Bondeplagerens slot

I Vendsyssel, 40 kilometer nordvest for Aalborg, ligger Dronninglund Slot. Et imponerende bygningskompleks, der har en fortid som nonnekloster. Flere berømte personer fra Danmarkshistorien har sat deres præg på stedet f.eks. Stygge Krumpen, dronning Charlotte Amalie og ikke mindst brigader William Halling, som var en sand bondeplager.

Dronninglund Slot
Det mægtige Dronninglund Slot på en kold vinterdag.

Nonnerne blev smidt på porten

Dronninglund Slot eller Hundslund Kloster, som det oprindeligt hed, kan med sikkerhed føre sin historie tilbage til 1264, hvor vi finder de første skriftlige kilder om stedets eksistens, men det er formentlig meget ældre. Vi skal måske yderligere mere end 200 år tilbage i tiden, og er det rigtigt, så hører de ældste dele af Dronninglund Slot til blandt de allerførste teglstensbyggerier i Danmark. Klostret, der tilhørte benediktinerordenen, var et af de største og rigeste i Jylland. Efter reformationen i 1536 blev de enorme jordbesiddelser og mere end 100 gårde beslaglagt af kronen, men også den berygtede Børglumbisp Stygge Krumpen var på plyndringstogt til Hundslund Kloster, hvor denne Guds mand smed nonnerne på porten.

Dronningen gav slottet navn

I 1690 erhvervede dronning Charlotte Amalie, der var gift med kong Christian 5., det vendsysselske gods og omdøbte det til dets nuværende navn Dronninglund. Efter hendes død i 1716 gik slottet i arv til sønnen Frederik 4., der hurtigt overlod stedet til søsteren prinsesse Sophie Hedevig, der ejede et utal af godser rundt om i Danmark. I 1754 købte en af tidens rigeste og mest magtfulde mænd, Adam Gottlob Moltke, Dronninglund og engagerede den kendte godsejerkollega og arkitekt Laurids de Thurah til at forestå en omfattende ombygning, hvorved Dronninglund Slot fik sit nuværende udseende.

Dronninglund Slot med håndbearbejdede Dantegl vingetagsten.
1. Slottet set fra parken.
2. Et kig igennem alléen.
3. Indgangen til klosterkirken.

Lokale håndværkere stod for renoveringen

Selvom Hundslund Kloster gennem flere om- og tilbygninger har fået et mere ”slotsagtigt” præg, så kan man stadig hist og her se sporene efter middelalderens mere grove og rustikke byggestil, især i den gamle klosterkirke, hvor tagkonstruktionen blev totalrenoveret i 2008. Arkitektfirmaet Hellsten ApS i Brønderslev stod for projekteringen, mens totalentreprisen blev placeret hos Thorup ny Tømrer- og Snedkerforretning A/S i Dronninglund.      
  
Det første vi tog fat på var nedtagningen af de gamle, nedslidte vingetegl, fortæller tømrermester og medejer Villy Andreasen. Den underliggende konstruktion var i en meget fin stand, så det var få steder, vi måtte udskifte træværket. Hvor der er skævheder, ville vi normalt rette op på tingene, men i en bygning, der blev opført for ca. 800 år siden, er skævhederne blevet en del af historien, så dem rørte vi ikke ved.

Klosterkirken, som i dag er sognekirke for Dronninglund, bærer også præg af flere om- og tilbygninger. I 1400-tallet blev kirkens murværk forhøjet betydeligt, og der blev tilføjet både våbenhus og korsarme. Det slanke spirprydede tårn, der forbinder klosterkirken og hovedbygningen, er først opført i slutningen af 1500-tallet.   

Det skulle vise sig at være lidt af en udfordring at få de 12.000 håndbearbejdede Dantegl tagsten op på taget, for rundt om kirken er der en høj mur, som gjorde det umuligt at bruge en almindelig kran, så vi rekvirerede en transportør, fortæller Villy Andreasen. Det gamle tag var understrøget, men i forbindelse med oplægningen af det nye tag blev der valgt en undertagsløsning bestående af brædder og tagpap. Til selve oplægningen havde vi allieret os med murerfirmaet Hans Nielsen & Søn A/S i Klarup. Hele renoveringen tog ca. 3 måneder.

Håndbearbejdede Dantegl tagsten på Dronninglund Slot

Træhesten, gabestokken og fangehullet

Blandt den lange liste af ejere af Dronninglund Slot er der specielt én person, der skiller sig ud, nemlig eventyreren og bondeplageren William Halling. Som kun 15-årig stod præstesønnen fra Hårslev på Sydvestsjælland til søs. Han meldte sig til engelsk krigstjeneste, hvilket førte ham til Trankebar i Indien, hvor han avancerede til kaptajn.
Da han var i slutningen af 20’erne vendte han tilbage til Danmark som en meget velstående mand. Sin formue investerede han bl.a. i titler og godser. For 1.000 rigsdaler købte han sig således titlen som brigader. I 1776 erhvervede han Dronninglund Slot, hvor de mange fæstebønder hurtigt skulle finde ud af, at brigader Halling var en hård og skruppelløs godsejer, der pinte og plagede sine folk på det groveste. Her var ingen nåde for selv den mindste forseelse. Fæstebønderne blev på stribe sat i gabestok, kastet i slottes fugtige fangehul, eller de fik en tur på træhesten, der var et frygtet torturinstrument.

Vendsyssels smukkeste piger og karle

Brigader Halling skabte rædsel og frygt, hvor end han kom, så det var ikke så underligt, at han blev kendt som bondeplageren. Flere af fæstebønderne forsøgte på et tidspunkt at slå Halling ihjel med deres høstredskaber, men det mislykkedes, og de blev gennempryglet og kastet i fangehullet. Halling havde et væld af bizarre idéer, f.eks. bestræbte han sig på, at godsets smukkeste piger skulle giftes med de smukkeste karle, således at vendelboerne fra Dronninglund blev de kønneste folk i hele Jylland. I den forbindelse gav Halling også sig selv det privilegium, at han som herremand havde ret til de nygifte piger på bryllupsnatten.                     

Brigader Halling boede kun på Dronninglund Slot om sommeren, for i vinterperioden boede han i Aalborg, hvor han havde opført en gård, Brigader Hallings Gård, der i dag huser Hotel Phønix. Den berygtede bondeplager døde kun 52 år gammel i 1796.  

Dronninglund Slot blev i 1951 købt af fabrikant Harald Høgsbro og i 1985 overdraget til ”Marie E. & Harald Høgsbros fond til bevarelse af Dronninglund Slot”. Stedet er i dag indrettet som hotel og kursuscenter. Læs mere på http://www.dronninglund-slot.dk/.

Dronninglund Slot
1. Dronninglund Slot anno 1920.
2. Slottet på en vinterdag i 2011.
3. Klosterkirken.
thorup ny tømrer- og snedkerforretning a/s
Virksomheden, der blev grundlagt i 1976, beskæftiger sig med en bred vifte af byggeprojekter, både renoveringer, nybyggeri og om- og tilbygninger. Intet er for småt eller for stort, som den nordjyske virksomhed skriver på sin hjemmeside. De fleste opgaver ligger inden for området Frederikshavn, Aalborg, Hjørring. Flere informationer på www.tnts.dk
Dantegl håndbearbejdede vingetagsten

FAKTA:DANTEGL HÅNDBEARBEJDEDE
Længde:404 mm
Bredde:236 mm
Dækbredde:207 mm
Lægteafstand:325 - 331 mm
Forbrug:14,6 stk./m²
Vægt:2,7 kg/stk.
Taghældningmin. 20° ved undertag

En håndbearbejdet Dantegl vingetagsten er en maskinsten, der har fået en efterbehandling, så den får en mere rustik overflade.

Dantegl vingetagsten

MERE FRA TAGET NR 1: