Nyt tag på 900 års lærdom

Renoveringen af taget på Viborg Katedralskole er ikke nogen helt almindelig opgave, for bygningen er fredet, hvilket stiller særlige krav til de involverede parter, både arkitekt og håndværkere. Vi har været en tur på taget og talt med Brian Schjøtler og Klaus Vestdam fra Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S, der er hovedentreprenør på opgaven.

Specialfremstillet Dantegl vingetagsten

Ikke to opgaver er ens – bestemt heller ikke, når det handler om renovering af fredede bygninger, hvor vi som håndværkere bliver udfordret både, når det gælder materialer, konstruktioner og arbejdsmetoder, fortæller Brian Schjøtler, bygningskonstruktør og medejer af Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S i Viborg. Heldigvis har vi en stor erfaring fra tidligere projekter som renoveringen af Brænderigården og Skovgaard Museet i Viborg samt flere kirker i området, så vi ved, hvad der kræves. Viborg Katedralskole er dog noget helt særligt ikke mindst, fordi det er en meget stor bygning med en enorm tagflade, hvilket man for alvor oplever, når man kommer op i højden, 15-20 meter oppe, hvor vores arbejdsplads ligger.
      
På det trefløjede bygningskompleks arbejder vi på den sydlige fløj, som sidst blev renoveret i 1960’erne. Dengang tog man ikke meget hensyn til bygningens historie og oprindelige arkitektur, f.eks. blev der isat moderne ovenlysvinduer i tagkonstruktionen. Den slags unoder går ikke i forbindelse med den nye renovering, hvortil der er fremstillet specielle støbejernsvinduer, der passer ind i stilen og samtidig er så store, at de kan bruges som flugtvej i forbindelse med brand. 
      

Dantegl vingetagsten.
Viborg Katedralskole er fredet, hvilket stiller helt særlige krav til renoveringen.

Salget af De Vestindiske Øer finansierede byggeriet

Viborg Katedralskole er tegnet af arkitekt Hack Kampmann og opført i årene fra 1922 til 1926. Hack Kampmann døde imidlertid, inden arbejdet gik i gang, så det var sønnen, arkitekt Christian Kampmann, der kom til at stå for det storstilede byggeprojekt i nyklassicistisk stil. Hack Kampmann har også slået stregerne til så markante bygningsværker som Aarhus Teater, Marselisborg Slot og en lang række offentlige bygninger som Skagen Toldkammer og Københavns Politigård. Viborg Katedralskole blev finansieret med midler fra salget af De Vestindiske Øer, Sankt Croix, Sankt Thomas og Sankt Jan i 1917.  .

Oplægning af specialfremstillet Dantegl

Vingetagsten i speciallængde

Kulturarvsstyrelsen har det afgørende ord, når der er tale om fredede bygninger. Et af kravene var, at vi ikke måtte skære i tagstenene. Tagfladens højde skulle gå op med hele sten, hvilket betød at Volstrup Teglværk måtte specialfremstille en rød Dantegl vingetagsten, som er 18 mm kortere end den almindelige standardsten. Ikke nogen nem opgave, for man kapper ikke bare sådan lige 18 mm af i den ene ende, de skal fjernes i midten, da der skal tages hensyn til bl.a. støttepunkternes placering på stenens bagside, fortæller byggeleder Klaus Vestdam.  

Når det gælder undertaget holder vi også de gode, gamle håndværksmæssige traditioner i hævd ved at anvende rupløjede brædder og tagpap, fortæller Brian Schjøtler. Og såvel rygning som grater er lagt i mørtel. Hvad man måske ikke ser så tydeligt, når man står på jorden, er, at taget har en meget høj tagfod. Der er et slip på ca. 1 meter fra tagrenden til underkanten af den nederste række tagsten. Her er der oplagt kobberplader, som ligeledes er udskiftet i forbindelse med renoveringen. Til tagfod og tagrender er der sammenlagt anvendt 1,4 tons kobber.

Oplægning af specialfremstillet Dantegl

Lidt historie

Som uddannelsessted kan Viborg Katedralskole føre sin historie meget langt tilbage, helt hvor langt vides ikke med sikkerhed, men den blev oprettet et sted mellem år 1060 og midten af 1100-tallet. Da man ikke umiddelbart kan komme det nærmere, har man derfor valgt at betragte år 1100 som året for skolens oprettelse. I år 2000 kunne Viborg Katedralskole således fejre sit 900 års jubilæum.

Da skolen blev grundlagt, lå den i Skolestræde i Viborgs centrum. Eleverne var udelukkende unge mænd og drenge som gennem bibellæsning, salmesang og bønner på latin blev uddannet til kirkelig tjeneste. En række skolereformer i 1800-tallet førte til, at der blev undervist på dansk i de fleste fag, og i 1904 blev den første pige optaget på gymnasiet. Det var bl.a. fra Viborg Katedralskole, at forfatteren Johannes V. Jensen blev student i 1893. Han modtog i 1944 Nobelprisen i litteratur. Viborg Katedralskole har i dag ca. 750 elever.

Viborg Katedralskole

Gamle fotografier viste vejen

Den nyrenoverede tagetage skal indrettes til undervisningslokaler, hvilket fordrer, at der installeres ventilation. Normalt vil man montere ventilationshætter, tudsten eller ventilationssten i selve tagfladen, men den løsning faldt ikke i god jord hos Kulturarvsstyrelsen, der ønskede at genskabe tagfladen i sit oprindelige meget rene og uspolerede udtryk. Det satte ikke mindst arkitektfirmaet Kjaer & Richter i Aarhus på lidt af en opgave, for hvor skulle de placere ventilationen uden at bryde tagfladen? Et gammelt fotografi, hvoraf det fremgår, at Viborg Katerdralskoles sydfløj oprindelig havde to skorstene inspirerede til en helt unik løsning.

Man blev simpelthen enige om at reetablere de to skorstene og så ”gemme” ind- og udkast fra ventilationsanlægget heri, fortæller Klaus Vestdam. De to skorstene, der hver vejer omkring 6 tons, har vi muret på jorden, så de skal hejses op og placeres på en speciel stålkonstruktion. Det er en udfordring at arbejde med denne type opgaver, men det er også sjovt og utrolig lærerigt.

INFO
Tømrerfirmaet Jørgen Sørensen A/S i Viborg beskæftiger ca. 40 mand og løser alle former for reparations- og byggeopgaver eller, som medejer Brian Schjøtler udtrykker det: - Vi beskæftiger os med både stort og småt, alt lige fra at spænde fru Jensen dørhåndtag fast til at give tilbud på opførelsen af Viborgs nye rådhus. Virksomheden har også eget snedkerværksted, hvor der specialfremstilles inventar til bl.a. butikker. Læs mere på www.jsviborg.dk.

MERE FRA TAGET NR. 6: