Den første certificerede Tagpartner

Logo

I rigtigt tagdækkervejr på en lun sensommerdag sidst i september møder vi Danmarks første certificerede Tagpartner™, tømrermester Jesper Bergholdt og hans folk, der er i fuld gang med renoveringen af taget på et større lejlighedskompleks på Bjerggårds Allé i Odense.

Gul B&C DANFLOCK
De gule vingetagsten fra opførelsen i 1980’erne udskiftes med gule B&C Danflock®. Bygherren har valgt denne løsning, da det eksisterende undertag var for dårligt.
Så i stedet for at pille det af og montere et nyt, er der oplagt B&C betontagsten med Danflock®, der som den eneste tagløsning kan oplægges uden brug af undertag.

Et kvalitetsstempel

Monier har indført en certificering af samtlige håndværkere, der er med i det landsdækkende netværk af Tagpartnere™. Den nye certificering bygger på uddannelse, egenkontrol og ikke mindst en uvildig kontrolinstans, hvor Monier har indledt et samarbejde med Teknologisk Institut.

Tiltaget skal være med til yderligere at højne kvaliteten i byggeriet og ikke mindst give boligejerne bedre mulighed for at vælge en håndværker, der har 100 % tjek på det at oplægge et tag – og kan bevise det sort på hvidt med en certificering, udtaler Lars Pedersen, Senior Teknisk Konsulent hos Monier. Certificeringen er et kvalitetsstempel af de Tagpartnere™, som udfører et professionelt stykke håndværk, der følger Moniers oplægningsvejledninger og er i overensstemmelse med de gældende regler på området. Med den nye certificeringsordning, der omfatter en obligatorisk egenkontrol  af hver eneste opgave, er der ingen dårlige undskyldninger for ikke at lave tingene korrekt.            

Det gør en forskel

Når jeg fortæller kunderne, at jeg er certificeret Tagpartner™ og hvilken betydning, det har for dem, kan jeg mærke, at de spidser ører, udtaler Jesper Bergholdt. Det er virkelig noget, der gør en forskel. Det, at vi som Tagpartnere™ har så stor fokus på kvalitet både gennem en fastlagt egenkontrol og en uvildig instans som Teknologisk Institut, skaber en umiddelbar tillid og tryghed hos kunden. Og det er mere end blot ord, for når arbejdet er færdigt, får kunden udleveret en kopi af vores egenkontrol med tilhørende fotomateriale, så de har et bevis på, at tingene er udført og tjekket. Et godt dokument at have liggende hvis f.eks. huset skal sælges.

Der er min klare fornemmelse, at sikkerhed for godt og korrekt udført tagarbejde, der opfylder alle krav, har meget stor vægt hos beslutningstagerne – ofte større vægt end det rent økonomiske. Inden for de seneste måneder har jeg således oplevet at få opgaver til trods for, at jeg var dyrere prismæssigt. Forklaringen er helt tydeligt mit og mine medarbejderes ubetingede fokus på kvalitet.  

Gul B&C DANFLOCK

Fra mund til mund

Nutidens kunder sætter sig grundigt ind i tingene, de efterspørger sparring og et højt informationsniveau.  Dialogen mellem kunde og håndværker er derfor vigtigere end nogensinde. Jeg gør meget ud af den indledende snak og af at lave et udførligt tilbud, som gennemgås sammen med kunden for at udgå misforståelser. Den bedste reklame, man som håndværker kan få, er som bekendt den, der går fra mund til mund. Tilfredse kunder, der anbefaler en til venner og bekendte.

B&C DANFLOCK betontagsten fra Monier.

Certificeringen bygger på følgende punkter:

  • Uddannelse med fokus på de tekniske løsninger
    Den enkelte Tagpartner™ og hans ansatte skal have gennemført uddannelse på Moniers tagskoler. Uddannelsen, der finder sted på Volstrup Teglværk ved Sæby og på Construction College i Aalborg, sætter fokus på de tekniske løsninger. Der er tale om et uddannelsesforløb, der på alle områder går i dybden både teoretisk og praktisk. Alle Tagpartnere™ får over flere dage en grundig indføring i alle de tekniske løsninger, som er vigtige for et korrekt oplagt tag. Det handler bl.a. om montering af undertag, opbygning af skotrender, inddækninger, fastgørelse og ventilation. Uddannelsen skal sikre, at alle Tagpartnere™ er klædt godt på til at møde de daglige udfordringer på taget. 
  • Egenkontrol
    Tagpartneren™ er forpligtet til at gennemføre en dokumenteret egenkontrol af tagarbejdet.
  • Uvildig kontrol
    En certificeret Tagpartner™ er underlagt løbende, ekstern kontrol for at kunne opretholde sin certificering. Konstateres der fejl og mangler, kan dette føre til påtaler, advarsler eller inddragelse af certificeringen. De uvildige kontrolbesøg gennemføres af tagspecialister fra Teknologisk Institut.
B&C DANFLOCK

Holder fanen højt

Da jeg præsenterede vores certificering og de nye rutiner for mine folk, blev jeg mødt af en vis skepsis, for hvorfor lave om på tingene?, fortæller Jesper Bergholdt. Ordet kontrol har umiddelbart en negativ klang, men når man først begynder at arbejde med egenkontrollen, finder man hurtigt ud af, at det er meget smidigt, og så ligger der også en stor tilfredsstillelse i afslutningsvis at gennemtjekke det udførte arbejde for at sikre sig, alt er udført korrekt. Det handler om faglig stolthed, og jeg er helt sikker på, at mine folk fløjter lidt højere på vejen hjem, efter at vi er blevet certificeret Tagpartner™. Nu handler det om at holde fanen højt og fortsætte de gode takter, for der er et væld af muligheder for yderligere at forbedre ordningen f.eks. ved at rette fokus mod emner som ventilation og isolering.          

www.altomtaget.dk  kan du nemt og hurtigt ved at indtaste dit postnummer finde en Tagpartner™ i dit lokalområde. Ønsker du flere informationer, så kontakt venligst Monier på telefon 96 31 61 00.

Gul B&C DANFLOCK

MERE FRA TAGET NR. 5: