TAGINFO 15 - 2013

Ny samlet oplægningsvejledning for tegl og beton

Monier har udviklet en ny monteringsvejledning, der gør det nemmere og mere overskueligt at arbejde med oplægning af tag. Tidligere var der én monteringsvejledning for tegltagsten og én for betontagsten. De er nu slået sammen til én, så du blot skal kigge ét sted uanset, hvilken type Monier tagsten du arbejder med. Vejledningen omfatter også B&C Danflock – taget uden undertag.

Én vejledning uanset om du arbejder med tegl- eller betontagsten  

Vores mål med den nye monteringsvejledning har været at skabe et godt og grundlæggende værktøj til glæde for alle, der arbejder med tag – uanset om der arbejdes med oplægning af tegl- eller betontagsten. Med den nye monteringsvejledning i hånden eller på din smartphone behøver du kun at kigge ét sted. Her får du det totale overblik og hurtig indsigt i udarbejdelsen af de forskellige detailløsninger. 

Moniers oplægningsvejledning for tegl og beton

Hver anden betontagsten skal bindes

Med udgivelsen af den nye, kombinerede monteringsvejledning har vi ligeledes udvidet og opdateret den del, der omhandler B&C betontagsten.  En opdatering, der bygger på viden og praktisk erfaring i arbejdet med B&C. Der er f.eks. sket en opgradering i forhold til det antal tagsten, som skal bindes. Det er nu hver anden betontagssten, som skal bindes, mod tidligere hver tredje. Det giver et mere sikkert tag, der bedre kan modstå de ekstreme vejrforhold, vi har oplevet inden for de seneste år. For både tegl- og betontagsten fra Monier gælder det altså, at minimum hver anden tagsten skal bindes. Ved etageejendomme og byggeri i åbent landskab eller kystnære områder anbefaler vi, at samtlige tagsten bindes. 

Binding af tagsten

Som noget nyt indeholder den kombinerede vejledning også oplysning om montering og oplægning af B&C Danflock.   

Det er altid en god idé at læse monteringsvejledningen grundigt igennem, før arbejdet påbegyndes. Med denne nyudgivelse har du mulighed for at få din viden inden for oplægning af tag ført up to date.     

Sikkerhed, modtagekontrol og kvalitetssikring

Monteringsvejledningen indledes med et afsnit, der stiller skarpt på sikkerhed under tagarbejdet, arbejdsmiljøet og, hvilke ting du skal kontrollere, når tagsten og tilbehør modtages på byggepladsen. Her kan du bl.a. læse om skæring af tagsten, sikkerhedsudstyr og fordeling af tagsten på tagfladen.

På vejledningens sidste side findes en praktisk liste, hvor du punkt for punkt kan tjekke kvaliteten af det udførte tagarbejde. Et ekstra tjek sikrer, at du kan forlade byggepladsen i forvisning om, at alt er udført efter gældende krav og forskrifter.

Den nye vejledning erstatter ikke Tegl36, som stadig er gældende. 

I den nye monteringsvejledning finder du også info om:

  • genanvendelse af lægter
  • beregning af lægteafstand
  • hjørneafskæringstabel for vingetagsten
  • tagstenenes geometriske karakteristika
  • rygninger lagt i mørtel
  • definition af randzoner og fastgørelse ved randzoner

Beregning af lægteafstand

Få overblik med den nye monteringsvejledning, hvor vi har samlet information og detailløsninger om både tegltagsten, betontagsten og B&C Danflock fra Monier under ét tag.      

Du kan bestille trykte eksemplarer af den nye monteringsvejledning hos Moniers kundeservice på telefon 9631 6100 eller via mail til tag@monier.com. Du kan også downloade den her