TAGINFO 1 - 2013

Flexaftræk med indbygget isoleringselement

Monier flexaftræk til udluftning fra køkken, badeværelse, bryggers og andre vådrum leveres nu med integreret isoleringselement. Det gør tagarbejdet hurtigere, nemmere og endnu vigtigere, det sikrer, at der ikke opstår fejl, når isoleringselementet monteres i flexaftrækket. Slutter isoleringselementet ikke helt tæt til flexaftrækket, kan der opstå kondens, hvilket kan føre til skader på de underliggende konstruktioner og installationer.

Det nye integrerede isoleringselement har desuden en bøjning, hvilket gør, at det føres vinkelret gennem tagfladen. Det er med andre ord mere fleksibelt og kræver mindre plads end det tidligere kendte isoleringselement, der gik skråt gennem tagfladen og dermed fyldte mere, hvilket kunne give pladsproblemer i forhold til lægtningen.

Det nye flexaftræk med indbygget isoleringselement leveres til alle tagsten i Moniers store program, både tegl- og betontagsten.

Flexaftræk med indbygget isoleringselement

MERE Taginfo 1/2013