Binder med lyd

Monier har udviklet en ny værktøjsfri binder til Hollander falstagsten – en binder, der gør monteringen meget nemmere og mere sikker, da den har ”indbygget lyd”, der tydeligt markerer, at binderen er monteret korrekt.

Byggeri med Hollander engoberet antracit.
Byggeri med Hollander engoberet antracit.
Den nye binder til Hollander falstagsten.
Den nye binder til Hollander falstagsten.
Hollander fås i 6 farver.

Hos Monier ser vi det som vores fornemste opgave at lytte til de håndværkere, arkitekter, entreprenører og øvrige byggefolk, som i det daglige arbejder med vores tagsten og tilbehørsprodukter. Det er på baggrund af tilbagemeldingerne fra landets byggepladser, at vi forbedrer allerede eksisterende produkter og udvikler helt nye. Det er en proces, der til stadighed er i gang, for Monier har altid kunden i fokus. Det er vores vigtigste kilde til at blive endnu bedre, og der ofres også hvert år mange ressourcer på forskning og udvikling.

Stærkere og langt mere sofistikeret

Hollander er en af de populæreste tagsten i Moniers store sortiment – en falstagsten, der er højt skattet blandt både håndværkere og tagkøbere. Populariteten er dog ikke fuldkommen, for den binder, som hidtil er brugt til montering af Hollander, har fået mindre pæne ord med på vejen af de folk, som arbejder på taget: Den er ikke særlig brugervenlig, den kræver brug af værktøj, tager længere tid at arbejde med, er et spidst stykke djævelskab man nemt skærer sig på, og endelig er der risiko for, at binderen løsner sig, hvis den ikke er slået tilstrækkeligt hårdt ned i lægten. Tilbagemeldingerne var ikke til at tage fejl af, så vi tog fat på at udvikle og designe en ny binder.

Brugervenlighed i højsædet

Nu foreligger resultatet – en ny binder til Hollander, hvor der er lagt 100% vægt på brugervenlighed. Den nye binder udmærker sig på flere områder:

  • kræver ingen brug af værktøj
  • hurtigere at montere
  • giver et overbevisende klik ved korrekt montering
  • utrolig stærk
  • binder to tagsten samtidig
  • nemmere at håndtere

Når du bruger den nye binder, er du ikke i tvivl om, at tagstenen er korrekt monteret og dermed sidder ordentligt fast på lægten, der lyder nemlig et overbevisende klik, når den ryger på plads.

Selv testapparatet måtte give op

Den nye binder er naturligvis gennemtestet på Moniers forskningslaboratorium, hvor vi udsætter tagsten og tilbehørsprodukter for en lang række test. Binderen skal kunne holde til selv de hårdeste vindpåvirkninger af tagfladen, hvilket testes i et specielt apparat, hvor belastningen gradvis øges. Binderen viste ingen svaghedstegn, men til sidste måtte testapparatet give op! Binderen er så stærk, at testudstyret gik i stykker. Med den nye sofistikerede binder til Hollander har vi lagt vægt på brugervenlighed - og så gør det vel heller ikke noget, at den er hurtig at montere!

Vi du vide mere, så kontakt Moniers kundeservice på 96 31 61 00. Monier – fordi vi lytter til dig!

Hollander binder