TAGET NR. 3 - 2011

Forside til TAGET 3, 2011

Sommer, ferie og boligfradragsordning

Den 1. juni er ifølge kalenderen den officielle start på sommeren, men i år er det også datoen, hvor den såkaldte boligfradragsordning træder i kraft. Den nye ordning, der gælder for personer i leje-, ejer- og andelsboliger, indebærer, at der indføres et skattemæssigt fradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Det vil bl.a. sige renovering, isolering og udskiftning af tag. Der er et loft på de fradragsberettigede udgifter på 15.000 kr. årligt pr. person. Fradraget er betinget af, at arbejdet er udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. Du kan læse mere om ordningen, der er gældende til og med 31. december 2013 på Finansministeriets hjemmeside www.fm.dk, hvor du i søgefeltet skal skrive ”BoligJobplan”. Så er der blot at håbe, at boligfradragsordningen er den saltvandsindsprøjtning, som skal til for at få sat ekstra skub i tagrenoveringerne og salget af tagløsninger.

I dette nummer af TAGET stiller vi skarpt på de plane tagsten Turmalin og Minster. Se og læs bl.a. om en helt unik villa, hvor Minster betontagsten er anvendt som både tag og facade. Vi besøger også Vejgaard Kirke, hvor der måtte et større detektivarbejde i gang for at skaffe en tagsten, der matchede den oprindelige, som blev oplagt i 1904. Og endelig skal det handle om Moniers Forstærkningssystem MFS, hvor vi har gjort oplysningsskemaet endnu mere brugervenligt. Fra at det tidligere var obligatorisk, at vi fik oplyst målene på samtlige murhuller, har vi nu gjort det til et tilvalg.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og håber i den forbindelse på godt tagvejr, det vil sige sol og høj blå himmel.

MERE FRA TAGET NR. 3: