TAGINFO 13 - 2013

Aldrig har jeg oplevet et hus med så mange og vidt forskellige tagflader, der fletter sig ind i hinanden! Set ovenfra er det næsten som en lille by af huse, der alle har røde tegltage. Det er på alle måder en opgave ud over det sædvanlige, fortæller tømrermester Mikkel Gulmark, Gulmark Byg i Vedbæk. En helt unik bolig, hvor der er kælet for hver en detalje. Det er ét af den slags huse, hvor man helt naturligt stopper op og kigger en ekstra gang, for det er helt fantastisk og ganske usædvanligt i sit arkitektoniske udtryk.   

"det røde hus" i charlottenlund

På Einar Holbølls Vej i Charlottenlund, blot et stenkast fra Charlottenlund Slot, ligger ”Det røde hus”, som ejendommen meget naturligt er blevet døbt i nabolaget. Facaderne er mørkrosa og på taget eller mere korrekt tagene er oplagt røde, håndstrøgne Dantegl vingetagsten fra Volstrup Teglværk i Nordjylland. Hver en tagsten er fremstillet i hånden og efter traditioner og metoder, som kan føres mere end 1000 år tilbage. Så gammel er ”Det røde hus” langtfra. Det blev opført i 1917 som sommerbolig for en københavnsk grosserer og hans familie.

Dantegl Håndstrøgne, rød

Opført i skønvirkestil

Huset med dets ”kringlede” karakter og detaljerigdom er opført i det, der kaldes skønvirkestil. En særlig dansk stilretning, der har sin storhedstid i begyndelsen af 1900-tallet. Det er en pendant til den tyske jugendstil og den franske art nouveau stil. Skønvirke udspringer af datidens nationalromantiske strømninger, der arkitektonisk gav sig udslag i organiske elementer, svungne former og et meget farverigt udtryk. Den betydeligste repræsentant for denne byggestil var arkitekten og kunsthåndværkeren Thorvald Bindesbøll.

Dantegl Håndstrøgne Vingetagsten

Alt HAr fået en kærlig hånd

Siden opførelsen i 1917 er ”Det røde hus” blevet udvidet flere gange, senest i 2011, hvor ejendommen fik ny ejer, og der efterfølgende blev taget fat på en gennemgribende istandsættelse.

Vi gik i gang med opgaven i juni 2011 og godt 2 år senere, i oktober 2013, blev de sidste detaljer udendørs ordnet, så det har været en lang proces, fortæller tømrermester Mikkel Gulmark. Vi har været igennem alt, både indvendig og udvendig. Alle ydermurene på 1. sal er genopført, kælderen er gravet ud for at få en bedre loftshøjde, der er opført en høj og markant skorsten, etableret ny etageadskillelse og lavet nye tilbygninger, bl.a. havestuen. Det har alt i alt været en spændende proces, der har budt på et utal af udfordringer.

Håndstrøgne Dantegl Vingetagsten

Tro mod husets sjæl og historie

Husets ejer har fra projektets begyndelse haft stor fokus på at værne om såvel stedets historie som de arkitektoniske værdier. Det har i alle henseender, i både valget af materialer og metoder, handlet om at være tro mod husets sjæl. Til at løfte den opgave har bygherre fået stor hjælp af arkitekt Cyrus Pilavachi fra Domo Tegnestue i Skodsborg, der på bedste vis har forstået at kombinere historien og respekten for det oprindelige med de krav, der stilles til en moderne og funktionel bolig anno 2013.  

For yderligere at fremhæve ejendommens æstetiske og håndværksmæssige kvaliteter valgte bygherren efter grundige overvejelser at få oplagt røde, håndstrøgne Dantegl vingetagsten fra Monier.  

Taget er noget af det, der har taget længst tid og kostet en del udregninger og hovedbrud. For at få en klar linje og den størst mulige harmoni mellem de mange små og større tagflader i forskellige niveauer har vi, før selve oplægningen af tagsten kunne påbegyndes, brugt ekstra megen tid på en minutiøs opstregning af tagfladerne. Som undertag har vi valgt Divoroll Top fra Monier. Vandskæremaskinen har også været på overarbejde. I forbindelse med etablering af de mange skotrender, har vi måttet tilpasse og skære tusindvis af tagsten. Når man står og kigger på det færdige resultat, er det ganske overvældende.

Dantegl Håndstrøgne tagsten på villa i Charlottenlund

Til mindste detalje

Det smukke teglrøde tag afsluttes ved tagfod af zinktagrender, nedløbsrør med drueknæ og specialdesignede vandsamlere med ornamenter, som skal sikre en bedre vandafledning fra tagfladen, når der falder store regnmængder. Den mørkrosa facade er et kapitel helt for sig, for også her har det handlet om at være tro over for husets oprindelige farvekode. Ikke mindre end 17 farveprøver måtte blandes og prøvemales på facaden, før alle var enige om, at man nu havde fundet den helt rigtige nuance. 

Håndstrøgne Dantegl tagsten, rød
info
Tømrervirksomheden Gulmark Byg, der har stået for renoveringen og ombygningen af ”Det røde hus” i Charlottenlund, er tilknyttet Moniers landsdækkende net af uafhængige og certificerede Tagpartnere™, der er specialister i tagdækning. Læs meget mere på www.monier.dk, hvor du nemt og hurtigt finder en Tagpartner i netop dit område. Gulmark Byg i Vedbæk udfører en bred vifte af tømrer- og snedkeropgaver, alt fra udskiftning af vinduer og døre til tagarbejde og større om- og tilbygninger.