Dantegl på Dybbøl Mølle

Dantegl vingetagsten fra Monier er tag på Danmarkshistorien. På slotte, herregårde, byhuse og kirker overalt på Danmarkskortet er oplagt klassiske røde, sortglaserede eller blådæmpede Dantegl tagsten. Stuehuset til Dybbøl Mølle har netop gennemgået en omfattende istandsættelse, der bl.a. omfattede et nyt tag med håndbearbejdede Dantegl tagsten.  

Håndbearbejdet Dantegl på Dybbøl Mølle

Det er altid noget helt særligt, når man som håndværker skal arbejde med renoveringen af en ældre, historisk ejendom, fortæller Christian Fischlein fra entreprenør- og murervirksomheden Johan C. Nielsen A/S (JCN) i Sønderborg. Dybbøl Mølle er i en klasse helt for sig – et af vore kendte nationalklenodier, så det er en opgave, man tager fat på med både spænding og ærefrygt.

I udkanten af Sønderborg ligger Dybbøl Banke højt i landskabet med storslået udsigt over Flensborg Fjord. Et spændende historisk sted, for det var her den danske hær led et sviende nederlag til de preussiske tropper ved krigen i 1864. De danske soldater, der havde forskanset sig ved Dybbøl, blev 18. april 1864 løbet over ende af preusserne efter 6 timers uafbrudt bombardement. Tabene var store på begge sider, men størst på den danske, hvor ca. 1.800 soldater var enten dræbt, såret eller savnet og 3.000 taget som krigsfanger. Midt i krigszonen lå Dybbøl Mølle, der hurtigt blev skydeskive for de preussiske soldaters granater.

Håndbearbejdet Dantegl

Renoveringen af møllehuset, hvor mølleren og hans familie tidligere boede, foregik fra oktober 2011 til maj 2012, så en kold vinter med masser af sne kunne have skabt en del problemer og forsinkelser. Heldigvis blev hele møllehuset overdækket, så der kunne arbejdes uanset vejrets luner. Der var tale om en omfattende istandsættelse, hvor alt blev fjernet, så til sidst kun ydermurene og spærene stod tilbage. Møllehuset har to kældre, en i hver ende af huset, som man ønskede at forbinde med hinanden via en gang. Et tungt og besværligt arbejde, som for en stor dels vedkommende måtte ordnes med håndkraft. Der skulle fjernes en del jord og store kampesten, før der kunne støbes en forbindelsesgang.

Håndbearbejdet Dantegl

Dybbøl Mølles historie kan føres tilbage til 1744, hvor den første mølle blev opført på stedet. Den er sidenhen nedbrændt og genopbygget ikke mindre end fire gange. Første gang i 1800 efter et lynnedslag, i 1848 under kampe mellem tyske og danske tropper, i 1864, hvor det danske militær har indrettet observations- og signalpost i møllen, og endelig efter en kortslutning i 1935.    

Da vi fik fjernet tagstenene, blev historien pludselig meget levende, for i tømmeret fandt vi flere granatsplinter fra kampene i 1864, fortæller Christian Fischlein. Den fredede bygning er nænsomt blevet renoveret både indvendig og udvendig, hvor det oprindelige udseende er bevaret. Når man beskæftiger sig med istandsættelsen af gamle bygninger, får man lov til at arbejde med materialer og ikke mindst metoder, som i dag kun sjældent anvendes i forbindelse med moderne byggeri. I møllehuset er lofterne rørpudsede og facaderne først grovpudset og siden finpudset. Det klassiske røde tegltag er oplagt med murede rygninger, hvor der langs undersiden af rygningsstenene er lavet en fordybning med en murerske, så regndråberne fra rygningen drypper ned på tagstenen i stedet for, at de bliver opsuget i den underliggende mørtel.

Dantegl Håndbearbejdet vingetagsten

Efter nederlaget på Dybbøl Banke fortrak de danske soldater til Als, som preusserne erobrede 29. juni 1864, hvorefter den danske hær kapitulerede. Det førte til en fredsaftale, hvorved hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg blev afstået til sejrherren. Nederlaget betød, at det danske riges areal blev formindsket med ca. en tredjedel. Efter en folkeafstemning i 1920 blev Sønderjylland atter dansk, og samme år førte en indsamling til købet af en del af Dybbøl Banke, der blev overdraget til den danske stat som nationalpark.                              

Mølleriet ophørte i 1990. I Dybbøl Mølle og det tilhørende kornmagasin er der indrettet en udstilling, der bl.a. fortæller om møllens historie og krigen i 1864. Læs mere på www.museum-sonderjylland.dk.

Håndbearbejdet Dantegl
info

Entreprenør-  og murervirksomheden Johan C. Nielsen A/S (JCN) har stået for alt murerarbejdet samt oplægningen af tagsten på stuehuset til Dybbøl Mølle. Virksomheden, der blev etableret i 1951 udfører en bred vifte af bolig- og erhvervsbyggeri samt vedligeholdelsesopgaver i hele Region Sønderjylland. JCN, der har sit domicil i Sønderborg, har bl.a. løst renoveringsopgaver på Sønderborg Slot og Sandbjerg Slot. Læs mere på www.jcnas.dk.   

MERE FRA TAGET NR. 4: