TAGINFO 12 - 2013

Vallø Slot syd for Køge er et prægtigt bygningsværk, hvis historie kan føres tilbage til midten af 1300-tallet. Slottet er centrum for Vallø Stift, der bl.a. driver et større skov- og landbrug, en campingplads og en udlejningsvirksomhed med omkring 150 lejemål. Boligerne er attraktive, da de ligger midt i naturen og samtidigt blot få minutters kørsel fra Køge centrum, hvorfra der er videre forbindelse til hovedstadens mange arbejdspladser. Flere af ejendommene er fredede. Det gælder f.eks. husene i Slotsgade, der ligger i umiddelbar forbindelse med slottet. Smukke pudsede og gulkalkede huse med røde vingetegl og et væld af arkitektoniske detaljer. For enden af gaden med direkte kig til slottet ligger Stiftslægeboligen, der netop har gennemgået en større tagrenovering med røde Dantegl vingetagsten.

Vallø Slot med Dantegl Gl. Dansk
Vallø Slot med voldgrav og slotspark

Vallø Stift for adelige frøkener 

Det at arbejde med en fredet ejendom skaber en helt særlig tilfredsstillelse og arbejdsglæde, fortæller Kristian Wium, Nils Wium Tømrermester- og Entreprenørfirma ApS. Man møder hver morgen med smil på læben, fordi man her får mulighed for at arbejde med teknikker og metoder, som kun sjældent ses i moderne dansk boligbyggeri. Ved renoveringen af taget handler det om at bevare husets linjer og de skævheder, som helt naturligt er opstået gennem årene. Vores opgave er at bevare mest muligt af det oprindelige. Når der skal laves samlinger træ mod træ arbejder vi ikke med sømbeslag, men med tapper, huller og trænagler, som var den metode, håndværkerne brugte, da Stiftslægeboligen blev opført. 

Fra venstre: Salgskonsulent hos Monier Kim Stendal i samtale med tømrermester Kristian Wium, Nils Wium ApS og afdelingsleder Søren Thrane Bruun, Vallø Stift
Fra venstre: Salgskonsulent hos Monier Kim Stendal i samtale med tømrermester Kristian Wium, Nils Wium ApS og afdelingsleder Søren Thrane Bruun, Vallø Stift

Lægebolig i mere end 200 år

Den ældste del af den gamle Stiftslægebolig kan dateres til år 1780. Der er efterfølgende blevet bygget til i begge ender. Huset er fredet, hvilket betyder, at facader, tag, vinduer og ruminddelingen skal bevares og renovereres, så det oprindelige udtryk fastholdes og bevares i så høj grad som overhovedet muligt. Det gælder også i valget af materialer og arbejdsmetoder. Med blot to års undtagelse har huset lige siden opførelsen for mere end 200 år siden været bolig og arbejdsplads for flere generationer af læger. De første læger på stedet tog sig udelukkede af stiftets medarbejdere.     

Da bygningen er fredet, var det et krav, at det nedslidte tag med vingetagsten skulle udskiftes med en tilsvarende type tagsten, fortæller Kristian Wium. Valget faldt på den klassiske røde Dantegl tagsten model Gammel Dansk, som vi har oplagt på et fast undertag bestående af brædder og tagpap. 

Dantegl Gl. Dansk

Hjem for adelige frøkener

Den ældste del af det nuværende Vallø Slot blev opført i perioden 1580 til 1586. Der er i flere omgange bygget til slottet bl.a. i 1735 og 1765, hvor arkitekterne var henholdsvis Laurids de Thurah og Georg David Anthon. I 1893 var et uheld med et stearinlys skyld i en omfattende brand. Alt indbo blev ødelagt, mens ydermurene stod tilbage, så det var muligt at genopføre Vallø Slot i dets oprindelige skikkelse, hvilket tog 10 år.

I 1731 skænkede kong Christian 6. Vallø, som faderen kong Frederik 4. havde oprettet som grevskab, til sin dronning Sophie Magdalene.

På sin fødselsdag 28. november 1737 ændrede Sophie Magdalene grevskabet til en stiftelse for adelige frøkener. Selve indskrivningen foregik for manges vedkommende allerede ved fødslen, hvor forældrene til de adelige frøkener indbetalte et engangsbeløb. Det sikrede, at frøkenerne fra en vis alder ville modtage en fast årlig sum fra Vallø Stift, så længe de levede. Et mindre antal, havde ligeledes mulighed for at få tildelt en bolig på Vallø Slot, fortæller afdelingsleder Søren Thrane Bruun, Vallø Stift. Indskrivningen var altså en form for forsikring, der betød, at stiftsfrøkenerne, der var opdraget til at blive gift, få børn og føre hus, var sikret en vis levestandard, hvis det ikke lykkedes dem at blive gift. En af forudsætningerne for optagelse var, at frøkenerne kunne fremvise en stamtavle med en anerække på mindst 16 adelige led. Blev en stiftsfrøken gift eller fik børn, fraskrev hun sig alle rettigheder og blev slettet på listen over indskrevne frøkener.

Dantegl Gl. Dansk

Efter 239 år blev stiftets fundats ændret. Fra 1. april 1976 blev der ikke længere indskrevet adelige frøkener. Mange af de opgaver, som stiftet tidligere varetog, var med tiden blevet overtaget af de omkringliggende samfund. Stiftet vedstod dog sine forpligtelser over for de stiftsfrøkener, der allerede var indskrevet eller boede på slottet.

I 2004 blev der atter åbnet for indskrivning, så historien lever videre på Vallø Slot. Der er i dag 22 stiftsfrøkener, som alle blev indskrevet før ændringen af fundatsen i 1976, men efter genåbningen i 2004 er mange flere døtre af den danske adel blevet indskrevet. Vallø Slot er i dag ikke blot en historisk kulisse, det er et sted der bruges og hvor livet leves. På selve slottet er der 12 lejligheder.

Dronning Margrethe 2. er stiftets nuværende protektor.

Udflugt til Vallø Slot

Der er ikke offentlig adgang til selve slottet, men fra kl. 8 til solnedgang er der mulighed for at besøge slotsparken. Der er ligeledes afmærkede traveture i den nærliggende Purlund og Dyrehave, der imponerer med sine 280 år gamle kastanjealléer. Landskabet omkring Vallø er også i sig selv et besøg værd. På www.valloe-stift.dk kan du bl.a. læse mere om stedets historie og downloade en folder med kort over Slotsparken, Dyrehaven og Purlunden.

Stiftslægeboligen ved Vallø Slot med Dantegl Gl. Dansk rød
Stiftslægeboligen ved Vallø Slot med Dantegl Gl. Dansk rød
nils wium aps
Firmaet Nils Wium ApS blev grundlagt for 50 år siden som en traditionel tømrer- og snedkervirksomhed. Med overtagelsen af entreprenørvirksomheden Lars Busk A/S i 2011 blev aktiviteterne ligeledes udvidet til at omfatte alle former for murer-, beton- og kloakarbejde. Virksomheden har 65 ansatte, og ledelsen består af Peter Wium, Kristian Wium og Michael Andersen. Nils Wium ApS er med i Moniers landsdækkende netværk af uafhængige håndværkere, der er certificerede Tagpartnere™. Få flere informationer på www.nils-wium.dk og på www.monier.dk, hvor du finder en geografisk opdelt liste over Tagpartnere™.