TAGINFO 14 - 2013

Tag med på tagskole

Man siger jo, at man skal lære, så længe man lever! Og netop viden om og indsigt i, hvordan man oplægger et tag korrekt, er noget vi har stor fokus på hos Monier. Vi har en lang tradition for at arrangere tagskoler for håndværkere, hvor vores dygtige teknikere og salgskonsulenter underviser i bl.a. tekniske løsninger, ny viden og indsigt i Moniers store program af tagsten og tilhørsprodukter. 

Et par dage på skolebænken er en god investering i fremtiden. Du får din tag-viden ført up-to-date, så du er klædt bedst muligt på til at møde dagligdagen på Danmarks tage. Vi har besøgt Moniers tagskole på Volstrup Teglværk for at høre om deltagernes forventninger og bevæggrunde for at rive et par dage ud af kalenderen.

Moniers tagskole
Moniers salgskonsulent Jens Lydolph-Nielsen i samtale med kursister.

Komprimeret undervisningsforløb

Som håndværker i en traditionel og alsidig tømrervirksomhed beskæftiger du dig med mange forskellige opgaver, materialer og metoder. Den ene dag udskifter du vinduer og døre, den næste dag skal du efterisolere et hus, og den tredje dag gælder det måske oplægningen af et tag. Der er mange ting, metoder og krav, du skal have tjek på, for det handler naturligvis om, at tingene bliver lavet korrekt i fuld overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser. Derfor er Moniers tagskole et godt og vigtige initiativ. Vi investerer to dage i et komprimeret undervisningsforløb, hvor vi får indsigt i produkter og den nyeste viden.    

Nikolaj Piil, MC BYG A/S, Borup, www.mcbyg.dk

Moniers tagskole

Køberne kræver fyldestgørende svar 

Vi lever i en verden, hvor alt går utrolig hurtigt, og hvor der via de elektroniske medier er adgang til enorme mængder viden. Det er i dag helt almindeligt, at en bygherre sætter sig grundigt ind i tingene og mulighederne, før der tages kontakt til en håndværker. Vi bliver ofte mødt af et hav af kvalificerede spørgsmål, så det handler om at være godt klædt på til at møde fremtidens forbrugere, der ønsker fyldestgørende svar, før de beslutter sig. Kan du ikke give det, går de blot videre til den næste. Det handler om at være på forkant og tilegne sig ny viden, hvilket bl.a. Moniers tagskole kan bidrage til. Det er i dag ikke nok, at du er en dygtig håndværker, der kan sit kram, du skal også være god til at formidle, informere og vejlede.

Som håndværker skal man have fokus på troværdighed, og man skal så vidt muligt forsøge at skille sig ud, hvilket en større viden kan være medvirkende til. Virksomheden skal forbindes med positive værdier som f.eks. Byg Garanti. De fleste kunder foretrækker en håndværker, der er tilknyttet denne ordning, da det giver dem et økonomisk sikkerhedsnet og på mange måder blåstempler virksomheden, når det gælder kvaliteten af det udførte arbejde. Vi er således også med i Moniers landsdækkende net af Tagpartnere™, hvilket har haft en positiv indflydelse på vores virksomhed. I en direkte konkurrencesituation har vi flere gange oplevet, at denne tilknytning har gjort udslaget til, at vi har fået ordren.

Jesper Hansen, Fredericia Tømrer- og Entreprenørforretning ApS, Fredericia www.fredericiabyggeri.dk

Moniers tagskole

Anvendt på danske tage i henved 30 år

Jeg har lært, at en tagsten ikke bare er en tagsten. De har hver deres arkitektoniske udtryk og fordele i forhold til f.eks. renovering af nedslidte tage. Der tænker jeg f.eks. på B&C Danflock©, der kan oplægges uden brug af undertag og i mange tilfælde på de eksisterende lægter. For mig er det ny viden, selvom jeg netop er blevet fortalt, at B&C Danflock© langt fra er nogen nyhed. Det er en gennemprøvet tagløsning, som har været anvendt på danske tage i henved 30 år. I en salgssituation er det vigtigt, at man ved noget om produkterne og deres historie, f.eks. Dantegl, der produceres her på Volstrup Teglværk. En klassisk dansk vingetagsten, som har været kendt og anvendt på vores tage i århundreder. Vi kommer langt omkring, når det handler om oplægning af tag, både praktisk og teoretisk.

Karsten Grøndahl Andersen, Grøndahl Tømrer og Snedker, København N.

Moniers tagskole

Større viden om undertag

Tagskolen er det helt rigtige forum for de mange spørgsmål, som du i det daglige går og tumler med på byggepladsen. Du har naturligvis altid kollegaer, du kan spørge til råds, men her har du virkelig tiden og muligheden for at snakke med fagfolk, der 100 % beskæftiger sig med tag. Her er andre kollegaer, som måske roder med lignende ting. Det skaber grobund for en god og konstruktiv dialog på kryds og tværs. En af mine bevæggrunde for at deltage er bl.a., at jeg ønsker større viden om montering af undertag og forskellige detaljeløsninger. 

Vi har fået en grundig indføring i de forskellige typer tagsten, overflader og glanstal. Vigtig viden – ikke mindst, når du står over for kunden, der meget ofte har mange relevante spørgsmål, før det endelige tagstensvalg træffes. Jo mere du ved om produkterne, jo mere og bedre kan du vejlede og guide bygherren gennem beslutningsprocessen.

Lasse Kristensen, MC BYG A/S, Borup

Moniers tagskole
Teknisk konsulent, Morten Lundby, informerer om undertag.

Et positivt pust

Det her er også en god anledning til at møde andre kollegaer og udveksle erfaringer. Det er udbytterigt, og man får helt sikkert noget med hjem, som der skal arbejdes videre med. Det er et positivt pust i en ellers hektisk hverdag. Vi har alle brug for at tanke op og blive inspireret, hvilket giver ny energi og fremdrift. Vi får naturligt også talt en del  om tiderne og den aktuelle ordremængde.        

Andreas Hedemann, Grøndahl Tømrer og Snedker, København, www.grondahlts.dk

Er en tur på Moniers tagskole noget for dig, så kontakt vores salgskonsulenter eller kundeservice på 96 31 61 00. Her kan du få at vide, hvornår vi afholder de næste lektioner udi tagets verden.