Nyt undertag

Veltitech er et nyt undertag fra Monier, der egner sig specielt godt til lukkede tagdækninger, hvortil der stilles mindre krav til undertaget. Det vil sige et tag med enkle gennemføringer og, hvor påvirkninger fra vind og vejr ikke har den store betydning. Dansk UndertagsKlassifikationsOrdning (DUKO), der sikrer, at der er sammenhæng mellem undertagsproduktets fysiske egenskaber og dets anvendelsesmuligheder, inddeler tagdækningen i tre grupper: mere åbne, mindre åbne og lukket. Veltitech er undertaget til de lukkede tagdækninger, som f.eks. under falstagsten og betontagsten med en taghældning på 35° eller derover, bølgeplader, stålprofiltagsten og stålprofilplader.

Klassificeringsprocessen er i gang, og vi forventer Veltitech placeret i anvendelsesklasse lav. Senere i artiklen kan du læse mere om, hvordan du bruger duko.dk til at vælge det rette undertag.

Veltitech undertag

Du får meget for pengene

Veltitech er et såkaldt diffusionstæt undertag, det vil sige, at det er konstrueret, så fugt og vand ikke kan trænge igennem. Fygesne og regn opfanges af undertagets UV-bestandige fleece-overflade og ledes bort. Ved valget af Veltitech får du et meget robust undertag, hvis fysiske egenskaber berettiger til en højere anvendelsesklasse end lav. Alene rive- og trækstyrke, som tæller med i vurderingen af undertagets kvalitet, ville placere Veltitech i mindst anvendelsesklasse middellav. Du får med andre ord meget for pengene, når du vælger Veltitech.         

Veltitech har en bredde på 1,5 meter og leveres i ruller med 50 meter. Ved montering får du det mindste spild ved at oplægge banerne vandret med spærene.

Forskning og udvikling

Tagstenene er den mest synlige del af en tagkonstruktion, men Monier bruger også mange kræfter på at udvikle og forske i de mange tilbehørsdele, som er mindst lige så vigtige for at sikre et sundt og solidt tag med en lang levetid. Vi arbejder således målrettet på at gøre Monier til ekspert i fugtregulerende byggemembraner, det vil sige undertag, dampspærre og vindspærre. Introduktionen af Veltitech er endnu et skridt på vejen, men vi tør godt love, at fremtiden byder på flere spændende produkter fra vores forskningscentre rundt om i verden. 

Ønsker du flere informationer, så kontakt vores kundeservice på 96 31 61 00 eller klik ind på www.monier.dk.

vælg det rette undertag

Undertaget har afgørende betydning for tagets tæthed og dermed de underliggende konstruktioners tilstand og levetid. For at beskytte ordentligt mod indtrængende vand og fugt, der kan medføre alvorlige og kostbare byggeskader, er det derfor yderst vigtigt at vælge et undertagsmateriale, der egner sig til den aktuelle opgave. Forkert anvendelse, brug af materialer af utilstrækkelig kvalitet og problemer med at danne sig et overblik over de mange produkter på markedet blev tidligere nævnt som nogle af årsagerne til de mange fejlbehæftede undertage.   

Med Dansk UndertagsklassifikationsOrdning (DUKO), som blev startet i 2004, er der ikke alene skabt overblik, der er også etableret en kvalitetssikring, der sikrer, at undertagsmaterialer lever op til en række minimumskrav. For at et undertag kan blive klassificeret, skal producenten kunne dokumentere en række forhold som f.eks. styrke, vejrbestandighed, bygbarhed og detaljeret monteringsvejledning.

DUKO-ordningen opererer med 4 anvendelsesklasser: Høj, middelhøj, middellav og lav. Hvilken klasse, man skal vælge, afhænger af den tagkonstruktion, som undertaget indgår i. Der er fem forhold, som afgør, hvilke krav man bør stille til undertaget: 1. Tagdækning, 2. Taghældning, 3. Kompleksitet 4. Tilgængelighed og 5. Klimapåvirkning og etagehøjde. På duko.dk kan du nemt og hurtigt bestemme den rigtige anvendelsesklasse og efterfølgende vælge et undertagsprodukt til opgaven.

 

 

MERE FRA TAGET NR1: