Med respekt for fortiden

I Aalborgbydelen Hasseris, i en lille grøn oase tæt på Hasseris Kirke, ligger en prægtig bindingsværksbygning med udvendig, åben svalegang, som forbinder rummene på førstesalen med hinanden, hvilket har givet bygningen navnet Svalegaarden. Hvis man ikke vidste bedre, skulle man tro, at bygningen havde ligget her altid, men den lå oprindeligt på Nytorv i hjertet af Aalborg og blev først flyttet til den nuværende beliggenhed i 1947. Svalegaarden har inden for de seneste år gennemgået en omfattende renovering såvel indvendig som udvendig. Senest er tagkonstruktionen blevet renoveret med nye håndstrøgne Dantegl tagsten.

Håndstrøgne Dantegl vingetagsten

Lidt af en udfordring

I forbindelse med renoveringen af den gamle, trelængede bindingsværksgård har både ejer, arkitekt og de involverede håndværkere lagt alle kræfter i at bevare bygningens oprindelige udseende, men det har ikke været lige nemt alle steder, fortæller bygningskonstruktør Bo Wiener fra KPF Arkitekter i Aalborg.    

I 2007 blev Svalegaarden totalrenoveret indvendig, og i 2010 var turen kommet til ejendommens udvendige træværk, hvor alle de farvede flader skulle males med linolie. Der er i dag ikke mange malere, som arbejder med den traditionelle linolie, der udvindes af hørfrø. Det er en omstændelig proces, for farven skal blandes på stedet, og når den tørrer bliver den mat og dermed lysere. Vi måtte blande og afsætte en hel del farveprøver, før vi ramte den helt rigtige grønlige nuance, som en del af bindingsværket var malet med. Det sorte træværk har fået tjæremaling.

Tagrenovering med Håndstrøgne Dantegl tagsten
Tagrenoveringen på Svalegaarden i Aalborg foregår i 3 etaper.

De mange detaljer

Før vi gik i gang med opgaven, lavede vi en total fotoregistrering af Svalegaarden, som er fyldt med spændende detaljer. Kig f.eks. på murstensforbandet i bindingsværket. Hvert enkelt felt, det der også kaldes et spejl, er forskelligt. Ved første øjekast ser de ens ud, men kigger man godt efter, er der lavet små forskydninger hist og her. Det er de mange små detaljer og finurligheder, der gør det spændende at arbejde med en bygning som Svalegaarden. Svanehalsene til nedløbsrørene har vi måttet specialfremstille af små rør, som er loddet sammen, for at få den helt rigtige rundede form.

I forbindelse med tagkonstruktionen overvejede vi at lave en traditionel understrygning med fæhår, men vores erfaring fra renovering af kirker, hvor det er et krav, er, at det kræver en del vedligeholdelse. Derfor valgte vi et fast undertag med brædder og tagpap.

Dantegl Håndstrøgne vingetagsten

Tidligere tiders håndværk

De gamle, nedslidte vingetagsten er formentlig oplagt i forbindelse med genopførelsen af Svalegaarden i Hasseris omkring 1950, men de kan også være endnu ældre. Til renoveringen har bygherren og arkitektfirmaet KPF valgt håndstrøgne Dantegl vingetagsten fra Volstrup Teglværk og i den forbindelse et antal specialfremstillede sten uden hjørneafskæring til brug ved tagfoden, hvilket giver en flottere afslutning. Det er Nordjysk Tagservice, der har hovedentreprisen med tagrenoveringen. 

Vi har valgt at opdele renoveringen af taget i tre etaper, hvor vi tager én fløj ad gangen, fortæller Flemming Balser, Nordjysk Tagservice. Vi begyndte i juni måned og forventer at være færdige medio oktober. Tagkonstruktionen er i meget fin stand, så vi har kun udskiftet fire hele spær og delene af andre, hvilket er sket med tapsamlinger, da vinkelbeslag er bandlyst i fredede bygninger. Det er det fascinerende ved at arbejde med en bygning som Svalegaarden, for her bliver man udfordret på sit håndværk og kommer til at lave ting, som man sjældent laver i moderne byggeri. Man bliver også en smule ydmyg, når man tænker på, at denne bygning blev opført for 400 år siden.     
        
Ja, tænk hvad tidligere tiders håndværkere formåede at udrette med forholdsvis få og simple redskaber, fortæller Bo Wiener, KPF Arkitekter. I dag har vi alle mulige værktøjer og hjælpemidler, men vi bygger fortrinsvis firkantede huse, som set med mine øjne ikke er særlig spændende. Fremtiden ser dyster ud, når det handler om renovering af de fredede ejendomme, for der bliver stadig færre håndværkere, som kender til de traditionelle metoder. Vi har et rigtig godt samarbejde med Flemming Balser, Nordjysk Tagservice, der ikke blot udfører tingene, som vi har beskrevet dem, men stiller spørgsmål ved nogle ting, når han mener, de kan gøres bedre. Det er det, der karakteriserer en god håndværker.

Håndstrøgne Dantegl tagsten lagt i mørtel
Håndstrøgne tagsten lagt i mørtel
Håndstrøgne rygningssten lagt i mørtel.

Gården med de mange navne

Svalegaarden, som tidsmæssigt kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, bestod oprindelig af to gårde i to stokværk, men i 1691 købte ejeren af den vestre gård, overkøbmand Jens Christensen Winther, den østre ejendom for efterfølgende at bygge dem sammen til én ejendom. I mere end 200 år blev der drevet købmandshandel fra den centralt beliggende bygning. Som det var almindeligt dengang, blev byens gårde og huse opkaldte efter dem, som boede i dem, så den gamle bindingsværksgård har haft en utal af navne gennem tiderne. Den sidste købmand på stedet var A. C. F. Mønsted, så blandt Aalborgs borgere hed bygningen aldrig andet end Mønsteds Gård.

Fra midten af 1800-tallet og ca. 100 år frem blev store dele af byernes ældre bygningsmasse revet ned og erstattet med moderne byggeri. Det skete mange steder uden hensyntagen til den værdi og historie, som lå i de gamle bygninger og de bykvarterer, som de var en del af. Meget er gået tabt, men Mønsteds Gård eller Svalegaarden, som den kom til at hedde efter flytningen, blev reddet for eftertiden.

Håndstrøgne Dantegl tagsten

Nedtaget og genopført for 250.000 kr.

I 1930 købte Jydsk Telefon-Aktieselskab ejendommen, hvor det var planen at samle selskabets aktiviteter. Der skulle dog gå yderligere 12 år, før Jydsk Telefon-Aktieselskab tog endelig stilling til, hvad man ville med ejendommen, som i 1918 blev fredet i klasse B. Indtil 1975 skelnede man mellem en klasse A fredning, der omfattede særligt fremragende bygninger, der havde speciel national betydning, og en klasse B, der omfattede mindre fremragende bygninger, hvis bevaring dog var af væsentlig betydning.          

I 1942 foreslog Jydsk Telefon, at Aalborg Kommune kunne overtage gården til nedtagning og genopførelse på en anden grund. Det var kommunen dog ikke interesseret i, men den foreslog i stedet at købe ejendommen for at bevare og restaurere den. Det var også på tale at overlade Svalegaarden til Den Gamle By i Aarhus, men lokale kræfter sikrede, at ejendommen blev nedtaget i 1947 og flyttet til Hasseris, hvor den efter genindvielsen i 1952 fungerede som sognegård for den daværende Hasseris Kommune. Det var den kendte Aalborg-arkitekt Ejnar Packness, som stod i spidsen for nedtagningen på Nytorv og genopførelsen som sognegård, hvilket i 1952 beløb sig til 250.000 kr. Svalegaardens romantiske omgivelser danner i dag rammen om mange festlige begivenheder, som f.eks. bryllupper. Ejendommen ejes af den selvejende institution Svalegaarden.

Svalegaarden har stor betydning for områdets befolkning, hvilket også Bo Wiener kom til at mærke, da renoveringen først gik i gang.      

Jeg har haft flere gamle håndværkere i telefonen, som interesseret har spurgt til, hvordan vi har valgt at løse de forskellige opgaver. Det var f.eks. ikke alle, der var lige tilfredse med, at vi har valgt et fast undertag frem for understrygning. Men de fleste har jeg nu kunnet berolige med, at alt bliver gennemført i fuld respekt over for den gamle bygning og de metoder, som oprindeligt blev brugt, da den i sin tid blev opført på Nytorv i Aalborg.

Dantegl håndstrøgne vingetagsten
dantegl håndstrøgne

Længde: 403 mm
Bredde: 230 mm
Dækbredde: ca. 200 mm
Lægteafstand: ca. 310 mm
Forbrug: 16 stk./m²
Vægt: 2,7 kg/stk.
Taghældning: min. 25°
Farver: Rød, Glaseret Sort

Fra venstre Bo Wiener, KPF Arkitekter, og Flemming Balser, Nordjysk Tagservice.

MERE FRA TAGET NR. 4: