DANFLOCK® højt til vejrs

Tagsten i titusindvis og tagflader på størrelse med fodboldbaner, det er de store tal som er i spil, når tagkonstruktionerne på flere boligkarréer i Aalborg skal renoveres. Vi har haft en fotograf på byggepladsen for at følge arbejdsgange, og vi har talt med arkitekter og entreprenører, der til de to store renoveringsopgaver har valgt B&C Protector DANFLOCK®.

Renovering af større boligkompleks på Bogøgade i Aalborg. Bølgetagplader udskiftes med B&C Protector Danflock.
Renovering af større boligkompleks på Bogøgade i Aalborg. Bølgetagplader udskiftes med B&C Protector Danflock.

Tilbage til det oprindelige

Arbejdsgangen i 5.-6. sals højde har sin egen rytme. På den ene tagflade brækkes de gamle bølgetagplader ned, og stykke for stykke lander de i store containere på gaden nedenfor. Fra den modsatte tagflade høres den taktfaste lyd af flere sømpistoler på hårdt arbejde. Her er håndværkerne i fuld gang med at reparere og montere nye lægter. På karréen overfor hejses de sidste paller med tagsten op, mens oplægningen i den modsatte ende skrider hurtigt frem i glidende opadgående bevægelser. Frem og tilbage går det som akrobater på en tagryg.              

Til renoveringen af boligkarréerne på Bogøgade og Sejerøgade i øgadekvarteret i Aalborg har vi valgt koralrød B&C Protector DANFLOCK®, fortæller adm. direktør Klaus Christensen, Arkitektfirmaet Nord i Aalborg. På ejendommene lå der oprindeligt røde vingetegl, som i forbindelse med en tidligere renovering blev erstattet med bølgetagplader. Det var ikke noget godt valg.

Med den nye renovering forsøger vi at føre ejendommene tilbage til deres oprindelige udseende fra 1941 og 1946, hvor de blev opført. Den røde farve er tilbage, og på afstand minder de S-formede betontagsten om traditionelle vingetagsten, for sådan en renoveringsopgave handler også om økonomi. Betontagsten er kendt for deres lange levetid, og med valget af B&C Protector DANFLOCK® har vi forkortet byggeperioden, da de kan oplægges uden brug af undertag. Det er en økonomisk attraktiv løsning.

Renovering med B&C tagsten

11.000 og 4.700 m² med Protector overflade

Ejendommene i Bogøgade og Sejerøgade hører ind under Boligselskabet Østparken afd. 1. Hovedentreprenør er tømrerfirmaet Palle W. Hansen A/S, mens Nordjysk Tagservice står for oplægningen af tagsten. Renoveringen omfatter 11.000 m², hvortil der er brugt ca. 110.000 tagsten. Til opgaven har arkitekten og boligselskabet valgt at benytte B&C DANFLOCK® med den unikke Protector overfladebehandling. Den glansfulde overflade får taget til at se nyt ud meget længere, og så er den mindre modtagelig over for mos og snavs.  

Gode erfaringer

Det rådgivende ingeniørfirma Frandsen & Søndergaard K/S og arkitektfirmaet Andersen & Rosendal K/S har også valgt at benytte koralrød B&C Protector DANFLOCK® i forbindelse med en omfattende renovering af Boligforeningen Fjordblinks afd. 2 på Kastetvej i den nordvestlige del af Aalborg.
Vi har kun gode erfaringer med B&C DANFLOCK®, som vi senest har oplagt på ejendomskomplekserne Enggården og Damgården i Skørping, fortæller ingeniør Ove Møller, Frandsen & Søndergaard K/S. Det er en både flot og kvalitetsmæssig god løsning til en fornuftig pris. Tid er som bekendt penge, og ved at bruge B&C DANFLOCK® sparer vi lønomkostninger. Vi har ingen udgifter til undertag, og konstruktionen ved tagfod og skotrender er nemmere og dermed hurtigere at udføre. Jeg har også kun modtaget positive tilbagemeldinger fra byggefirmaet Lund & Stauns håndværkere, som står for renoveringen.  
Brugen af B&C DANFLOCK® er kendetegnet ved færre arbejdsprocesser. Udgifterne til stilladsleje, som er betydelige ved større beboelsesejendomme, kan også reduceres, da det er hurtigere at oplægge et B&C DANFLOCK® tag. Du kan læse mere om udførelsen af skotrende, tagfod, gavl, rygning og grater her.

B&C tagsten på større boligbyggerier

MPS også i spil

På begge projekter har vi været med fra første færd, fortæller Ulrik Burlund, B2B salgskonsulent hos Monier. Både entreprenør, arkitekt og boligforening har ønsket at gøre brug af vores MPS-service – Monier Projekt Support, hvor vi følger projektet fra projektering til aflevering af det færdige tag. På et opstartsmøde fik alle en grundig indføring i fordelene ved brugen af B&C DANFLOCK®. Efter 25 år på markedet er det en tagløsning med et rigtig godt renomme. Herefter har vi afholdt møde med håndværkerne, hvor vi bl.a. har gennemgået tegninger, specifikke løsninger og levering. Da arbejdet gik i gang, har vi aflagt byggepladsen et besøg for at afklare eventuelle spørgsmål. Når projektet er helt færdig, får boligforeningen en ”Bygherrepakke”, der bl.a. indeholder oplægningsvejledninger, produktblade, garantibevis samt drift- og vedligeholdelsesprogram. Det er mit klare indtryk, at alle er begejstrede for vores MPS-service. Det, at vi mødes ansigt til ansigt meget tidligt i processen og så ellers er med hele vejen mod mål, skaber overblik og tryghed. De spørgsmål, som måske tidligere dukkede op i løbet af processen, får vi taget hånd om meget tidligt. Med MPS har vi sat tingene i system.       

Er du entreprenør, arkitekt, håndværker eller repræsentant for en boligforening og skal i gang med et større byggeprojekt, så kan du læse meget mere om MPS her.

B&C Protector Danflock
B&C Protector Danflock
Bredde:330 mm
Længde:420 mm
Dækbredde:300 mm
Lægteafstand:300-340 mm
Lægteafstand ved brug af vindskedesten:315-335 mm
Forbrug:10 stk./m2
Vægt:4,6 kg/stk.
Taghældning:min. 25 grader