Genial, simpelthen!

Det er store ord, men Per Gamborg, der ejer virksomheden Gamborg Byg i Viborg, ved måske bedre end nogen anden, hvad han taler om, da han til dato har oplagt 600-700 tage med B&C DANFLOCK®.

Siden etableringen af virksomheden i 1989 har vi oplagt B&C DANFLOCK på langt størstedelen af vores nybyggerier, altså i mere end 20 år og det helt uden problemer. Det er en på alle måder genial tagløsning – ikke mindst fordi den sikrer en optimal udluftning af tagrummet samtidig med, at regn og fygesne effektivt holdes ude. Med B&C DANFLOCK® får du sundt tag helt uden fugtproblemer. Tagstenene er dyrere end almindelige B&C betontagsten, men til gengæld har vi ingen udgifter til understrygning eller indkøb af bl.a. undertag, for slet ikke at tale om den arbejdstid vi sparer på ikke at skulle montere undertag. Så ikke nok med at du opnår et optimalt resultat, B&C DANFLOCK® er også en økonomisk attraktiv tagløsning. Endelig passer B&C DANFLOCK® utrolig godt ind i vores måde at bygge huse på.

Tagrenovering med Danflock
tagrenovering af 70'er villa

Før og efter tagrenovering på ejendom i Sparkær ved Viborg. En typisk hvid kalkstensvilla med bølgepladetag fra 70’erne får et tiltrængt ansigtsløft med sorte B&C DANFLOCK® betontagsten. Om arbejdet fortæller tømrer Ole Nielsen, Gamborg Byg:

Lørdag i uge 28 2010 blev der opsat stillads, og om mandagen tog vi fat på at fjerne det gamle tag. Allerede torsdag var vi færdige. Foruden montering af nye lægter og oplægning af tagsten har vi også udskiftet tagrenderne og træbeklædningen på såvel gavlene som udhænget. Så det er hurtigt at renovere et tag, når der anvendes B&C DANFLOCK®.

Fra vores fotograf, der for nylig var forbi for at fotografere det nye tag, skal vi hilse og sige, at også husejeren, familien Hostrup i Sparkær, er meget glad for sit nye tag.

Sundt tag uden fugt og følgeskader

Hele hemmeligheden bag B&C DANFLOCK® ligger i den unikke systemfuge, som er monteret på hver eneste betontagsten. Systemfugen, der bedst kan sammenlignes med velcrobånd på f.eks. tøj blot meget stærkere, består af mange tusinde bestandige nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne og slagregn. Tagfladen er helt tæt, men dog ikke mere tæt end at taget kan ånde, så eventuel kondens drænes ud gennem det finmaskede net af nylonfibre. Der er tale om samspil, for hver eneste tagsten bidrager til en jævn fordeling af den ventilation af tagkonstruktionen, der er helt nødvendig for at sikre et sundt tag uden fugt og risiko for følgeskader som råd og svamp. På en og samme tid uhyre enkelt og yderst avanceret!

Når folk skal bygge nyt eller renovere et hus, er det kun naturligt, at de spørger os fagfolk til råds bl.a. om valg af tag, og her anbefaler vi B&C DANFLOCK®, fortæller Per Gamborg. Det er dog ikke ualmindeligt, at vi oplever en vis skepsis, når folk kommer op på loftet første gang og opdager, at der ikke er noget undertag. Flere har også bemærket, at de kan se ud mellem tagstenene, og sådan et tag kan da ikke være tæt. De mange fordele og det faktum, at vi uden problemer har oplagt B&C DANFLOCK® på mellem 600 og 700 huse får dog hurtigt al skepsis til at forstumme.

Modvirker stormskader

Om det er den globale opvarmning, der er synderen, eller det blot er helt naturlige klimaforandringer, der indtræffer med jævne mellemrum, skal vi lade stå usagt, men alle er vist enige om, at vores vejr de seneste år er blevet mere ekstremt. Vi har oplevet kraftige storme og enorme regnmængder, der på kort tid har sat hele boligkvarterer under vand. B&C DANFLOCK® er konstrueret til det omskiftelige danske vejr. Systemfugen med de mange fine nylonfibre sikrer, at der sker en trykudligning mellem tagstenenes over- og undersider. Denne specielle egenskab reducerer i væsentlig grad stormens sugeeffekt på tagfladen.     
 
B&C DANFLOCK® er også den helt rigtige løsning i forbindelse med tagrenoveringer, fortæller Per Gamborg. Den variable lægteafstand gør, at de eksisterende lægter ofte kan genanvendes, hvilket igen sparer både arbejdstid og udgifter til indkøb af nye lægter. Vi har renoveret flere tage, hvor der var oplagt K-21 falstagsten med skumstrimmel i falsen. Er lægterne i god stand, er B&C DANFLOCK® den ideelle løsning, da lægteafstanden er den samme.  

Du kan læse mere om de mange fordele ved B&C DANFLOCK® også de økonomiske her på vores hjemmeside. Læs bl.a. artiklen i ”TAGET” nr. 3 fra 2009.

B&C Danflock
FAKTA OM GAMBORG BYG
Tømrer- og Byggefirmaet Gamborg Byg blev etableret i 1989 og ejes i dag af Per Gamborg og Jan Jespersen. Virksomheden, der har egen tegnestue, snedkerværksted og malerværksted, bygger på en idé om at bygge kvalitetshuse, der tilpasses den enkelte kundes behov og ønsker. Gamborg Byg lægger vægt på høj håndværksmæssig kvalitet i alle faser af byggeprocessen.