B&C DANFLOCK detaljetegninger

Med et helt nyt sæt detaljetegninger er det blevet meget nemmere at arbejde med B&C DANFLOCK® - og det gælder uanset, om du er håndværker eller arbejder med projektering af byggeprojekter. 

Danflock Tegninger
Tegning 1: Kip - lodret snit

Med de nye montagetegninger, der detaljeret viser, hvordan de mest almindelige konstruktioner med B&C DANFLOCK® tagsten udføres, er det vores mål at skabe større overskuelighed og undgå tvivlsspørgsmål. Tegningerne, der viser et tværsnit af de forskellige konstruktioner, er ledsaget af en montagebeskrivelse, der trin for trin fortæller, hvordan konstruktionen udføres korrekt. Såvel tegninger som beskrivelser indeholder oplysninger om materialevalg.           

Tegningerne omfatter følgende konstruktioner med B&C DANFLOCK® tagsten:

• Normalkonstruktion – 25° hældning

• Ventileret tagfod med udhæng – 25° hældning

• Ventileret tagfod uden udhæng – 25° hældning

• Kip med B&C DANFLOCK®, Metalroll rygningsbånd, toplægteholder – 25 ° hældning

•  Gavl med udhæng

•  Gavl uden udhæng

• Skotrende, forsænket, lige løb - 25° hældning

• Stor ventilationskanal – 25° hældning

Tagfod ved B&C DANFLOCK
Tegning 2: Tagfod med udhæng, 25 grader

På tegningerne, der omhandler konstruktion af skotrende og stor ventilationskanal, har vi præciseret, hvor der skal anvendes B&C Strips og Tilefix til tætning. Ved konstruktion af tagfod med og uden udhæng anbefaler vi, at der anvendes fodblik, som beskytter underliggende konstruktioner mod vand og fugt. Som det fremgår af tegninger og den tilhørende montagebeskrivelse, kan der til konstruktionen af f.eks. tagfod anvendes almindelige og ikke trykimprægnerede lægter og afstandslister.          

Tegningerne, der findes i filformaterne PDF, DVG og DXF, kan downloades her. Det gør det nemt for dig, der arbejder med projektering, at uddrage netop de konstruktionsprincipper, du har brug for ved udarbejdelse af udbudsmaterialer.

MERE FRA TAGET NR. 3: