Andelsboliger i grænselandet

I bydelen Ulkebøl i den nordlige udkant af Sønderborg ligger 12 moderne andelsboliger. I det ydre er husene meget ens med hvidskurede facader og sorte B&C betontagsten, men indvendig er det de individuelle ønsker, som sætter præg på både ruminddeling og materialevalg.

B&C betontagsten på andelsboliger ved Sønderborg

Vi er tæt på den dansk-tyske grænse og flere markante bygningsværker, der på hver deres måde har spillet en rolle i Danmarks historie: Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke, hvor danske og preussiske tropper kæmpede i 1864, Sønderborg Slot, hvor Christian 2. sad indespærret i 17 år, og Gråsten Slot, der siden 1936 har været sommerresidens for den danske kongefamilie.       

Udsigt og grønne omgivelser

Tæt på historien og med udsigt til Ulkebøldam, ligger 12 andelsboliger i et let skrånende terræn. Byggeriet blev igangsat i april 2008, men før det gik et år med planlægning og indretning af hver enkelt bolig, et spændende samspil mellem arkitekten og den enkelte andelshaver.

I det ydre er de fritliggende huse i et plan meget ens, fortæller Frede Hansen, formanden for Andelsboligforeningen Damengen. Der er 6 boliger på 95 m² og 6 på 120 m². Det der i første omgang tiltrak os var udsigten over Ulkebøldam, de grønne omgivelser og det, at vi ligger i et område med flere gode indkøbsmuligheder. Vi boede tidligere på en gård, så det er naturligvis en forskel af have naboerne så tæt på, men det er nu ikke noget vi fornemmer i det daglige, for husene ligger forskudt, og så har vi hver vores lille have.

På de 12 andelsboliger i Ulkebøl ved Sønderborg er der oplagt sorte B&C betontagsten og vindskedesten, hvilket giver en flot, enkel og harmonisk afslutning ved gavlene.
På de 12 andelsboliger i Ulkebøl ved Sønderborg er der oplagt sorte B&C betontagsten og vindskedesten, hvilket giver en flot, enkel og harmonisk afslutning ved gavlene.

Stor valgfrihed og individuelt præg

Arkitekt Poul Henning Carstensen fra W. Carstensens Tegnestue ApS i Tønder har ikke alene tegnet de 12 andelsboliger i Ulkebøl, han har også lyttet til og rådgivet de enkelte andelshavere om selve indretningen af deres nye bolig.

Det var en spændende proces, hvor vi virkelig fik alle muligheder for at sætte præg på det indvendige af vores nye hjem, fortæller Frede Hansen. Arkitekten har virkeligt tegnet et hus, hvor der er vide rammer for at få individuelle ønsker opfyldt. Det har været muligt at flytte vægge, sætte ovenlysvinduer i lofterne, der går til kip, spejlvende de store vinduespartier i f.eks. stuen og isætte andre vinduesstørrelser, hvilket vi har valgt at gøre i den ene endegavl, hvor huset er gravet ind i skrænten. Med hensyn til det indvendige materialevalg, så var der nogle standardløsninger, som mod en merpris kunne udskiftes med andre løsninger og materialer. Det handlede om gulvbelægning, klinker, køkkenelementer, armaturer osv. Der er mange ting, man skal tage stilling til, og det uden at man er helt sikker på, om det nu er det helt rigtige valg. Vi var dog i den heldige situation, at vi havde nogle gode venner, som var flyttet ind i en tilsvarende bolig i Bispeparken her i Sønderborg, så herfra fik vi en masse gode råd. For at spare plads har vi bl.a. valgt at udskifte de almindelige døre med skydedøre. Det er dejligt med valgfrihed, men man skal også være opmærksom på, at det kommer til at koste noget mere.

B&C Dobbelt-S betontagsten og vindskedesten

Fulgte med fra sidelinjen

Hovedentreprenør på byggeriet er Nic Schultz & Søn A/S i Aabenraa, mens Tagentreprise Syd ved Peter Zykowski i Padborg har stået for oplægning af taget. Tagentreprise Syd er med i Moniers landsdækkende net af Tagpartnere™.

Da vi ikke boede så langt fra byggeriet, var vi jævnligt forbi for at se, hvordan det skred frem, fortæller Frede Hansen. Vi var med fra første spadestik og har set, hvordan vores nye hjem langsomt tog form. Det gav også rig mulighed for at tale med de forskellige håndværkere og på stedet få afklaret nogle af de spørgsmål, som helt naturligt opstår når man følger med fra sidelinjen. Der har været ting, som vi ikke har været helt tilfreds med, men der har været en god dialog, og tingene er blevet løst til alles tilfredshed, hvilket trods alt er det vigtigste. Vi flyttede ind i januar 2009, så her godt og vel et år senere er entreprenøren i gang med etårs gennemsyn, hvor de fejl og mangler, vi hver især har opdaget, bliver ordnet. Vi har bl.a. haft problemer med vandskuringen, der skaller af, men også det bliver der taget hånd om. Vi er alt i alt godt tilfredse med vores nye hus, der opfylder vores krav til en moderne og funktionel bolig, og når de trykimprægnerede afskærmninger og carporte bliver malet i løbet af sommeren, er vi ved at være ved vejs ende og kan se det endelige resultat.

B&C Dobbelt-S sort
fakta om b&c
B&C betontagsten med den karakteristiske s-profil er en af de mest benyttede tagsten på danske tage. En dansk produceret tagsten udviklet specielt til det omskiftelige danske vejrlig. En tagsten kendetegnet ved stor fleksibilitet, hvilket ikke mindst gør den populær blandt håndværkere, der arbejder med tagdækning. B&C betontagsten leveres med et stort udvalg af specialsten og tilbehørsprodukter. Farveskalaen går fra de helt lyse til de helt mørke nuancer, fra gul til sort, så der er rig mulighed for at finde en tagsten, der passer til såvel facadens farve som det materiale, boligen opføres i – træ, mursten, beton eller et helt fjerde byggemateriale.