Ventilation af tagkonstruktioner

Er du i tvivl om, hvordan du ifølge de nye regler etablerer en korrekt ventilation af tagkonstruktioner, så læs nedenstående artikel, hvor vi har forsøgt at gøre tingene mere forståelige ved at uddrage essensen. Det er nemlig slet ikke så svært, når man først får tingene stillet op og kommer ind til sagens kerne.

For at sikre det bedste resultat, det vil sige en bolig, der er både sund og holdbar, er der til dansk boligbyggeri tilknyttet en lang række regler og forordninger, som håndværkerne skal følge. Det gælder således også i forbindelse med tagkonstruktioner, hvor såvel BYG-ERFA blade som SBI-anvisninger helt klart beskriver, hvordan et tag skal ventileres for at undgå fugtproblemer. Disse regler og forordninger, der løbende revideres, skulle gerne være en hjælp i det daglige arbejde ude på byggepladserne. Et værktøj eller en facitliste til, hvordan tingene udføres korrekt, så der sikres en på alle måder sund bolig.

Der er mange ting at holde styr på, det oplever vi hos Monier, hvor vi dagligt har opringninger fra håndværkere, der er i tvivl om forskellige tekniske løsninger. Vi modtager bl.a. mange spørgsmål om ventilation af tagkonstruktionen, som der i 2008 blev indført nye regler for. Der er tale om omformuleringer og skærpelser i forhold til de tidligere regler. BYG-ERFA blad 08 12 30 beskriver udførligt, hvordan man udfører en korrekt ventilation af tagrum, hanebåndslofter, skunkrum og paralleltage, så fugtskader i form af træødelæggende svampeangreb og skimmelvækst undgås.

Der er meget tekst og mange informationer, så det er svært at danne sig et overblik og hurtigt finde ind til sagens kerne og de grundlæggende principper. Ved at uddrage essensen af de nye regler og markere, hvor der er sket ændringer i forhold til tidligere regler, har vi forsøgt at gøre emnet ”Ventilationsprincipper ved gitterspær” mere enkelt og forståeligt. Nedenstående principper er dækkende for langt de fleste opgaver, men der kan naturligvis forekomme specielle konstruktioner, hvor det er nødvendigt at kigge nærmere i det omtalte BYG-ERFA blad. Vi håber, at denne sammenfatning kan være med til at skabe større overblik, forståelse og ikke mindst tryghed, da det er et yderst vigtigt emne.

De steder, hvor der er sket ændringer i forhold til tidligere regler, er markeret med rødt.

Ventilationsprincipper ved gitterspær

Tagfod - regler

Hvis der vælges spalteventilation:

• Uden snefangsrør/insektnet: 10 mm (gamle regler v. 10 m bredt hus - 5 mm)

• Med snefangsrør/insektnet: 20 mm (gamle regler v. 10 m bredt hus - 10 mm)

Hvis der vælges studsventilation med net (Monier net med 75 cm2 ventilationsareal/studs):

• 1 studs ved tagfoden i hvert spærfag.

• Hvis der anvendes studse ved tagfoden i forbindelse med falstagsten, tegl, skal der over studsen anvendes ventilationstagsten.

Hvis bygningsreglementets krav til tæthed af dampspærre er dokumenteret (blower-door test), kan tagfodsventilationen udelades. Dog gælder at eventuelle utætheder inden for kravene for at bestå en blower-door test, skal være jævnt fordelt over hele huset.

Monier fraråder, at du undlader at ventilere ved tagfoden.

kip - regler

Hvis der vælges spalteventilation:

• Uden snefangsrør/insektnet: 10 mm på begge sider af kippen eller 20 mm på den ene side af kippen (gamle regler v. 10 m bredt hus - 10 mm ved kippen).

• Med snefangsrør/insektnet: 20 mm på begge sider af kippen eller 40 mm på den ene side af kippen (gamle regler v. 10 m bredt hus - 20 mm ved kippen).

• Da Monier altid anbefaler anvendelse af rygningsbånd, kan spalteventilation ved kip udføres uden brug af snefangsrør.

Hvis der vælges studsventilation med net (Monier net med 75 cm2 ventilationsareal/studs):

• 1 studs på hver side af kippen pr. spærfag dvs. 2 studse i alt ved kippen pr. spærfag.

• Hvis der anvendes studse ved kippen, og studsen monteres ud for øverste række tagsten, og der ikke er udført mørtelrygninger, da bortfalder kravet om anvendelse af tudtagsten ud for disse studse.

Ventilation - konklusion

• 1/500 reglen finder stadig anvendelse, hvis den pågældende konstruktion ikke er beskrevet i BYG-ERFA blad eller i SBI-Anvisning.

• Spaltekrav ved tagfod og kip er fordoblet.

• Det tillades, at der ikke ventileres ved tagfod. Det kan Monier ikke anbefale.

• Ventilationsarealet ved spalteventilation er dobbelt så stort som ved studsventilation!

Husk, for så vidt angår ventilation af selve tagstenene, så er reglerne i Tegl 36 uændrede.

Har du spørgsmål eller kommentarer til vores opstilling og sammenfatning er du altid velkommen til at kontakte Monier på 9631 6100.