MFS - den sikre vej til et nyt tag

Nu kan endnu flere husejere, der går med planer om at renovere det gamle bølgepladetag, få glæde af Moniers ForstærkningsSystem til tag – i daglig tale kaldet MFS. Gennem videreudvikling har vi gjort systemet endnu mere fleksibelt og attraktivt, så vi nu kan hjælpe 95 % af dem, der opfylder de stillede krav, med et nyt tag i tegl eller beton.

Monier Forstærkningssystem

Er du husejer og drømmer om at få det gamle nedslidte bølgepladetag udskiftet med tegl eller beton, arbejder du som salgsmedarbejder i en tømmerhandel eller som arkitekt, hvor du rådgiver om byggeri og byggematerialer, eller er du en af de mange håndværkere, der dagligt arbejder med at renovere tagkonstruktioner, så er der godt nyt fra Monier.

Vi tager ansvaret, og det koster dig ikke en krone

Vi har udviklet et tagforstærkningssystem, MFS – Monier ForstærkningsSystem, der giver helt nye muligheder for at udskifte lette tagmaterialer som tagpap og bølgetagplader med tegl- og betontagsten. Det er med andre ord blevet meget sjovere at være husejer, for har du et nedslidt tag fra 60’erne eller 70’erne, så er udvalget af tagmaterialer takket være netop MFS blevet langt større. Det er også blevet nemmere og mere trygt for dig, der arbejder med tag. Vi tager os nemlig af alle de praktiske detaljer som beregning af tagkonstruktionens bæreevne, eventuelle forstærkninger og materialeforbrug – ganske GRATIS. Du kan i stedet bruge tiden på kontakten til kunden og arbejdet på taget og det helt uden bekymringer, for vi tager også ansvaret for, at det nye tag er både holdbart og sikkert. 

Vi kan hjælpe 95 %

Monier ForstærkningsSystem er under konstant udvikling, så vi kan hjælpe endnu flere med at få et tag med tegl- eller betontagsten. Da vi introducerede MFS, var det et krav, at taget var konstrueret med gennemgående limtræsbjælker, der dækkede åbningerne over vinduer og døre. Det var selvsagt med til at begrænse antallet af husejere, som kunne få glæde af det nye system. Vi har derfor satset mange ressourcer på videreudvikling og forbedring af MFS, så vi i dag kan hjælpe alle uanset, om overliggerne over vinduer og døre er konstrueret af limtræ, tegl, beton eller et helt fjerde materiale.

Vi har ligeledes gjort det oplysningsskema, der danner grundlag for vores beregninger, langt mere målrettet og informativt, så brugeren hurtigt får en indikation af, om MFS kan bruges i det konkrete tilfælde. Opfylder huset og tagkonstruktionen de opstillede krav, er der 95 % chance for, at vi med forskellige individuelle løsninger kan forstærke tagkonstruktionen, så den kan bære et tungere tag med tegl- eller betontagsten. De to vigtigste forudsætninger for at MFS kan anvendes er, at der er tale om et længehus (ej vinkelhus), og at taget er konstrueret med gitterspær (ej hanebåndsspær/A-spær).

Individuel og systematisk på en og samme tid

Hos Monier har vi sat tingene i system. Vi har udviklet en række værktøjer, det vil sige en oplysningsseddel med tilhørende vejledning og forskellige løsninger til forstærkning af tagkonstruktionen. Men da ikke to huse og to tagkonstruktioner er helt ens, skræddersyr og tilpasser vi hver løsning til det enkelte hus. Vi har til dette brug udviklet en række beslag, der gør det muligt at forstærke de svage punkter på spærret herunder de dele og samlinger, hvor den eksisterede konstruktion ikke er tilstrækkelig. Til forstærkning og udveksling over vinduer og døre benyttes UNP-bjælker med tilhørende beslag. Hvilke former for forstærkning, som er nødvendige, fremgår tydeligt af den enkelte beregning. Brugen af MFS gør det nemmere, mere overskueligt og ikke mindst mere trygt for både husejeren og de mennesker, håndværkeren, arkitekten og salgsmedarbejderen i tømmerhandlen, der dagligt arbejder professionelt med tag.

Fra let til tungt tag med MFS
så nemt er det - trin for trin
  • Download vejledning og oplysningsskema her
  • Følg vejledningen og udfyld oplysningsskemaet, der afleveres i din tømmerhandel eller direkte til Monier
  • Monier laver helt gratis en professionel ingeniørberegning
  • Gennem din tømmerhandel modtager du tilbud på en tagpakke inkl. en oversigt over nødvendige beslag og forstærkninger
  • Når du har besluttet dig for projektet, modtager du den komplette tagpakke inkl. tagsten, specialsten, tilbehør, ingeniørberegning, monteringsvejledninger og garantibeviser

Har du spørgsmål om MFS, er du velkommen til at kontakte Monier på 9631 6100.

Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Monier Forstærkningssystem
Renovering af villa, hvor der tidligere lå bølgetagplader. Gitterspærene forstærkes med MFS, så der kan oplægges enten beton- eller tegltagsten.