Teglværksejerens overflødighedshorn

I januar 2012 modtog Moniers kundeservice en noget udsædvanlig ordre på tre forskellige farver tagsten til samme tagflade. Engoberede gule, sorte og flammede røde Nortegl falstagsten til renoveringen af en ejendom ved Egernsund i Sønderjylland. Det pirrede naturligvis vores nysgerrighed, så vi bestemte os for at kigge nærmere på sagen, og det viste sig hurtigt, at der gemte sig en god historie bag det utraditionelle tag.

Nortegl - 3 farver

Egnen omkring Egernsund, Gråsten og Broager var tidligere kendt for sine mange teglværker. I 1894 var der ikke færre end 63 teglværker, der lå som perler på en snor langs Flensborg Fjord og Nybøl Nor. Alene i og omkring Egernsund lå der 12 teglværker bl.a. Rendbjerg Teglværk, der blev grundlagt i 1783. Teglværket, der producerede mursten, tagsten, klinker, fliser og sågar gravsten i brændt ler, var på et tidspunkt et af Nordeuropas største med omkring 100 ansatte. På Verdensudstillingerne i Paris i 1855 og i London i 1862 blev teglværket præmieret for sine teglprodukter.

Værket blev i 1848 overtaget af Hans Heinrich Dithmer junior, der i 1872 opførte en pragtvilla i forbindelse med teglværket. Det er et rent overflødighedshorn af tegl i alle mulige afskygninger. Rundt om døre, vinduer, søjler og gesimser er der indmuret glaserede sten med både glatte overflader og blomsterornamentik. Det er en ejendom, der fortjener, at man går helt tæt på for at se de mange smukke detaljer, der vidner om en tid, da der var råd til at bygge sådanne udstyrsstykker. Villaen skulle på alle måder vise, hvad Rendbjerg Teglværk formåede. Taget var også helt i særklasse, fortæller projektleder Jesper Hansen fra byggevirksomheden Kraftman A/S i Aabenraa, som har stået for tagrenoveringen:

Det oprindelige tag bestod af gule og røde teglsten, der var lagt i et mønster, og denne stil var bygherren Sønderborg Kommune og A3 Arkitekterne v/Bjarne Jensen i Padborg enige om at videreføre i forbindelse med renoveringen af taget. Traditionen med flerfarvede tage hører det sønderjyske område til, men at stilen bibeholdes i forbindelse med udskiftning af et tag hører til sjældenhederne.

Nortegl falstagsten

Før arbejdet blev igangsat, blev hele tagfladen opmålt, hvorefter arkitekten udformede selve mønstret, der består af tre farver sten: flammede røde tagsten, der udgør selve bunden, hvori der er lagt et rudemønster af gule og sorte sten, der alle har en engoberet overflade. Valget faldt på Nortegl falstagsten, der er større end normale tegltagsten, hvilket man hurtigt fornemmer, når man får en sten i hånden. Det skal man selvfølgelig lige vænne sig til, men ud over det så er oplægningen foregået uden problemer. I forhold til et traditionelt tag har vi brugt en tredjedel mere tid på oplægningen.

Da vi fik det gamle tag af, viste det sig, at trækonstruktionen flere steder var angrebet af råd. Det hurtigste og nemmeste var helt at udskifte bjælkerne, men her fik vi lejlighed til at anvende de gamle håndværksmæssige metoder, så kun den angrebne del blev savet af, hvorefter der blev tappet et nyt stykke træ i enden. I forbindelse med renoveringen blev hele tagetagen indrettet til beboelse, og der blev monteret nye kviste i en mere moderne stil.

Nortegl i flere farver

Det var ikke mange år, Hans Heinrich Ditmer junior fik lov til at bo i villaen, der lokalt omtales som ”slottet”, for i 1883 gik han konkurs og måtte som følge deraf forlade både hus og teglværk. Produktionen fortsatte til 1928, hvorefter de fleste af bygningerne blev revet ned. Den gamle teglmesterbolig ejes i dag af Sønderborg Kommune, der benytter stedet som aflastningshjem for psykisk handicappede. Vil man opleve lidt af tidligere tiders storindustri ved Flensborg Fjord, så er der rig lejlighed for det på det nærliggende Cathrinesminde Teglværk, der i dag er indrettet til museum.               

Om renoveringen af taget på teglværksejerens villa ved Egernsund kan inspirere andre til at lege med tagfladens udtryk ved at sammensætte forskellige farver sten og danne mønstre, må tiden vise. Moniers stor produktprogram indbyder til et væld af muligheder.

Nortegl - engoberet gul, sort og flammet rød
HVAD ER ENGOBERING?

At en tegltagsten er engoberet vil sige, at den tørre, ubrændte overflade påføres et indfarvet lerlag før brændingen. Det er dette lag, der kaldes en engobe. Under brændingen ”smelter” de to lag sammen, så den farvede overflade fremstår som en integreret del af tegltagstenen. Der findes flere former for engobering, bl.a. kvartsengobering og ædelengobering.   

HELE NORDENS TEGLTAGSTEN

NORTEGL er den nordiske tegltagsten – en falstagsten, der er udviklet på baggrund af den rige nordiske tradition for at bruge tegl til tagdækning. En tagsten, der formmæssigt er kendetegnet ved den dybe, bølgeformede profil, der i århundreder har sat præg på Nordens tage. 

• En økonomisk attraktiv tagløsning
NORTEGL ikke blot understøtter og spiller smukt sammen med dansk byggeri, det er også en tagløsning, hvor vi har lagt stor vægt på fleksibilitet. NORTEGL er nemlig både nem og hurtig at lægge op – og det er der tre gode grunde til:

• Variabel lægteafstand
Lægteafstanden kan variere fra 320 til 380 mm, hvilket har den klare fordel, at tagstenene ikke skal skæres ved kip. Det er nemlig altid muligt at få tagfladens længde til at gå op med hele tagsten. Et grundigt forarbejde letter således oplægningen betydeligt for slet ikke at tale om det rent æstetiske – du får på denne måde et tag, der er langt mere fuldendt og harmonisk.     

• Det perfekte valg i forbindelse med renovering
Der kan benyttes samme lægteafstand som ved de fleste betontagsten, hvilket gør Nortegl til det perfekte valg i forbindelse med renovering, hvor gamle lægter og undertaget kan genanvendes.

• Kan lægges på taghældninger helt ned til 15 grader
Der er således langt flere og større muligheder for at kombinere forskellige taghældninger og på den måde skabe spændende arkitektoniske detaljer.  

• Lidt større end andre falstagsten
NORTEGL er lidt anderledes og større end almindelige tagsten. Det har ikke nogen betydning udseendemæssigt, men det kan mærkes på pengepungen. I forhold til almindelige tagsten skal der nemlig kun bruges 10-12 stk. pr. m².   

• Specialsten og tilbehør
NORTEGL-sortimentet omfatter naturligvis et bredt udvalg af specialsten og tilbehør, hvilket er din garanti for, at tingene er udviklet og produceret, så de passer sammen. 

NORTEGL:
Længde: 450 mm
Bredde: 280 mm
Dækbredde: 259 mm
Lægteafstand: 350 +/- 30 mm
Forbrug: 10,2-12,2 stk./m²
Vægt: ca. 3,8 kg/stk.
Taghældning: 15°
Farver: ædelengoberet kastanje, engoberet flammet rød, engoberet gul, natur rød, engoberet sort og glaseret sort  

MERE FRA TAGET NR. 3: