TAGINFO 10 - 2013

Udgangspunktet for den omfattende renovering af amtmandsboligen i Hjørring er året 1910, hvor bygningen blev tegnet og opført. Arbejdet blev igangsat i foråret 2013 af ejeren Realdania Byg A/S. Vi var med en tur oppe på stilladset for at se det flotte nye tag med håndbearbejdede Dantegl vingetagsten. Det er et tag fyldt med spændende detaljer ikke mindst de specielle øjenbrynskviste. Tag med til byggepladsen og læs om de udfordringer, som mødte entreprenør- og byggefirmaet Carlo Sørensen A/S, der har stået for murer- og tømrerarbejdet på amtmandsboligen.

Tag med øjenbrynskviste

I hjertet af Hjørring ligger et prægtigt, trefløjet bygningsværk i nyklassicistisk stil. Over hovedindgangen sidder det danske rigsvåben og inskriptionen ”Herren er min hjælper” på latin. Her boede tidligere amtmanden for Vendsyssel, der var en af datidens mest indflydelsesrige herrer, hvilket den smukke bolig også vidner om.

Amtmandsboligen med håndbearbejdet Dantegl
1. Amtmandsboligen i Hjørring
2. Indgangspartiet med våbenskjold

Den fredede amtmandsbolig i Hjørring er opført i 1910 og tegnet af Hack Kampmann, en af 1900-tallets betydningsfulde danske arkitekter, der stod bag kendte bygningsværker som bl.a. Aarhus Teater, Marselisborg Slot, Viborg Katedralskole og København Politigård. Hack Kampmann blev født i Ebeltoft i 1856. Han begyndte sin erhvervskarriere som murersvend og blev som 17-årig optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Inspiration til sine mange markante bygningsværker hentede han bl.a. på studierejser til Italien, Frankrig og Grækenland. Fra 1888 og frem til sin død i 1920 drev han egen tegnestue. I 1892 blev Hack Kampmann udnævnt til kongelig bygningsinspektør for Nørrejylland, dvs. hele Jylland nord for Kongeåen. Han var således godt kendt i det jyske og ikke mindst i Hjørring, hvor faren var provst fra 1864 til 1885.

Håndbearbejdede Dantegl

Totalrenovering ude og inde

Amtmandsboligen blev i 2011 købt af Realdania Byg, der ønsker at bevare og gennemrenovere bygningen og det omkringliggende haveanlæg, der er anlagt allerede i 1820’erne. Det store renoveringsprojekt, der omfatter alt både indvendigt og udvendigt, blev påbegyndt i foråret 2013 og forventes afsluttet i begyndelsen af 2014. For murer-, tømrer- og kloakarbejdet står det nordjyske entreprenør- og byggefirma Carlo Sørensen A/S i Sæby.

Amtmandsboligen i Hjørring er en stor og spændende opgave med mange ubekendte faktorer, for man ved ikke med 100% sikkerhed, hvad det er for udfordringer, man står over for, når man først begynder at kigge den gamle bygning efter i sømmene, fortæller adm. direktør Lars Brandt, Carlo Sørensen A/S. Det er en fredet bygning, hvilket stiller helt særlige og skrappe krav til renoveringen. Bygherren (Realdania Byg A/S, der investerer i historiske og fredede ejendomme samt eksperimenterende nybyggeri i Danmark), har ønsket, at amtmandsboligens udseende i så stor udstrækning som muligt skal føres tilbage til det oprindelige, som arkitekt Hack Kampmann slog stregerne til i 1910. Omkring tagkonstruktionen betyder det bl.a., at hvor det overhovedet er muligt og forsvarligt skal den originale trækonstruktion bevares. Vi må ikke umiddelbart rette op på f.eks. skævheder i konstruktionen.

Håndbearbejdede Dantegl vingetagsten

Håndbearbejdede Dantegl og specialfremstillede rygningssten på taget

Udvendig omfatter restaureringen af amtmandsboligen bl.a. facader, fuger, tag, kviste, tagrender, skorstene og tagvinduer i støbejern. Indvendig gennemgås alle installationer, gulve genoprettes og fornyes, og de nedsænkede lofter, som er opsat i nyere tid, fjernes. Farvemæssigt vil husets indre også blive ført tilbage, så det i langt højere grad kommer til at afspejle sammensætningen og brugen af farver i begyndelsen af 1900-tallet.     

I tråd med ønsket om at føre amtmandsboligen tilbage til sit oprindelige udseende er der også valgt en tagløsning med røde håndbearbejdede Dantegl vingetagsten.   Rygningsstenene er specialfremstillet til denne opgave. Dantegl tagsten fremstilles efter stolte danske traditioner på Volstrup Teglværk ikke langt fra Hjørring.        

Vi har fat i det gamle håndværks dyder og metoder. Taget er konstrueret med et traditionelt fast undertag, der består af brædder og tagpap, og for at få øjenbrynskvistene på det valmede hovedtag til at matche de oprindelige har vi måttet specialfremstille otte buer i træ. Øjenbrynskvistene, som er noget helt specielt for denne bygning, skaber et naturligt lysindfald i tagrummet. Samtlige rygninger og grater er ligeledes efter traditionen lagt i mørtel.

Ved denne type opgaver opstår der helt naturligt en række spørgsmål i løbet af processen om, hvordan ting løses bedst og mest hensigtsmæssigt. Amtmandsboligen har givet en del hovedbrud, men i samarbejde med bygherren og arkitekten har vi fået tingene løst til alles tilfredshed.             

Dantegl Håndbearbejdede

Amter og amtmænd

Amtmanden var oprindelig kongens repræsentant i amtet og som sådan kontaktperson mellem majestæten og befolkningen. Opdelingen i amter eller amtskommuner, der er en administrativ inddeling, har været anvendt i Danmark i næsten 350 år, fra 1662 til 2007, da de daværende 14 amter blev afløst af 5 regioner. Amtmanden har gennem de mange år haft skiftende arbejdsområder. Den vigtigste funktion var at holde øje med, at landets love blev overholdt, men også kirkelige og retslige opgaver som at føre tilsyn med lokale embedsmænd herunder politiet hørte i en periode ind under amtmanden. Senere kom andre opgaver til som f.eks. sociale klagesager og familieretslige sager.

Når et af Hjørrings fineste huse atter står indflytningsklart i begyndelsen af 2014, hedder den nye lejer Hjørring Kommune, der efter planen vil bruge bygningen til forskellige offentlige aktiviteter.

Dantegl Håndbearbejdede