B&C DANFLOCK – du får ikke et bedre tag!

Det er mere end 25 år siden, at B&C DANFLOCK blev introduceret – og én af dem, der har været med siden begyndelsen, er Gert Risum, Radius Byg i Struer. Læs, hvorfor han synes, B&C DANFLOCK er klart den bedste tagløsning.

Sort B&C DANFLOCK
Gert Risum, Radius Byg A/S
Sort B&C DANFLOCK

Jeg har aldrig været begejstret for at benytte undertag, og det er da også bevist, at det kan være årsagen til massive problemer, hvis det ikke er oplagt 100% korrekt, fortæller Gert Risum. Her tænker jeg specielt på manglende udluftning, der kan føre til kostbare reparationer for råd og svamp. Endelig er der problemet med blafrende undertag, hvilket vi kender til her mod vest, hvor det blæser meget og ofte. Der er ingen grund til at opsøge problemerne og gøre det mere vanskeligt end nødvendigt, når der findes en tagløsning, hvor man er den slags problemer helt kvit, nemlig B&C DANFLOCK, der kan oplægges uden brug af undertag.

B&C DANFLOCK er en dansk opfindelse, som siden introduktionen for mere end 25 år siden er oplagt på titusindvis af tage. En genial tagløsning, der på samme tid sikrer, at taget kan både ånde og holde helt tæt. Hele hemmeligheden ligger i den unikke B&C DANFLOCK systemfuge, som er monteret på hver eneste tagstens overkant og sidefals. Systemfugen, der bedst kan sammenlignes med velcrobånd på f.eks. tøj, blot meget stærkere, består af mange tusinde nylonfibre, der modvirker indtrængen af fygesne og slagregn. Skulle der derimod opstå fugt i tagkonstruktionen, er systemfugen så ”utæt”, at den drænes ud gennem nylonfibrene. 

B&C DANFLOCK

Selvom jeg har svært ved at forstå det, så findes der modstandere af B&C DANFLOCK. Det fremføres ofte, at det er langt hurtigere at få en tagkonstruktion lukket, hvis man først monterer et undertag. Det omskiftelige danske vejr spiller ganske rigtigt en afgørende rolle, når man skal bygge i Danmark, men jeg vil påstå, at vi kan oplægge et tag med B&C DANFLOCK ligeså hurtigt, som andre kan lægge et undertag. Er der tale om et almindeligt hus, så er de tømrere, vi har tilknyttet, ca. to dage om at lægte taget, sætte tagrender op m.m. Herefter tager tagdækkerne over – to mand, der er 1 dag om at få taget lukket. Ja, når det kommer til stykket, er det måske i virkeligheden hurtigere at oplægge et helt tag med B&C DANFLOCK end at montere et undertag, når alt er klappet og klar til at gå i gang. Jeg tror, det er et spørgsmål om vaner. Når tagstenene er lagt, kan vi uden hensyntagen til vejret tage fat på isoleringen af loftsrummet.                        

B&C DANFLOCK tagsten er dyrere i anskaffelse, men denne merudgift er hurtigt hentet hjem ved de markante besparelser på materialer, bl.a. undertag, og den langt nemmere og mere effektive oplægning. Beregninger viser, at der er helt op til 11% at spare ved at bruge B&C DANFLOCK frem for en mere traditionel løsning med B&C betontagsten. Og som et ekstra plus kan B&C DANFLOCK nu oplægges på taghældninger helt ned til 20°.

Da jeg stod i lære som murer, var det stadig almindeligt at understryge et tag med mørtel. Det har ingen råd til i dag, og det kræver også en del vedligeholdelse. Der er dog ingen tvivl om, at det er en rigtig god løsning, der resulterer i et sundt og holdbart tag. En tagløsning med B&C DANFLOCK har de samme gode kvaliteter og egenskaber.

Sort B&C DANFLOCK

Jeg har ikke tal på, hvor mange nybyggerier jeg har opført med B&C DANFLOCK, men det er vel omkring 2.000 huse alt i alt. Her i Struer har vi for år tilbage lavet en udstykning med 100 huse, alle med koralrøde B&C DANFLOCK, da lokalplanen foreskrev røde tegltagsten eller en lignende tagstenstype. Vi har ikke haft problemer med et eneste tag i denne udstykning. På de tage, hvor der er monteret undertag, er der ofte problemer med fugt og efterfølgende skimmelsvamp. Den slags oplever man aldrig på et tag med B&C DANFLOCK, hvor konstruktionen sikrer en optimal og naturlig udluftning af tagrummet, hvilket især er vigtig de første år, hvor materialerne i et nybygget hus afgiver større mængder fugt.  

Jeg har svært ved at finde noget negativt at sige om B&C DANFLOCK, for jeg er åbenlyst begejstret, da der efter min mening ikke findes en tagløsning, der er bedre. Kombineres det med et hus opført i mursten og et tag med udhæng, får man ikke en bedre bolig.

Jeg opfordrer altid de nye husejere til at tjekke loftsrummet den første vinterdag, hvor der falder sne. Der kunne sidde en enkelt revnet eller ødelagt tagsten, hvor der kan fyge sne ind igennem. Det er dog ikke noget, der giver problemer, blot husejeren er opmærksom på at tjekke taget og loftsrummet, hvilket altid er en god idé uanset, om der er tale om B&C DANFLOCK eller en anden type tagsten.         

Nybyggeri i Holstebro med B&C DANFLOCK tagsten
Gert og Trine Risum, Radius Byg A/S
Gert og Trine Risum, Radius Byg A/S
INFO

Radius Byg, der har til huse i Struer, blev etableret i 2004. Virksomheden drives af far og datter; muremester Gert Risum, der opførte sit første hus for 38 år siden, og Trine Risum, der er uddannet bygningskonstruktør. Radius Byg, der hovedsagelig beskæftiger sig med nybyggeri, har hele Jylland som sit arbejdsområde. I øjeblikket er det specielt områderne omkring Aalborg og Aarhus, hvor der er størst byggeaktivitet. Virksomheden har 25 fastansatte medarbejdere, murere, betonfolk og administrativt personale. Dertil kommer en stab af fast tilknyttede samarbejdspartnere, dvs. tømrere, malere, elektrikere osv. Så alt i alt beskæftiger Radius Byg i dag omkring 80 medarbejdere og omsætter årligt for ca. 100 mio. kr. Læs mere på www.radiusbyg.dk

MERE FRA TAGET NR. 4: