister i perioderne 1924-1926 og 1929-1942, hvilket gør ham til den længstsiddende statsminister i det 20. århundrede.

En fredet bygning er ikke noget museum

I Danmark findes ca. 9000 fredede ejendomme, hvoraf størstedelen er i privat eje. Indtil 1980 blev der sondret mellem A og B fredninger, hvor A fredninger dækkede hele ejendommen, mens B fredninger kun omfattede bygningens ydre mod offentlig vej. I dag er alle fredede bygninger fredet både indvendig og udvendig. Skal der foretages ændringer ved en fredet bygning, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver det, at ejeren indhenter en forudgående tilladelse hos Kulturarvsstyrelsen.   

Det er Kulturarvsstyrelsens opgave at foretage fredninger af bygninger, der vurderes at have national interesse, men det er også vores opgave at rådgive, informere og vejlede ejerne af de fredede bygninger, fortæller Tony Bødtker Munch, arkitekt MAA, Kulturarvsstyrelsen. Når vi rådgiver i forbindelse med renoveringen af en fredet ejendom, sker det i tæt dialog med ejeren og de forskellige rådgivere og håndværkere, som er tilknyttet projektet. I vores vurdering lægger vi vægt på, om der er tale om en bygning af national betydning, og at den kvalitet bygningen har - her Kanslergården - skal fastholdes. Et kriterium for vores vurdering og de krav, vi stiller til den pågældende istandsættelse, kan f.eks. være, at vi kigger på, hvilke materialer og metoder der oprindeligt er blevet anvendt. Hvilken type tagsten lå der f.eks. på taget, da ejendommen blev opført. Vi skal fastholde bygningens kvaliteter og karakteristika, men samtidig også have for øje, at en fredet bygning ikke er noget "museum". Der er tale om en dynamisk fredning, hvor man hele tiden går ind og vurderer, og som oftest er det muligt at indpasse nye funktioner, byggemetoder og skikke uden at gå på kompromis med de bærende fredningsværdier.

I forbindelse med renoveringen af taget på Kanslergården har Kulturarvsstyrelsen foreskrevet, hvilke tagstenstyper som skulle anvendes, ligesom det har været et krav at rygninger og grater skulle lægges i mørtel. Den oprindelige understrygning af tagstenene er blevet erstattet af et undertag, hvilket skabte nye krav til udluftning af tagkonstruktionen. Øverst på de to ensidige tagflader i gården blev der i overlægget på den øverste tagsten indlagt "ventilationsbølge" af rustfrit stål, der sikrer ventilationen af tagkonstruktionen. Dette tiltag blev med visse tilpasninger godkendt af Kulturarvsstyrelsen.

Kanslergården

Inviterede 6 firmaer til at byde på opgaven

Renoveringen af Kanslergården er sket i to etaper i umiddelbar forlængelse af hinanden. Første etape omfattede 17% af ejendommen.

Da vi havde rådført os med Kulturarvsstyrelsen, kunne vi færdiggøre projekteringen og udarbejde et udbudsmateriale, fortæller Peter Tybrind, arkitekt, Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Vi inviterede 6 virksomheder til at byde på opgaven, og her vandt Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Renoveringen har ikke resulteret i de store overraskelser. Vi har selvfølgelig måttet udskifte træ hist og her, men tagkonstruktionen viste sig at være i forbavsende god stand, da vi først fik de gamle tagsten hevet af. Det skum, som var brugt til tætning, har effektivt holdt vand og fugt ude og på den måde forhindret råd og svamp i at få fat i større udstrækning. Tætningsskummet har dog den ulempe, at det er meget brandfarligt.

Kvalitet frem for alt

Ejerforeningen valgte i samarbejde med det projekterende arkitektfirma at oplægge håndstrøgne Dantegl fra Monier. På den 5.000 kvadratmeter store tagflade er der oplagt 80.000 håndstrøgne Dantegl vingetagsten til JP-binder.

Renoveringen af Kanslergården, der blev afsluttet i november 2009, er et større projekt, hvor vi har været i gang i sammenlagt halvandet år, fortæller Rasmus Lindhardt, direktør, Hovedstadens Bygningsentreprise A/S. Renoveringen af de mange sprossede trævinduer, der har fået den helt store omgang, har været tidskrævende, men der er også lavet en del blikkenslagerarbejde – skotrender, fodblik, nedløbsrør, kvistinddækninger og andet specialarbejde. Arbejdet med at oplægge de håndstrøgne Dantegl tagsten gik smertefrit. Her lå udfordringen i at udskifte alle de eksisterende plast- og veluxvinduer med traditionelle, sprossede jernvinduer, der passer bedre til bygningens arkitektur og den periode, hvor den blev opført. En opgave som denne er lige os, for her får vi rig mulighed for at bruge vores ekspertise og mangeårige erfaring med at renovere ældre, historiske bygninger. Det er sådanne opgaver, der udfordrer vores medarbejdere og gør, at ikke to projekter er ens. For os kommer kvalitet frem for alt, det er ikke noget, vi diskuterer, den skal bare være i orden. Vi lægger stor vægt på dialogen med bygherren, rådgiveren og leverandørerne, for gennem den opnår vi det bedste resultat uden for mange knaster på vejen mod målet. Det er også grunden til, at vi her i virksomheden har en meget flad organisation, hvor der ikke er langt fra fejedrengen til direktøren. Vi har gjort det til en dyd at være meget specialiseret i tag- og facaderenovering.

Der har fra begyndelsen været en rigtig god dialog og et godt samspil mellem ejerforeningen, ejendomsadministrator Qvortrup Administration A/S, entreprenøren Hovedstandens Bygningsentrepise og os. Spillereglerne var aftalt på forhånd, og alle er gået efter at få opgaven løst så godt, professionelt og håndværksmæssigt korrekt som overhovedet muligt, og i denne forbindelse er en god kommunikation vigtig. Slutresultatet er til alles tilfredshed, og budgettet holdt. Vi har ikke skullet bruge en masse tid på at samle op på tingene – og jeg er sikker på, at når vi skal i gang med første års eftersyn, så er det småting, vi finder, fortæller Peter Tybrind, arkitekt, Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Dantegl Håndstrøgne til JP
FAKTA - Vilhelm Lauritzen arkitekter
Vilhelm Lauritzen Arkitekter blev grundlagt af arkitekten Vilhelm Lauritzen i 1922. Til Vilhelm Lauritzens hovedværker hører Radiohuset på Rosenørns Allé og Folkets hus på Enghavevej i København samt lufthavnsterminalen i Kastrup, også kendt som Vilhelm Lauritzen Terminalen, der blev opført i 1939. Med sine lyse farver, rene linjer og funktionalitet er det et hovedværk i den nordiske funktionalisme. Terminalen, der i dag er fredet, blev flyttet i 1999 og bruges i dag kun til særlige arrangementer, f.eks. modtagelsen af den amerikanske præsident, hvis Air Force One stod parkeret netop ved Vilhelm Lauritzen Terminalen, da Barack Obama besøgte København i oktober og december 2009. Arkitekfirmaet beskæftiger i dag ca. 50 medarbejdere, der arbejder med udvikling, planlægning, arkitektur og design i både ind- og udland. Læs mere på www.vla.dk.
Kanslergården med Dantegl Håndstrøgne vingetagsten
Fakta - hovedstadens bygningsentreprise A/s
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S har gennem snart 30 år beskæftiget sig med tag- og facaderenovering. Virksomhedens kerneområde er restaurering og renovering af Københavns ældre ejendomme – ofte bevaringsværdige bygninger med store historiske, kulturelle og arkitektoniske værdier. Hovedstandens Bygningsentreprise har omkring 125 medarbejdere fordelt på tømrere, murere, isolatører og blikkenslagere. Virksomheden har eget blikkenslagerværksted, hvor der er mulighed for at fremstille individuelle og unikke elementer til hovedstadens tage. Læs mere på www.hovedstadens.dk.