Endnu nemmere med MFS

MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM

Med det nye MFS-oplysningsskema har vi gjort det endnu nemmere af skifte fra et let til et tungere tagmateriale. Fra at det tidligere var obligatorisk, at vi fik oplyst målene på samtlige murhuller, har vi nu gjort det til et tilvalg.

Er du en af de tusindvis af danske husejere, som har et nedslidt bølgepladetag og derfor går med overvejelser om at få det udskiftet med et rigtigt tag af beton eller tegl, så er Moniers unikke forstærkningssystem MFS måske noget for dig. Har du et længehus med en gitterspærkonstruktion, beregner Monier din tagkonstruktions bæreevne og fastlægger, hvor og i hvilket omfang spærene har brug for forstærkning for, at der kan skiftes fra et let til et tungere tagmateriale.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde et oplysningsskema med forskellige informationer om dit tag, som efterfølgende danner grundlaget for de tekniske beregninger. Du kan også vælge at kontakte en Tagpartner™ eller Moniers MFS-konsulent, der hjælper dig med opmåling, råd og vejledning. Med den professionelle ingeniørberegning, som er gratis, følger et forslag til en tag- og forstærkningspakke.

MFS

Nyt forbedret oplysningsskema

Hos Monier gør vi en stor indsats for løbende at forbedre MFS-konceptet, så både vejledning og oplysningsskema er så brugervenlige og overskuelige som overhovedet muligt. Det sker bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra kunder og samarbejdspartnere.   

Hidtil har vi forlangt at få oplyst målene på hvert murhul i den bærende ydermur, eksempelvis vindueshuller, dørpartier, terrassepartier og lignende, der er bredere end 123 cm. Vi har nu i stedet gjort det til et tilvalg, da det er vores erfaring, at mange længehuse allerede har overliggere over større vindues- og dørpartier, som uden problemer kan bære et nyt tungere tag med tegl eller beton. Det er med andre ord langt fra i alle tilfælde nødvendigt at montere ekstra forstærkninger i form af UNP-bjælker, hvilket blot gør det endelige MFS-tilbud endnu mere attraktivt prismæssigt.

Vi håber, at denne ændring fra, at det tidligere var obligatorisk til, at det nu er en valgmulighed, at Monier foreskriver forstærkning over vindueshuller, har gjort MFS-oplysningsskemaet endnu mere brugervenligt. Det er naturligvis ikke vores opgave at komme med løsningen på et problem, som mange husejere reelt ikke har, men husk, er du i tvivl om, om også din boligs vinduesoverliggere er dimensioneret til at kunne bære meget mere end det nuværende lette bølgepladetag, så kontakt en håndværker, Moniers MFS-konsulent eller sæt et kryds ved ja på oplysningsskemaet og udfyld de efterfølgende felter.
                         
Vil du vide mere om MFS så klik på fra let til tungt tag, hvor du også kan downloade det nye oplysningsskema og den tilhørende vejledning. 

Monier Forstærkningssystem

MERE FRA TAGET NR. 3: