Et sundt indeklima kræver udluftning

Har du tjekket dit indeklima for nylig? Sikkert ikke, for hvem tænker på det i et travl hverdag, men et godt, sundt og tørt indeklima er vigtig for den daglige trivsel i hjemmet. Her får du fakta og et par godt råd med på vejen.

I sommerhalvåret er det naturligt for de fleste at slå vinduer og døre op, hvilket også sikrer en god udluftning. I vinterhalvåret, hvor udetemperaturen falder, glemmer vi at lufte ud, hvilket går ud over indeklimaet.

Snedækkede tage med udluftningshætter.

For at spare på energien har vi de senere år haft fokus på at isolere vores boliger bedre. Det har gjort dem mere tætte, hvilket i mange tilfælde er sket på bekostning af indeklimaet, da der ikke tilsvarende er etableret en mere effektiv ventilation af boligens forskellige rum.      

Mangelfuld udluftning kan få vidtrækkende konsekvenser

Et godt og sundt indeklima er helt nødvendigt for vores daglige trivsel ikke mindst på disse breddegrader, hvor vi specielt i efterårs- og vinterperioden opholder os meget inden døre. Gennem almindelig aktivitet i hjemmet skaber en familie på 2 voksne og 2 børn dagligt omkring 10-12 liter fugt (vanddamp). Hertil kommer den forurening af indeluften dvs. røg, partikler og gasser, der stammer fra madlavning, tændte stearinlys, byggematerialer, inventar m.m. Ja, selv når vi trækker vejret, forurenes indeklimaet, da luftens indhold af kuldioxid stiger.       

Det er derfor yderst vigtigt, at luften i et hus jævnligt skiftes ud med ren, frisk og tør luft. Hvis dette ikke sker, kommer indeklimaet til at føles tungt og indelukket, hvilket kan føre til træthed, hovedpine og hoste. Er den relative luftfugtighed for høj, øges risikoen for, at der dannes sundhedsskadelige skimmelsvampe på kolde overflader som ydervægge. På længere sigt kan et for fugtigt indeklima også føre til fugt- og rådskader på boligens materialer og i konstruktionerne. Et tydeligt tegn på en for høj relativ luftfugtighed er, at der dannes kondens indvendig på termoruderne.

Hvordan måles luftfugtighed?

Når man taler om luftens fugtighed, så angives den ofte i procent; det er det man kalder den relative luftfugtighed. Det er altså et mål for, hvor meget vanddamp, der er i luften set i forhold til, hvor meget den kan indeholde. Det forholder sig nemlig således, at luften alt efter temperatur kan indeholde en vis mængde vanddamp. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Med et hygrometer kan du selv tjekke den relative luftfugtighed i din bolig og dermed sikre et sundt og behageligt indeklima. I et optimalt indeklima bør fugtigheden ligge mellem 40 og 60 % relativ luftfugtighed (RF). En lavere luftfugtighed forringer levevilkårene for skimmelsvampe, husstøvmider og andre skadelige mikroorganismer. 

Udnyt ”skorstenseffekten” til naturlig og kontinuerlig ventilation

Indeluften kan hurtigt og effektivt udskiftes ved at åbne vinduer og døre for på den måde at skabe gennemtræk i boligen i 5-10 minutter. Dette skal gentages flere gange dagligt. Der findes dog også andre løsninger, hvormed der sikres en kontinuerlig ventilation af boligens rum. Der er de mekaniske udsugningsanlæg i form af emhætten i køkkenet og ventilatoren på badeværelset, hvilket dog ikke er nok til at sikre, at luften i huset udskiftes tilstrækkeligt ofte. Den naturlige ventilation kan optimeres ved at forsyne boligen med flere ventilationsventiler, der har aftræk i loftet til hætter på taget.

På den måde udnyttes den såkaldte ”skorstenseffekt”, hvor temperaturforskellene bruges til at drive ventilationen. Når den kolde luft fra f.eks. vinduernes friskluftventiler varmes op inde i huset, stiger den naturligt til vejrs og ud gennem ventilationsåbningerne. Der skabes luftcirkulation, som trækker indeluften op gennem huset, så der bliver luftet ud, uden at man behøver at åbne vinduer og døre eller have et mekanisk ventilationsanlæg kørende. Ved at udnytte ”skorstenseffekten” opnås en jævn og konstant ventilation – uanset hvordan vejret er udenfor.

Ventilationspakker fra Monier

Tjek dine ventilationsforhold og få et bedre indeklima

Det er nemt og hurtigt at etablere naturlig udluftning via ventilationshætter på taget, og
Moniers ventilationspakker indeholder alle de ventilationsprodukter, der er nødvendige for at etablere en komplet ventilationsløsning. Ventilationspakkerne er tilpasset de forskellige tagstensprofiler og opfylder alle lovkrav og standarder. Moniers ventilationsprodukter kan også anvendes i kombination med mekanisk ventilation.

MERE FRA TAGET NR. 1: