77.000 håndstrøgne Dantegl

Midt i Kolding ligger det gamle kongeslot Koldinghus, der blev grundlagt i slutningen af 1200-tallet. Et prægtigt teglstensbyggeri, som under Napoleonskrigene, hvor Danmark havde allieret sig med Frankrig og Spanien, blev brugt til indkvartering af den spanske hær. Det kolde og fugtige danske klima fik de spanske soldater til at fyre godt op i slottets kaminer. Natten mellem den 29. og 30.marts 1808 gik det galt, der udbrød en kraftig brand, som hurtigt spredte sig til hele den store bygning, der ikke stod til at redde. I mange år henlå slottet som ruin, men i 1890’erne tog man så småt fat på at genopbygge Koldinghus. Et arbejde, som først blev fuldført i 1970’erne. Nedenfor Koldinghus ligger Staldgården, et stort trefløjet anlæg, som blev opført i 1600-tallet. Den historiske bygning har siden oktober 2011 gennemgået en større tagrenovering, der omfatter oplægningen af 77.000 håndstrøgne sortglaserede Dantegl tagsten på den 5.500 kvadratmeter store tagflade.

Koldinghus

Ansvarlig for det det store projekt, der først forventes afsluttet i oktober 2012, er arkitektfirmaet Kjær og Richter i Aarhus. Tegnestuen har siden 1968 varetaget Det Kongelige Bygningsinspektorat, der omfatter hele Jylland.

På vegne af Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme er det vores opgave at udføre bygningstilsyn og udarbejde planer for vedligeholdelse af statens fredede bygninger og andre statslige ejendomme, som har arkitekturhistorisk og kulturel betydning, fortæller bygningskonstruktør René Køngsdal, Kjær & Richter. Inden for inspektoratets område er der ca. 1.500 kirker, slotte og andre fredede og bevaringsværdige bygninger, som vi løbende fører tilsyn med.

Midlerne til renovering og vedligeholdelse er begrænsede, så der må prioriteres. Det handler kort og godt om, hvilke bygninger som trænger mest til en kærlig hånd. I 2011 valgte bygherren (Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme) at igangsætte en større renovering af Staldgården, der omfatter både tag og facader.

Håndstrøgne sortglaserede Dantegl vingetagsten

Målet med renoveringen er at føre Staldgården tilbage til det oprindelige udseende. Facaden, der tidligere var kalket rød skal atter være hvid, men det er ofte meget svært helt at fastslå, hvordan en bygning har set ud, når det er 400 år siden den blev opført, fortæller René Køngsdal:

Før vi tager fat på en opgave, undersøger vi forskellige historiske kilder for at få en større viden om bygningen. Fotografier og gamle kobberstik er et vigtigt vidnesbyrd om, hvordan en bygning har set ud før i tiden. Ud fra fotos har vi f.eks. fundet ud af, at der tidligere har ligget røde vingetagsten på Staldgården. I samråd med bygherren og Kulturstyrelsen, der har det afgørende ord, når der er tale om en fredet ejendom, blev det dog besluttet at oplægge sortglaserede tegltagsten. Flere muligheder blev undersøgt, men i i sidste ende faldt valget på de håndstrøgne sortglaserede Dantegl vingetagsten til JP-binder.

Da man tog fat på at renovere facaden, kom noget af Staldgårdens mere mørke fortid til syne. Under anden verdenskrig var det trefløjede bygningskompleks hovedkvarter for Gestapo, der ikke gik af vejen for at bruge tortur, hvilket var grunden til, at Staldgården blev kendt som ”Helvedes Forgård”. Besættelsesmagten havde heller ikke den store respekt for det historiske bygningsværk. Flere steder blev murværket nedbrudt for at skaffe adgang til større køretøjer. Da befrielsesbudskabet blev oplæst om aftenen den 4. maj 1945, forlod Gestapo i al hast Staldgården.

Dantegl Håndstrøgne

Til renoveringen af den enorme tagflade er der specialfremstillet sortglaserede skotrendesten på Volstrup Teglværk.

Vi har igennem hele processen haft en god og konstruktiv dialog med Monier, fortæller René Køngsdal. Det er dejligt at samarbejde med en leverandør, der på alle måder går op i opgaven og er indstillet på, at vi i fællesskab når frem til den optimale løsning.  Også murerfirmaet Ove Larsen fra Vejle, der har stået for det praktiske arbejde med nedtagning og oplægning, fortjener ros for deres store engagement og flotte arbejde. Såvel bygherren som Kulturstyrelsen, der deltager i de løbende byggemøder på stedet, har da også udtrykt deres tilfredshed med det foreløbige resultat.           

Opgaven er blevet gennemført med Moniers unikke rådgivningssystem MPS – Monier Projekt Support.

Salgskonsulent Ulrik Burlund, Monier, i samtale med bygningskonstruktør René Køngsdal, arkitektfirmaet Kjær & Richter i Aarhus, der er ansvarlig for tagrenoveringen på Staldgården ved Koldinghus.
Salgskonsulent Ulrik Burlund, Monier, i samtale med bygningskonstruktør René Køngsdal, arkitektfirmaet Kjær & Richter i Aarhus, der er ansvarlig for tagrenoveringen på Staldgården ved Koldinghus.
INFO

Foruden Koldinghus Staldgård arbejder Kjær & Richter også med renoverings- og vedligeholdelsesprojekter på bl.a. Marselisborg, Gl. Estrup, Gråsten Slot og Aalborghus. Fredede og bevaringsværdige bygninger er dog langt fra det eneste tegnestuen i Århus beskæftiger sig med. Senest har Kjær & Richter vundet 1. præmie i konkurrencen om en ny Social- og sundhedsskole i Grenå. Læs mere på www.kjaerrichter.dk

Staldgården

MERE FRA TAGET NR. 3: