Den sorte bølge

Udtryk og tendenser

I århundreder var det de røde tage, som dominerede Danmark, men tiderne skifter, og der er inden for de seneste år kommet langt større fokus på taget som en væsentlig og udtryksfuld del af boligens samlede arkitektur. Udvalget af tagsten, farver og overflader har aldrig været større, hvilket ligeledes har skabt helt nye muligheder for at kombinere og ”lege” med det arkitektoniske udtryk. Der er dog en klar tendens, i dag er det de sorte tagflader, som dominerer dansk boligbyggeri.                

Historisk perspektiv

Glaserede teglsten på danske tage er bestemt ikke noget nyt fænomen! I århundreder har vi her til lands fremstillet disse eksklusive tegltagsten, som fortrinsvis er blevet lagt på helt særlige bygninger: slotte, herregårde, palæer og hvidkalkede patriciervillaer. Et glaseret tegltag var tidligere en yderst kostbar løsning, som var forbeholdt de få, men det har moderne produktionsmetoder inden for de seneste år vendt op og ned på.

Hollander mat sort glaseret tagsten.
1. Hollander, glaseret mat sort, glans 26.
2. Nybyggeri med Hollander falstagsten.

Glaserede tagsten til debat

Et glaseret tegltag er en eksklusiv løsning, der i mange henseender kan være det helt rigtige valg. De glaserede tegltagsten er utrolig populære, men de skaber også debat. Der er dem, der mener, at udviklingen går i en forkert retning, hvor de glaserede tagsten helt ukritisk anvendes uden hensyntagen til arkitektur, tradition og omgivelser. Endelig er der problematikken omkring generende genskin fra de blanke, glaserede overflader, der har ført til nabostridigheder og retssager. Debatten har medført, at flere kommuner direkte har forbudt anvendelsen af glaserede tegltagsten i visse boligområder.

Hollander sortglaseret falstagsten.
1. Renovering med Hollander sortglaseret.
2. Hollander, glaseret sort, glans 90-95.

Glansen sat i system

Med den rette rådgivning og en god portion sund fornuft, så behøver det ikke at komme så vidt, for de glaserede tagsten har også væsentlige kvaliteter, de er f.eks. mindre modtagelige over for mos og smuds. Udvalget af glaserede tegltagsten er stort, og de er meget forskellige. Ikke mindst glansen kan variere meget alt efter, hvilken type, farve og overflade man vælger. Hos Monier har vi sat tingene i system og efter internationale normer udarbejdet en overskuelig tabel, der omfatter samtlige tagsten i vores brede sortiment. Her kan du se farvekoden og glanstallet for den enkelte tagsten.

Glanstallet viser, hvor glansfuld overfladen er. 100 angiver den højeste værdi for glans, mens 0 bruges om en tagsten med en helt mat overflade. Som det fremgår af tabellen, behøver du ikke fravælge engoberede eller glaserede tegltagsten, fordi du frygter problemer med generende genskin. Der er rig mulighed for at vælge en lidt mere mat tagsten uden på nogen måde at gå på kompromis med den engoberede eller glaserede tegltagstens fordele. Tabellen er et godt redskab, hvis der f.eks. allerede er fastsat retningslinjer for anvendelse af blanke tagmaterialer i det område, hvor du skal bygge nyt eller renovere en bolig. Inden du går i gang, så husk altid at kontakte kommunens tekniske forvaltning.

KDN sølvsort glaseret falstagsten.
1. KDN, glaseret sølv sort, glans 90-95.
2. Renovering med glaseret sølv sort KDN.

Skab dig et godt fundament

Når du skal vælge nyt tag, handler det først og fremmest om, at du står tilbage med en løsning og et resultat, som du er 100% tilfreds med. Et tag er som oftest en stor flade, som både du og dine omgivelser skal leve med og kigge på i mange år, så skab et godt fundament for dit valg. I beslutningsprocessen kan bl.a. indgå boligens beliggenhed, alder, byggestil, tagets hældning og omgivelserne. Tingene skal passe sammen og være i harmoni. Mulighederne er mange, så der er helt sikkert også en tagløsning, der på alle måder sætter prikken over i’et på din bolig. Find inspiration ved at køre en tur gennem et boligkvarter og besøg din lokale tømmerhandel, hvor salgspersonalet kan hjælpe dig med råd og vejledning. Du kan også vælge at bruge en håndværker som sparringspartner, f.eks. en TagPartner, der har stor indsigt i tag. Det vigtigste er, at du finder den helt rigtige person at ”spille bold med” – en der spørger ind til tingene og giver dig professionelt modspil og rådgivning.

Hos Monier lægger vi stor vægt på at styrke service og rådgivning. På vores tagskoler uddanner vi hvert år mange håndværkere og salgsfolk i tag. Her gør vi meget ud af at klæde kursisterne godt på, så de har de bedste forudsætninger for at spørge ind til og rådgive om tag. Det er i alles interessere at kunden får den bedste oplevelse og en løsning, hvor tingene går op i en højere enhed.

KDN sølv sort
.
engoberede tegltagsten
At en tegltagsten er engoberet betyder, at den tørre, ubrændte overflade påføres et indfarvet lerlag før brændingen. Det er dette lag, der kaldes en engobe. Under brændingen smelter de to lag sammen, så den farvede overflade fremstår som en integreret del af tegltagstenen. Der findes flere former for engobering, bl.a. kvartsengobering og ædelengobering.
Hollander mat sortglaseret falstagsten
glaserede tegltagsten
Det er stort set den samme fremgangsmåde som ved engobering blot med den forskel, at glasuren har et stort indhold af glaspartikler. Under brændingen forenes de to lag, så den farvede overflade fremstår som en integreret del af tegltagstenen. Ved sammensætningen af den indfarvede glasur kan indholdet af glaspulver og f.eks. kornstørrelsen m.m. justeres, hvorved både glansen og tætheden i overfladen ændres.
Hollander falstagsten