Et rigtigt tag er et tegltag!

Da taget på den gamle landsbyskole i Ølsted nord for Aarhus skulle renoveres, faldt valget på sortglaseret Nortegl fra Monier.

Ølsted gamle skole før og efter tagrenoveringen med Nortegl.
Ølsted gamle skole.
Før og efter renovering med Nortegl.

Ud over at udføre et professionelt stykke håndværk, der lever op til regler og normer, så er min vigtigste opgave som fagmand at vejlede og guide kunden frem til den optimale tagløsning, fortæller tømrermester Per R. Hjortshøj, Isoplasticon ApS. I det konkrete tilfælde, hvor tagkonstruktionen på den gamle landsbyskole i Ølsted skulle renoveres, havde ejeren allerede bestemt sig for en sortglaseret tegltagsten. Jeg præsenterede kunden for forskellige muligheder, og valget faldt meget hurtigt på sortglaseret Nortegl. Det, der først og fremmest faldt i kundens smag, var Nortegls dybe, bølgede profil og så ikke mindst den smukke, sortglaserede overflade, som nok er blank, men ikke giver problemer med generende genskin.

Glanstallet på den sortglaserede Nortegl er 55, så den får betegnelsen halvblank. Glansen bestemmes ved at sende en lysstråle mod overfladen og med en fotocelle måle, hvor meget af det indsendte lys, der tilbagekastes ved spejling.

Nortegl falstagsten.

Forener fortid og nutid

Nortegl er tegltagstenen, der forener fortid og nutid. En moderne falstagsten, hvis profil minder meget om de klassiske røde vingetagsten, som i århundreder har sat præg på nordisk byggeskik. Nortegl er lidt større end almindelige tagsten, hvilket bevirker, at der kun skal bruges 10-12 stk. pr. m². Det gør den særdeles velegnet på større tagflader, som f.eks. den gamle skole i Ølsted, da der spares både tid og penge i forbindelse med oplægningen. Det er en meget tæt og stærk tagsten, der kan lægges på taghældninger helt ned til 15°.

Selvom bygningen er gammel og har visse skævheder, så er oplægningen gået hurtig, fortæller Per R. Hjortshøj. Nortegl er en meget fleksibel tagsten, hvor både dækbredde og lægteafstand gør det nemt at få tingene til at passe sammen, så slutresultatet er en smuk, harmonisk tagflade.

Nortegl falstagsten fra Monier.

Gode, gennemprøvede materialer og metoder

I det daglige arbejder jeg med mange forskellige tagmaterialer – beton, tegl, tagpap, stålprofilplader og bølgetagplader, men for mig er der kun et rigtigt tag, og det er tag dækket med tegl, fortæller Per R. Hjortshøj, Isoplasticon ApS. Der er noget gedigent, smukt og formfuldendt over et tegltag. Nogen vil måske kalde mig gammeldags, men jeg ynder at bruge de gode, gennemprøvede materialer og de metoder, som mine forgængere med succes har brugt i århundreder.

I forbindelse med renoveringen af taget på Ølsted gamle skole har vi f.eks. valgt at lave et fast undertag bestående af brædder og tagpap. Det er en dyrere løsning, men efter min mening den mest optimale ikke mindst i dette tilfælde, hvor tagetagen samtidig er indrettet til beboelse. Når man arbejder med renovering af gamle bygninger, skal man være opmærksom på, at ejendommen kan være underlagt visse klausuler med hensyn til f.eks. materialevalg og farver. Det var dog ikke tilfældet med Ølsted gamle skole, hvor ejeren har haft frit spil til at lave de ønskede forandringer, hvilket dog er sket med respekt for stedets oprindelige arkitektur.

Nortegl falstagsten.

Der var engang…

Ølsted gamle skole, som sandsynligvis er opført i begyndelsen af 1800-tallet, ophørte som folkeskole i 1968, men minderne om dengang, hvor bygningen rummede både skolestue og beboelse til stedets førstelærer, lever stadig. 

Da vi begyndte at rydde loftet, fandt vi flere gamle skolebøger fra begyndelsen af 1900-tallet, fortæller Per R. Hjortshøj. I bøgerne havde tidligere elever med sirlig skrift skrevet deres navn bl.a. genboen til den gamle skole. Det gav anledning til en hel del snak om, hvordan det var at gå i skole dengang, da det handlede om at lære tingene udenad.     
                 
Har du en lignende historie om et spændende renoveringsprojekt eller et anderledes nybyggeri, så hører vi meget gerne fra dig. Send os et par linjer på tag@monier.com og få din historie med i et af de kommende numre af Moniers nyhedsbrev TAGET.

Per R. Hjortshøj
fakta

Isoplasticon ApS kan føre sine rødder tilbage til 1948, da produktionsvirksomheden Isoplasticon International blev etableret på H. C. Andersens Boulevard i København. Virksomheden producerede og solgte produkter til bl.a. tætning af tage og betonflader. I 1966 oprettede Erik Hjortshøj en jysk afdeling med base i Aarhus, som brugte Isoplasticons produkter til vedligeholdelse og reparation af utætte tagkonstruktioner.

Det var rigtigt set, for der var rigeligt med opgaver i det østjyske område, så virksomheden fik hurtigt stor succes. Da produktionen i København ophørte, købte Erik Hjortshøj navnet Isoplasticon. I 2003 trådte sønnen Per Rosenmeyer Hjortshøj, der er uddannet tømrer, ind i virksomheden, så fra udelukkende at beskæftige sig med tætning af tage begyndte Isoplasticon også at beskæftige sig med mere traditionelle tømreropgaver. Det altoverskyggende arbejdsområde er dog stadig husets femte facade – taget, det vil sige både vedligeholdelse, renovering og nybyggeri. Isoplasticon ApS, der i dag beskæftiger 3-4 mand, har i dag til huse i Trige. Find flere informationer på www.isoplasticon.dk.

Nortegl

Længde: 450 mm
Bredde: 280 mm
Dækbredde: 259 mm
Lægteafstand: 350 +/- 30 mm
Forbrug: 10,2 - 12,2 stk./m²
Vægt: 3,8 kg/stk.
Taghældning: 15°
Farver: Natur Rød, Engoberet Gul, Engoberet Flammet Rød, Engoberet Sort, Glaseret Kastanje, Glaseret Sort.

Vil du vide mere om Nortegl, så besøg altomtaget.dk, hvor du også nemt og hurtigt finder nærmeste forhandler og håndværker, der kan hjælpe dig med oplægning og tilbud på et nyt tag.

MERE FRA TAGET NR. 4: