Ny og endnu bedre monteringsanvisning for undertag

Hos Monier har vi modtaget mange positive tilbagemeldinger på vores monteringsanvisning for undertag, som de fleste brugere opfatter som et meget overskueligt og informativt opslagsværk. Ikke mindst de mange detaljerede tegninger og tilhørende fotoserier får stor ros, hvilket vi naturligvis er meget glade for. Men det får os nu ikke til at hvile på laurbærrene, for vi er snart klar med en ny og endnu bedre monteringsanvisning.

Undertagsprodukter fra Monier
1. Divoroll Top
2. Divoroll Universal
3. Veltitech

Løsninger med både diffusionsåbne og diffusionstætte undertage

Den tidligere version af monteringsanvisningen fokuserede først og fremmest på de diffusionsåbne undertage, dvs. Divoroll Top og Divoroll Universal. I den nye version har vi også medtaget det diffusionstætte undertag Veltiteth 120. Det betyder, at uanset om du skal arbejde med en ventileret eller uventileret undertagskonstruktion, så finder du de relevante illustrationer side om side i en og samme monteringsanvisning. Det skulle gerne gøre det endnu mere overskueligt at arbejde med undertag.

Divoroll Universal og Divoroll Top udmærker sig ved, at begge produkter må bruges til såvel ventilerede som uventilerede konstruktioner. Veltitech 120 må kun anvendes til ventilerede konstruktioner.  Det, der først og fremmest adskiller de to undertagsprincipper er, at der ved anvendelse af diffusionstætte undertage skal konstrueres et ventileret hulrum mellem isoleringen og undertaget.

Ventileret undertagsløsning ved tagfod med udhæng
Ventileret undertagsløsning ved tagfod med udhæng

Ventilationskrav ved gitterspær og hanebåndsspær

I monteringsanvisningen finder du ligeledes en opdateret beskrivelse af, hvordan du ventilerer tagkonstruktionen korrekt ifølge de skærpede krav fra Statens Byggeforskningsinstitut. Vi har bearbejdet SBi-anvisningen, så den er nemmere tilgængelig. Følger du denne vejledning, er du på den sikre side.

Når man tidligere skulle beregne ventilationsarealet ved kip og tagfod, blev den såkaldte 1/500-regel taget i anvendelse. Det kunne resultere i en større udregning. Ved tagkonstruktioner med gitterspær og hanebåndsspær kan du i langt de fleste tilfælde bruge nedenstående retningslinjer.

Ventilation ved hver tagfod etableres ved én af følgende muligheder:
  • 10 mm spalte ved hver tagfod
  • 20 mm spalte med insektnet ved hver tagfod
  • 1. stk. Monier ventilationsstuds pr. løbende meter tagfod
Ventilation ved kip etableres ved én af følgende muligheder:
  • 10 mm spalte på hver side af kip
  • 20 mm spalte på den ene side af kip
  • 20 mm spalte med indbygget insektnet på hver side af kip
  • 40 mm spalte med indbygget insektnet på den ene side
  • 1. stk. Monier ventilationsstuds på hver side af kippen pr. løbende meter

Monier anbefaler anvendelse af ventilationsstudse i kippen for derved at opnå en mere simpel montering af undertaget ved kip. Dette kan du læse mere om i den kommende monteringsanvisning.

Gør det nemmere og mere sikkert at montere undertag

Hvis undertaget oplægges parallelt med spærene, er det af sikkerhedsmæssige grunde et krav, at der etableres en faldsikring i form af en arbejdsplatform eller et sikkerhedsnet. Det kan du undgå, hvis undertaget oplægges på tværs af spærene (fra gavl til gavl), så afstandslister og lægter monteres løbende nedefra og opefter. I den forbindelse betragtes lægterne som faldsikring. Det kan du også læse meget mere om i den nye monteringsanvisning. Uanset hvilken form for montering du vælger, er det naturligvis vigtigt, at alle sikkerhedskrav til stillads og afskærmning overholdes.

Den nye monteringsanvisning kan snart downloades på vores hjemmeside. Her kan du også downloade monteringsanvisninger vedr. undertag monteret på fast underlag samt AutoCAD og PDF-filer til videre bearbejdning.

MERE FRA TAGET NR. 2: