Tag på historien

Lundbæk, hvor Nordjyllands Landbrugsskole i dag har til huse, hører ikke til blandt landets største og mest prangende herregårde, men til gengæld gemmer stedet på flere gode historier. Det er bl.a. her beretningen om Himmerlands ubestridt største og mest berømte original Tordenkalven tager sin begyndelse. Lundbæk, der ligger tæt på Limfjorden og den gamle sildeby Nibe, har gennemgået en omfattende udvendig renovering af taget og facaden.

Dantegl på Lundbæk herregård
I forbindelse med en større renovering af facaden fik herregården Lundbæk ved Nibe også et nyt Dantegl tag.

Fra bindingsværkshuse til pompøse slotte

De ligger overalt i det danske land – små, skæve byhuse, imponerende kvaderstenskirker, lavloftede bindingsværkshuse, pompøse slotte og herregårde.  En markant del af vores historie, som der løbende bruges mange penge på at bevare og renovere. På mange af de gamle, smukke bygningsværker er der traditionelt blevet oplagt enten sortglaserede, blådæmpede eller naturrøde vingetagsten. På de fornemste, som f.eks. Amalienborg, er der oplagt håndstrøgne sortglaserede vingetagsten, mens de naturrøde vingetagsten har fundet langt større udbredelse lige fra Skagens byhuse og Børglum Kloster til helt moderne dansk boligbyggeri.

Lundbæk herregård med rød Dantegl vingetagsten.

Tagsten på bestilling

Tegl er et særdeles holdbart materiale, så det er ikke ualmindeligt at finde tegltagsten, der har ligget i både 100 og 200 år. Vind og vejr sætter dog sine spor, så når de gamle tegltage er tjenlige til udskiftning, falder valget som oftest på Dantegl fra Monier. En gang var der flere hundrede teglværker i Danmark, der havde hver deres definition på en vingetagsten, så der var stor variation i både form og størrelse. Det gør ikke renoveringsarbejdet på de gamle bygningsværker nemmere, for i langt de fleste tilfælde tilstræbes det at bevare den historiske ejendoms oprindelige udseende. Heldigvis er der hjælp at hente på Volstrup Teglværk ved Sæby. Side om side med den moderne produktion af de kendte Dantegl vingetagsten ligger et håndstrygeri, hvor der, som navnet antyder, fremstilles håndstrøgne tegltagsten på bestilling. Med udgangspunkt i en af de oprindelige tagsten laves først en række opmålinger og beregninger, der bl.a. tager højde for, hvor meget leret svinder i forbindelse med tørreprocessen. Herefter fremstilles en træform og fremstillingen, der foregår med de bare næver efter traditioner, der har været kendt i årtusinder, kan gå i gang. Dantegl er med andre ord tag på historien.

Lokal virksomhed stod for renoveringen

Til renoveringen af taget på herregården Lundbæk faldt valget også på de naturrøde Dantegl vingetagsten, der bl.a. er kendt for deres smukke røde glød. Det er byggevirksomheden KIMBO A/S i Nibe ved murermester Peter Nielsen, der har stået for  arbejdet:

Det er det meste af bygningens ydre, der har fået den helt store omgang. Facaden er repareret, pudset og malet. Med undtagelse af spærene er hele tagkonstruktionen udskiftet. De dele af spærene, som var i dårlig stand eller direkte rådne, har vi naturligvis erstattet med nyt træ. De røde Dantegl vingetagsten ligger på et nyt undertag bestående af brædder og tagpap. Der er isat nye tagvinduer, ligesom også tagrender og nedløbsrør er fornyet. Når man tager fat på renoveringen af en så gammel bygning, er det aldrig godt at vide, hvad der venter en. Overraskelser er der som regel nok af, og de er ikke altid lige morsomme. Her måtte vi således forny store dele af isoleringen, da den ikke var lagt ordentlig, men før vi kunne komme til det, skulle loftet først tømmes for gammelt skrammel. Vi tog fat på arbejdet i foråret 2009, og alt i alt tog det et halvt års tid, før de sidste detaljer med gelænder og lamper var på plads.

Omgivelserne omkring Lundbæk har ved samme lejlighed fået en kærlig hånd. Der er tyndet ud i de mange træer, så man fra vejen får et flot indtryk af den smukke hovedbygning, der ligger omgivet af voldgrav og møllesø.

Dantegl vingetagsten på bestilling.

Himmerlands største original

De første efterretninger om herregården Lundbæk går helt tilbage til 1568, hvor den første bygning blev opført på stedet. Den nuværende hovedbygning er dog af noget nyere dato, den blev opført i 1804, og i 1948 blev gården solgt til Aalborg Amts Landbrugsforening og indrettet til landbrugsskole. Her boede tidligere slægterne Tornekrans, Juul og Juel-Rysensteen, der på hver deres måde har sat sig spor på egnen. Der er dog endnu et navn, som er stærkt forbundet med Lundbæk, nemlig Chresten Christian Larsen eller bedre kendt som Tordenkalven, som bl.a. forfatteren Johannes V. Jensen har udødeliggjort i novellesamlingen Himmerlandshistorier.

Tordenkalven, der blev født i 1816, var kendt for sine enorme kræfter, som han bl.a. fik brug for, da han fik ansættelse som karl på herregården Lundbæk. En dag overvurderede Tordenkalven dog sine egne kræfter, hvilket skulle få fatale følger og komme til at præge ham resten af livet. Han forsøgte at tilride en af herregårdens vilde og ustyrlige heste. For ikke at falde af havde han bundet sig fast til hesten, hvad der skulle vise sig at være en meget dårlig idé, for da den vilde hest pludselig kastede sig bagover, fulgte Tordenkalven med i faldet og fik knust sit ene lår.

Lundbæk herregård

Tordenkalven gennemtravede landsdelen

Da Tordenkalven efter lang tid rejste sig fra sygelejet, viste det sig, at benet var skævt og kortere end det andet. Han måtte nu resten af livet bruge krykke og stok for overhovedet at kunne gå. Det hårde fysiske arbejde som karl på Lundbæk kunne han umuligt klare mere, så nu begyndte en ny tilværelse, der hurtigt gjorde ham kendt i hele Himmerland. Han vandrede fra gård til gård og fra by til by, hvor man tog venligt imod den ejendommelige skabning. Det var et lyspunkt i dagligdagen, når Tordenkalven kom på besøg, for han var som en omvandrende avis, han vidste alt, som skete i miles omkreds, så mens han blev beværtet med mad og drikke, fortalte han løs om små og store begivenheder.

Tordenkalvens påklædning var noget helt for sig. Hatten blev brugt til gemmested for pibeudkrads og mellemmadder, som han fik af de venlige gårdmandskoner, når han efter et besøg begav sig videre til den næste gård eller by. Hans tøj var overbroderet med lapper i alle mulige farver. I alle de år Tordenkalven vandrede rundt, havde han kun det ene sæt tøj, så der er blevet syet mange lapper på, hvilket han i øvrigt selv gjorde. Tøjet var så stift, at det kunne stå alene, og da man engang vejede det, viste vægten ca. 32. kilo. Når man ser billeder af Tordenkalven, kan man næsten fornemme lugten fra det slidte og svedige tøj, men efter sigende var det tøj, han bar tættest kroppen, rent. Tordenkalven døde den 5. december 1891, 75 år gammel, og blev begravet på Nr. Tranders Kirkegård, hvor der i 1956, på forfatteren Jeppe Aakjærs initiativ, blev rejst en mindesten over Himmerlands største original.

Dantegl vingetagsten
Fakta: Dantegl gammel dansk
Længde:404 mm
Bredde:236 mm
Dækbredde:207 mm
Lægteafstand:325 - 331 mm
Forbrug:14,6 stk./m²
Vægt:2,9 kg/stk.
Taghældningmin. 20°